Category Archives: japanese

เปิดประสบการณ์ความอร่อย ภายใต้แคมเปญ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen

แค่ได้ยินคำว่า โครงการไทยดิชคัฟเวอรี่ (Thai Dishcovery) อาหารไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ก็การันตีได้ถึงความอร่อย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคน
รุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์เมนู 20 อาหารไทยโบราณ เพื่อฟู๊ดดี้นักกินรุ่นใหม่ ภายใต้แคมเปญ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen

วันนี้ Toptotravel ร่วมงาน โครงการ Thai Dishcovery (ไทยดิชคัฟเวอรี่)
จัดกิจกรรมเปิดตัวเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 18 ต.ค.2564 ณ ร้าน Whispering Café จ.นครปฐม คาเฟ่ออร์แกนิก จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
มีความตั้งใจที่จะนําเมนูอาหารไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และเมนูไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากใน ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 20 รายการ อาทิ ข้าวยํา ข้าวหลาม เมี่ยงคํา กระยาสารท มังคุดคัด สร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ เพื่อให้เข้ากับกลุ่ม คนรุ่นใหม่ สืบเนื่องจากทางกรมฯ
ได้เล็งเห็นถึงกระแสวัฒนธรรมการบริโภคน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป การสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ คงอยู่อย่างยั่งยืนน้ัน จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของมรดก ได้เห็นคุณค่า มีความรู้สึกหวงแหน อยากที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไปจับมือร้านอาหารชื่อดังของคนรุ่นใหม่ ร่วมกับเชฟจากร้านอาหารชื่อดังกว่า 28 ร้าน ร่วมถ่ายทอดเมนูอาหาร

นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้เป็นหน่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของมรดก ได้เห็นคุณค่า มีความรู้สึกหวงแหน อยากที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป

อาหารไทยเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย อาหารไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อและแทรนด์อาหารไทยอย่างยั่งยืน โดยมีร้านร่วมโครงการ ได้แก่ ร้าน Greyhound cafe ร้าน Audrey ร้าน On the Table , Tokyo Cafe ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด ร้าน Sood Kua by Supanniga / สุดคั่ว by สุพรรณิการ์ ร้านบ้านหญิง ร้านแก้วแกงใต้ KAEW KANG TAI ร้านไทยนิยม ร้านหลงโถวคาเฟ่ ร้านแสนสําราญที่แสนแสบ ร้าน Ari Café & Bistro ร้าน Club Anda ร้าน My dining chef ร้าน Whispering Cafe ร้าน Lamour cafe ร้าน Wild Coffee & Bistro ร้านทองหยิบทองหยอด ร้านน้องโจ๊ก ร้านคาราเมล ร้านเขาทองเทอเรสต์ ร้านแลเลกริล ร้านเสน่ห์ย่า ร้านอาหารญี่ปุ่นโทบิโกะ ร้านอาหารอัญชลี ร้านหนํา ร้านอาหารชายทะเล ร้านตะโกลา ร้านอรุณดิน่า และ เว็บไซต์ไทยดิชคัฟเวอรี่ด็อทคอม
เปิดตัวโครงการ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen” นําเสนอ
20 เมนูอาหารไทยตํารับโบราณได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ โดยเชฟคนรุ่นใหม่
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารไทยโบราณ โดยมี Robinhood foodpanda ร่วมส่งต่อความอร่อยของเมนูอาหารไทย Thai Dishcovery ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลอง

ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง : ร้าน Whispering Cafe
เชฟปริ๊นซ์-เสาวรส ศรีสุริยาพัฒน์กุล, เชฟติ๊ก-สุทธิพันธ์ บุษปนิกรกุล และ เชฟแป๊ะ-จาตุรงค์ ขุนทอง
เชฟติ๊ก-สุทธิพันธ์ บุษปนิกรกุล

อาหารไทย หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ แขกใครมาเยือนติดในในรสชาติ จนได้รับการจัดอันดับว่า เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอร่อยติดอันดับโลก
มีเรื่องเล่า ตํารับสํารับอาหารมากมาย แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งล้วนแล้วแต่สั่งสมประสบการณ์ถ่ายทอดรสมือ และสูตรเด็ดเคล็ดลับ จากรุ่นสู่รุ่น บ้างก็เป็นเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้ังการเลือกใช้วัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหารที่พิถีพิถัน บ้างก็นําวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาผสมผสาน ออกมาเป็นเมนูใหม่ที่มี รสอร่อยเป็นเอกลักษณ์ และในปี 2564 นี้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์ที่จะยกระดับอาหาร ไทย ให้
มีความทันสมัย เหมาะแก่คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ Thai Dishcovery : New Dish for New Gen ที่ได้รับ ความร่วมมือกับเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง ที่กําลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นํา 20 เมนูอาหารไทย ด้ังเดิม คือ เถ้าคั่วสงขลา จอแหร้ง หมูย่างเมืองตรัง น้ำพริกกากหมูหมูฮ้อง ไก่กอและ ช่อม่วง หมูโสร่ง ม้าฮ่อ แสร้งว่า แกงเผ็ด(ฉู่ฉี่) ข้าวยํา เมี่ยงคํา หมี่ฮกเกี้ยน โอวต้าว ข้าวหลาม ข้าวต้มมัด ขนมฝรั่งกุฎีจีน (ขนมไข่) ขนมหม้อแกง กาละแม กระยาสารท และมังคุดคัด มาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ พัฒนารูปลักษณ์ รูปแบบการนําเสนอ และรสชาติให้ตอบโจทย์ของกระแสทางวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความอร่อยแบบไทยดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบเป้าหมาย แคมเปญ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen

โครงการ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen เมนูอาหารไทยตํารับโบราณได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ โดยเชฟคนรุ่นใหม่ และถ้าพูดถึงร้านอาหารไทยรสชาติดีในฉบับแบบต้นตำหรับ ร้านอาหารในโครงการเป็นอีกหนึ่งร้านที่หลายๆ คนรู้จักและใความคุ้นเคยอย่างแน่นอน ไม่ใช่แค่รสชาติที่ดีเยี่ยม แต่ต้องเปี่ยมด้วยคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์และความพิถีพิถันในการปรุง

Thai Dishcovery แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการพัฒนาความอร่อยแบบต้นตำหรับร้านอาหารสู่เป้าหมายชีวิตที่สมดุล หลังจากแนะนำโครงการเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงเวลาที่ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสลิ้มลองสุดยอดเมนูในวันนี้ ….

-น้ำมะปี๊ดโซดา
(เชฟ แป๊ะ ร้าน Whispering Cafe)

-ข้าวยำดอกไม้ใบไม้ในสวน
(Whispering cafe)

-ข้าวยำทอด
(แก้วแกงใต้)

-แสร้งว่ายำไข่เต่ามังคุด และ
น้ำพริกกากหมูพริกไทยอ่อน
(แสนสำราญที่แสนแสบ)

-หมูทอดสุดคั่วราดซอสฉู่ฉี่ไข่เค้มแดง
(soodkua by supanniga)

-ข้าวผัดหมูฮ้องซอสคาราเมล
(ari cafe& bistro)

-ชากุหลาบ

-ข้าวหลามสามหน้า
(whispering cafe)

-ยูกิกาละแม
(Club Anda)

น้ำมะปี๊ดโซดา
ข้าวยำดอกไม้ใบไม้ในสวน
ข้าวยำทอด
แสร้งว่ายำไข่เต่ามังคุด และ น้ำพริกกากหมูพริกไทยอ่อน
หมูทอดสุดคั่วราดซอสฉู่ฉี่ไข่เค้มแดง
ข้าวผัดหมูฮ้องซอสคาราเมล
ข้าวหลามสามหน้า และชากุหลาบ
ข้าวหลามสามหน้า
ยูกิกาละแม
 “ยูกิ อิจิโกะ” ขนมโมจิญี่ปุ่นที่จะทำขายเฉพาะฤดูหนาว

โครงการ Thai Dishcovery : New Dish for New Gen ยังคงเดินหน้ารังสรรค์อาหารไทยจานใหม่ร่วมกับเชฟอีกหลายท่าน ในหลายร้าน ไปจนถึงสิ้นปี
ใครที่สนใจก็แวะไปชมไปชิมกันได้ทั้งที่ร้านและบริการเดลิเวอรี่ ถือเป็นอีกไอเดียที่ร้านอาหารเด็ด ที่สามารถนำไปครีเอทเป็นจานใหม่กันได้

สามารถติดตามตัวอย่างการปรุงอาหารไทยรูปแบบใหม่
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.Thaidishcovery.com

#ThaiDishcovery
#NewThaiDishForNewGen
#กระทรวงวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เปิดเต็มรูปแบบ ใบหยกบุฟเฟต์! ราคาสุดพิเศษเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

“ใบหยก บุฟเฟต์” โรงแรมใบหยกสกาย เปิดเต็มรูปแบบอีกครั้ง วิถีแบบ New Normal หลังจากปิดไปในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา พบโปรโมชั่นและอาหารสุดพรีเมี่ยมยอดนิยมของคนไทย บุฟเฟ่ต์ทะเล ทั้งต้ม ทั้งย่างแบบจัดเต็ม และที่ชอบมากๆ เลย คือ กุ้งถัง ซอสหอมหวาน และเข้มข้น กินจนหนำใจก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูกุ้งเผาปิ้งย่างได้ด้วย ไลน์-บาร์อาหารไม่ต้องตักเอง มีเจ้าหน้าที่คอยเสริฟ แค่แจ้งหมายเลขโต๊ะ แถมยังมีอาหารญี่ปุ่นอีกเพียบในราคาเริ่มต้นเพียง 790 บาทเน็ท/ท่าน พร้อมชมวิวฟรี! ทุกท่าน

ตั้งแต่วันนี้ ห้อง Bangkok Sky ชั้น 76, 78 โดยโปรบุฟเฟต์พรีเมี่ยม และพรีเมี่ยม พบทุกเมนูเด็ดยอดนิยมมารวมไว้ให้คุณได้อิ่มอร่อยแบบบุฟเฟต์ เช่น บุฟเฟต์กุ้งเผา บุฟเฟต์ซีฟู้ดนึ่ง บุฟเฟต์ซีฟู้ดถัง บุฟเฟต์หอยนางรมสดและยำ บุฟเฟต์ซูชิ-ซาชิมิ บุฟเฟต์เทมปุระ บุฟเฟต์ร้อยยำตำทะเล และพลาดไม่ได้กับ บุฟเฟต์ Cutting ยอดนิยม ทั้งสันคอหมูอบ, สันนอกหมูย่าง และไก่ย่างหนังกรอบ พร้อมรับฟรี! เมนู พรีเมี่ยม ท่านละ 1 จาน : กุ้งแม่น้ำย่างมันเยิ้ม + หอยนางรมย่าง, สเต๊กแซลมอนนอร์เวย์, สเต๊กเนื้อสันในออสเตรเลีย หรือสเต๊กขาแกะออสเตรเลีย ในราคาเพียง 790 บาทเน็ท/ท่าน เมื่อจองและชำระเงินล่วงหน้า (รับประทานได้ 2 ชั่วโมง) ของเยอะมากและแบบสดๆ มาทั้งทีก็กินกับแบบคุ้มสุดๆ ไปเลย

ห้อง Bangkok Balcony ชั้น 81 เมนูบุฟเฟต์ พร้อมโปรบุฟเฟต์พรีเมี่ยมหลากหลายในรูปแบบบุฟเฟต์ทั้งหมด

สำหรับห้อง Bangkok Balcony ชั้น 81 เมนูบุฟเฟต์ พร้อมโปรบุฟเฟต์พรีเมี่ยมหลากหลายในรูปแบบบุฟเฟต์ทั้งหมด เช่น บุฟเฟต์กุ้งแม่น้ำย่างมันเยิ้ม บุฟเฟต์ซีฟู้ด บุฟเฟต์หอยนางรม บุฟเฟต์ซูชิซาชิมิ บุฟเฟต์เทมปุระ บุฟเฟต์ร้อยยำตำทะเล บุฟเฟต์สเต๊กพรีเมี่ยมนำเข้า ทั้ง สเต็กเนื้อสันในออสเตรเลีย, สเต็กซี่โครงแกะออสเตรเลีย และสเต๊ก แซลมอนนอร์เวย์

พลาดไม่ได้กับ บุฟเฟต์ Cutting ยอดนิยม ทั้งเนื้อสันนอกออสเตรเลีย และขาแฮมอบน้ำผึ้งในราคาเพียง 890 บาทเน็ท/ท่าน เมื่อจองและชำระเงินล่วงหน้า (รับประทานได้ 2 ชั่วโมง) ทั้ง 2 ห้องอาหารเปิดให้บริการทุกวัน
(รอบละ 2 ชั่วโมง) เวลา 17.00 – 19.00 น.
และ 19.00 – 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์

เพิ่มรอบเวลา 11.30-13.30 น.
ฟรี! เครื่องดื่ม soft drink

ฟรี! ชานมไข่มุก
ฟรี! ชากาแฟ
ฟรี! สเปรย์แอลกอฮอลล์พกพา food grade
ฟรี! ชมวิว บนชั้น 77 และดาดฟ้าพื้นหมุน ชั้น 84 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดที่นั่งแบบ Social Distancing ทำให้ที่นั่งจำนวนจำกัด โดยการสำรองที่นั่งล่วงหน้า

Bangkok Sky ชั้น 78 ท่านละ 790 บาท
Bangkok Balcony (indoor) ชั้น 81 ท่านละ 890 บาท

สำรองที่นั่ง
โทร. 0-2656-3939
Line @Baiyokeskyhotel
Facebook : inbox

#ใบหยกสกาย #SocialDistancing #BaiyokeSky #toptotravel

เจแปนแสนรัก ดอกซากุระดอกไม้ สีชมพูที่สวยที่สุดในโลก

นั่งสบตาดอกซากุระ กับเทศกาลฮะนะมิ (Hanami) ที่โตเกียวไปญี่ปุ่นแล้วมาฮานามิ ใต้ต้นซากุระ ทริปนี้เพอร์เฟ็คท์มาก

ครั้งนี้บินไปเที่ยวไกลถึงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลบร้อน หาเวลาสัก 4 วันไปชมดอกซากุระ ดูภูเขาและสิ่งที่ต้องมีในทริปนี้ ครั้งหนึ่งในชีวิตขอนั่งชิวใต้ต้นซากุระ 

สวนอุเอโนะ หนึ่งในสวนสาธารณะยอดนิยมใจกลางกรุงโตเกียว ใครอยากชมซากุระแบบคนญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า เทศกาลฮานามิ ก็มาปิกนิกที่นี่ได้นะ บริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ นอกจากนั้นภายในสวนยังเต็มไปด้วยต้นซากุระมากกว่า 1,000 ต้น เรียงรายตามสองฟากฝั่งของถนนที่ทอดยาวภายในสวน โดยในช่วงที่ดอกซากุระกำลังบาน ที่สวนอุเอโนะก็มีการจัดงานเทศกาลชมดอกซากุระ รวมถึงการเปิดไฟไลท์อัพสวยๆ

Ueno Park สวนสาธารณะแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ใกล้ถึงเทศกาล “ฮานามิ” หรืองานเฉลิมฉลองของญี่ปุ่น ขอเรียกทริปเกร๋ๆ นี้ว่า เจแปนแสนรัก ได้กอดคอเพื่อนเที่ยวญี่ปุ่น เดือนเมษา  ขอลาพักร้อนได้ยาวๆ ลองจัดทริปกับแก๊งเพื่อนเลิฟ ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก บริเวณโดยรอบมีที่ช้อปปิ้งรอบๆ ให้ไปเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปี บอกเลยว่าไปทั้งทีไม่ผิดหวัง แถมยังเดินทางง่ายด้วยนะ

12670665_1374714882554379_5585578028886749032_n

ทำงานเหนื่อย ก็ต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ คนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนอก
จากไปกับทัวร์แล้ว อีกทางที่ฮิตมากมายเลยคือ นั่งรถไฟฟ้า เจอาร์เที่ยวเองไปกับกลุ่มเพื่อน ตรงนี้เราสามารถซื้อเลือกจากเมืองไทย มีให้เลื่อก มากมายเลือกซื้อตามสบาย และ มื้อแรกที่ถึงโตเกียวเก็บกระเป๋าอะไรเสร็จแล้ว รออะไร นั่งรถไฟจากเมืองไทย เข้าใจง่ายสบายๆ  อยากไปเที่ยวบ้างทำได้ง่ายๆ วางแผนกันเลยแต่ถ้าซื้อ JR pass อื่น เช่น  JR Kanto pass สามารถไปซื้อที่สนามบินได้ ที่ JR office ไม่ต้องซื้อล่วงหน้าจากไทยไปก่อน

ถ้าหากจะซื้อ JR pass ให้คำนวณถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายก่อน บางที อาจจะจ่ายในส่วนที่แพงเกินจำเป็น อยู่แค่ใน tokyo หรือ ออกนอก tokyo นิดหน่อย  JR  pass ไม่มีความจำเป็นเลย ใน tokyo ซื้อ metro one day pass หรือ metro+ Toei ดูแล้วคุ้มมาก และสามารถหาข้อมูลจากการอ่าน japan-guide.com

sakura-85

ค่ำนี้นอนไหนกันดี แผนที่ของเราในครั้งนี้เริ่มออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โตเกียว แล้วเดินทางเที่ยวรอบๆ โตเกียวทั้งหมด โดยเราจองที่พักไว้ล่วงหน้าก่อน….โชคดีที่จองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 เดือนไม่งั้นโรงแรมอาจเต็มหมด เพราะเป็นช่วงเทศกาลซากุระ นักท่องเที่ยวมาก ตลอดทางที่เราแวะเที่ยวถ่ายรูป ดูเมืองเล็กๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมายจากทั่วโลก เส้นทาง…..ระหว่างเรามุ่งหน้าไปเมือง……ชื่นชมกับถนน เพราะเป็นวิวแม่น้ำโค้าเป็นสโลปสวยๆ ให้เราได้เห็นก่อนเดินทางต่อ  มื้อแรกที่ถึงโตเกียวแบบง่ายๆ อาหารหยอดเหรียญ

โตเกียว อากาศดีไม่ร้อน ไม่หนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 12-20 องศา แถมทีขนมและอาหารอุดมสมบูรณ์จริงๆ  อาหารและผลไม้สดมาก เห็นแล้วอยากมาอยู่มากินของดีที่นี่ จะได้แข็งแรงอายุยืนอย่างคนโตเกียวบ้างจัง

12928387_1374714925887708_5531270961918680054_nช่วงซากุระบานของคนญี่ปุ่น ที่สวนอุเอโนะ (Ueno Sakura Matsuri-Cherry Blossom Festival) ดูซากุระก่อนใคร ขอบอกว่านาทีนี้เที่ยวญี่ปุ่นเมืองไหน ไม่เก๋เท่ามาโตเกียว เพราะเมืองนี้เต็มไปด้วยสีชมพู ซากุระที่จังหวัดโตเกียว คือพันธ์ุ….. ซากุระ โดยดอกจะมีสีชมพุเข้มสดกว่าพันธ์อื่นๆ เมื่อบานเต็มที่ ออกดอกเต็มต้น จึงค่อนข้างสวยงามตัดกับขอบฟ้าสีเข้ม ถ่านรูปกันเพลินทีเดียว ในช่วงปลายเดืนอมีนาคม ดอกซากุระเริ่มเบ่งบานกันแล้ว รับรองว่าใครได้มาที่นี่และลิ้มลองผลผลิตจากดอกซากุระมากมายอย่าง ไอศกรีมซสกุระ ชาซากุระ หรือเบียร์ซากุระก็มี
12923126_1371994506159750_3049440124495360946_nเราก็ได้มาอินกับดอกซากุระที่โตเกียว พร้อมกับดอกสีพาสเทลสวยงาม กันแล้วจุดนี้ห้ามพลาด

12961462_1374714885887712_7056154906277349972_n

ทำงานเหนื่อย ก็ต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ กันดีกว่า
สวนอุเอโนะ เข้าชม : ฟรี
เวลาเปิด-ปิด : เปิด 24 ชม.
(การแสดงไฟตลอดช่วงซากุระบาน 17.00-20.00 น.)
การเดินทาง : เดิน 5 นาที จากสถานีรถไฟ Ueno

ความสุขของหน้าร้อน ด้วยอูนางิ On the Table, Tokyo Café

จัดโปรโมชั่นพิเศษ UNAGI Summer Set เซ็ตเมนูสุดคุ้ม ให้คุณสุขอิ่มอร่อยต่อเนื่องตลอดหน้าร้อนนี้

On The Table, Tokyo Café จัดเซอร์ไพรส์ต่อเนื่อง ให้ทุกคนได้
สุขตลอดหน้าร้อน นี้กับ Unagi Summer Set – 2 เซ็ตเมนูสุดคุ้ม จากแคมเปญ Unagi Summer Vibes เมนูที่สร้างสรรค์จาก “อูนางิ” (ปลาไหล) ในแบบฉบับเฉพาะของทางร้าน จับเซ็ตกับเมนูสุดฮิตของทางร้าน
ซึ่งมีให้เลือกดังนี้

SET A 990 บาท ประกอบไปด้วย Unagi Surprise Box (ข้าวอบหน้าอูนางิ) ข้าวอบสูตรลับเฉพาะหอมกลิ่นเครื่องเทศ ที่อัดแน่นไปด้วย “อูนางิ” ชิ้นโตเต็มๆ คำ, Spicy Salmon Sashimi (สไปซี่แซลมอนซาซิมิ) ยำแซลมอนรสชาติจัดจ้าน และ Mellow Mango Waffle (วาฟเฟิลเมลโลแมงโก้) วาฟเฟิลสูตรพิเศษ พร้อมมะม่วงน้ำดอกไม้หั่นเต๋า ราดซอสมะม่วงหวานฉ่ำ ทานคู่กับพุดดิ้งมะม่วงและคัสตาร์ด

SET B 720 บาท ที่เรียกน้ำย่อยด้วยอาหารทานเล่น อย่าง Bacon Gyoza (เกี๊ยวซ่าเบคอน) ตามด้วย Crunchy Unagi Rolls (ครันชี่อูนางิโรล) มากิคำโต ที่อัดแน่นไปด้วยไข่กุ้งและครีมชีส ท๊อปด้วย “อูนางิ” ชิ้นยาว พร้อมเท็มปุระครันชี่ กรุบกรอบ อร่อยเต็มคำ ปิดท้ายด้วย Spaghetti Tomyum Seafood (สปาเก็ตตี้ต้มยำซีฟู้ด) เมนูพาสต้าต้มยำที่ครบเครื่องซีฟู้ด รสจัดจ้านในสไตล์ไทย

Unagi Summer Set พร้อมมอบรอยยิ้มให้ทุกคนในทุกมื้อแล้ว
ตั้งแต่วันนี้ – 2 มิถุนายน 2562 ที่ On the Table, Tokyo Café ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดแคมเปญและข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Facebook: www.facebook.com/OntheTableTokyoCafe Instagram: @onthetabletokyocafe และ Line: @onthetable

*ยกเว้น สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า SET A ราคา 1,090 บาท
และ SET B ราคา 790 บาท

รู้หรือไม่! สเปรย์กำจัดยุงใช้ได้โดยไม่ต้องออกจากห้อง

แม่บ้านยุคนี้ต้องไว social ก็ต้องทัน
งานบ้านก็ต้องลุย!!

ต้องขอบอกก่อนว่าหยุดอยู่กับบ้านหลายวัน  ก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่า บ้านตัวเองยุงเยอะเหมือนกัน  อยากเอาวิธีป้องกันยุงกัดด้วยตัวเองง่าย ๆ มาฝากกันกลางวันอากาศร้อนเอา ร้อนเอา ยุงก็ยิ่งแห่กันออกมา เป็นเพราะช่วงหน้าฝนแบบนี้  ยุงชุกชุมมากเป็นพิเศษ และทุกบ้านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องพบเจอกับยุง วายร้ายจ้องกินเลือดของเราเป็นอาหาร และยังเป็นพาหะนำโรต่างๆ
มากมาย ยุคมืดของชีวิตก็มาถึงไวกว่ากำหนด  มาป้องกันคนที่เรารักคนไม่ให้โดนยุงตัวเล็กๆ ที่บินมากัด จนทำให้ผิวตามร่างกายเป็นตุ่มไปหมด นำไปสู่ไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา เกิดแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  รีบเลย มาปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักได้แล้ว

ชื่อเสียงโด่งดัง ยุงลาย เป็นพาหะนำของโรคไข้เลือดออก ซึ่งหลายคนหันมาระวังตัวมากขึ้น   อาท วันพุช  ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด  ทุกบ้านสามารถป้องกันได้ด้วยวิธี

ไม่ต้องไปซื้อถึงญี่ปุ่นแล้ว วิธีไล่ยุง สุดเจ๋ง ARS วันพุช

วันนี้อยากแชร์ประสบการณ์ตรง วิธีป้องกันง่ายๆ แสนประหยัด และยังไม่ต้องไปซื้อถึงญี่ปุ่นแล้ว วิธีไล่ยุง สุดเจ๋ง Toptotravel เคยเจอสเปรย์ฉีดยุง ชนิดนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น ขนซื้อมาและใช้ดีมาก ต่อไปนี้คนเกลียดยุงไม่ต้องหอบหิ้ว  ARS ONE PUSH  ที่ญี่ปุนอีกต่อไป  มามาถึงเมืองไทยแล้ว   มาจริงพร้อมราคาถูกสุดๆ อาท วันพุช   ใช้ได้ทุกวันนะจ๊ะ  กดเพียงวันละ 1 ครั้ง ช่วยกำจัดยุงร้าย  อย่างได้ผล เห็นมั้ยค่ะประหยัดด้วย  ถือง่าย ใช้สะดวก จับถนัดมือ
ฉีดได้แรง ไกล  พร้อมกลิ่น Pink Blossom จับถนัดแม่นยำ เจอแล้วสุดยอดเคล็ดลับ ตอบโจทย์การใช้งาน

เอาเป็นว่า อาท วันพุช  (ars) สุดยอดเคล็ดลับที่คุณคาดไม่ถึง ปลอดภัย ใช้
ได้ทั้งในห้องนอน ห้องน้ำ และในรถยนต์  เริ่มตั้งแต่วันนี้  อย่างที่รู้ๆ กันค่ะ ยุง ศัตรูตัวจิ๋ว ที่พบเจอกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งคงไม่มีเพื่อนๆ คนไหนชอบกันอย่างแน่นอน คุณมีการป้องกันตัวเองได้ดีแค่ไหน?

คนเกลียดยุงไม่ต้องหอบหิ้ว  ARS ONE PUSH  ที่ญี่ปุนอีกต่อไป

 

วันนี้เราจึงอยากแนะนำเคล็ดลับดีๆ ในการไล่ยุงนอกจากการใช้สเปรย์กำจัดยุง เพื่อป้องกันและกำจัดฆาตกร  ที่บินวนเข้ามาดูดเลือดของเรา ภายในบ้าน
ถ้าครอบครัวไหนต้องทำกิจกรรม บริเวณนอกบ้าน หรือในพื้นที่ที่มียุงอยู่ชุกชม อาท วันพุช  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมันได้เช่นเดียวกัน

ส่วนบ้านที่มีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ต้องปล่อยทิ้งตอนกลางคืนเพื่อปกป้องตัวเองและคนในครอบครัว และสัตว์เลี้ยง ให้ห่างไกลไข้เลือดออก หยิบ อาท วันพุช แล้วฉีดเลยค่ะ  ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กด อาท วันพุช เพียง 1 ครั้งต่อวันสามารถใช้อาท วันพุชได้นาน 30 วัน

จนวันที่ อาท วันพุช  เปรย์กำจัดยุง ขายดี NO.1 ในญี่ปุ่น ไม่มีสารพิษ
ที่ตกค้าง กดเพียง 1 ครั้ง กำจัดยุงร้ายอย่างได้ผล  ละอองสเปรย์กระจายเร็วกว่า 5 เท่า ออกฤทธิ์กำจัดยุงได้เร็วกว่า   ด้วย 4 คุณสมบัติพิเศษ

1 .ด้วยหัวฉีดวงกว้างพิเศษ  ละอองสเปรย์กระจายได้เร็วกว่า 5 เท่า

2. ละอองสเปรย์มีขนาดเล็กและเบา ฉีด อาท วันพุช ทำให้กระจายไปทั่ว
ทุกมุมห้องอย่างรวดวเร็ว

3. พลังการกระจายของสเปรย์เร็วกว่า 5 เท่า จึงกำจัดยุงร้ายได้ใน 5 นาที

4.ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


วิธีการใช้ อาทวันพุช
1. ใช้ อาท วันพุช ได้โดยไม่ต้องออกจากห้อง
2. กด อาท วันพุช เพียง 1 ครั้งต่อวันสามารถใช้อาท วันพุชได้นาน 30 วัน
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ ควรฉีดที่กลางห้องในลักษณะ
เฉียงขึ้น

4.อาท วันพุช ใช้ได้ทั้งในห้องนอน ห้องน้ำ และในรถยนต์

ขนาดสินค้า 35x80x230 mm/ราคาปลีก 89 บาท

ส่วนอีกวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดยุงในบ้าน คือ กำจัดแหล่งน้ำรอบตัวบ้าน เลี้ยงปลาในบ่อในอ่าง ใสผงด่างทับทิม (โพแทสเซียม เปอร์แมงกาเนต) ในอ่าง เป็นเรื่องง่ายๆ หลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร แต่ถ้าไม่มียุงบอกได้เลยว่า ชีวิตเปลี่ยน

หมดกังวล  สำหรับเรื่องของยุ อีกต่อ เพียงแค่หยิบ   อาท วันพุช   สุดยอด นวัตกรรมจากญี่ปุ่น ตัวช่วยจัดการยุง ศัตรูตัวจิ๋ว ที่มีฤทธิ์ทำให้คนเราสามารถเป็นไข้เลือดออกขั้นรุนแรงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดเชื้อ ฉะนั้นแค่เป็นครั้งแรกก็มีความเสี่ยงอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยค่ะ อันตรายอย่างนี้ต้องรีบแชร์ไปบอกคนที่คุณรักให้ระวังตัวเองกันหน่อยนะคะ ยุงกัดแล้วเป็นไข้เลือดออก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ  ปกป้องตัวคุณและครอบครัวได้แล้ววันนี้

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านปกป้องตัวคุณและครอบครัว
ให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก เริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนจะสายเกินแก้

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข
หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/76D5LF

อาท วันพุช เปรย์กำจัดยุง ขายดี NO.1 ในญี่ปุ่น

สนใจผลิตภัณฑ์ อาท วันพุช
ARS ONE PUSH
โทร. 081 899 9371

www.Ars.co.th
FB: ArsThailandPage
Youtube:Ars (Thailand)
e-mail : Marketing@ars.co.th
โทร. 081 899 9371
Fax: 02 286 8110

 

 

 

 

ครั้งแรกในประเทศไทย

คุมะมง พีอาร์ประจำจังหวัดคุมาโมโตะ
บินลัดฟ้าเยือนไทย

KUMAMON FANS THANKSGIVING PARTY

คุมะมง พีอาร์ประจำจังหวัดคุมาโมโตะ บินลัดฟ้าร่วมงานฉลองวันเกิดและขอบคุณแฟนคลับชาวไทย กับปาร์ตี้ขอบคุณแฟนๆ และฉลองวันเกิดย้อนหลังของคุมะมง ที่อลังการที่สุด!!

บอกเลยว่า งานนี้แฟนหมีทุกคนโปรดภูมิใจ เพราะทางจังหวัดคุมาโมโตะ รีเควสท์อยากจะขอมาจัดงานนี้ที่ไทยเองเลย เพราะเห็นว่าแฟนๆชาวไทยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ และรักกันเหนียวแน่นมาตลอด 2 ปี


คุมะมง เกิดขึ้นเมื่อปี 2010 ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเส้นทางรถไฟชินคังเซ็นสายคิวชูเป็นครั้งแรก เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดต่างๆบนเกาะคิวชูได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยโดยเกาะคิวชูมีทั้งหมด 7 จังหวัด ซึ่งหนึ่งในนั้นมีจังหวัด คุมาโมโตะ รวมอยู่ด้วยจากการเปิดเส้นทางรถไฟดังกล่าว ทำให้ส่วนราชการจังหวัดคุมาโมโตะ จัดทำแคมเปญเพื่อเฉลิมฉลองรถไฟสายเส้นทางใหม่นี้ โดยใช้ชื่อแคมเปญ “Kumamoto Surprise” โดยมีแนวคิดหลักเพื่อต้องการเซอร์ไพรส์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดคุมาโมโตะด้วยรถไฟชินคังเซ็น ให้วิ่งผ่านความสวยงามของทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง รวมไปถึงรสชาติอาหารที่อร่อย ถูกปาก และเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดคุมาโมโตะที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก และได้จัดทำ คุมะมง หมีหน้าตาใจดี ตัวดำแก้มแดง เป็นโลโก้ของแคมเปญ และเป็นมาสคอตประจำจังหวัดคุมาโมโตะอีกด้วย

คุมะมง หมีน่าตาใจดีตัวดำแก้มแดง ถูกออกแบบให้มีใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลา เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดฯ ไว้รอต้อนรับและมอบความสุข
ให้คนที่พบเห็นอยู่เสมอ โดยแก้มสีแดงนั้น เป็นสัญลักษณ์แทนจ. คุมาโมโตะ เนื่องจาก ในอดีตจังหวัดแห่งนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไฟ เพราะมีภูเขาไฟอะโสะ ที่ยังคงปะทุอยู่

ส่วนราชการ จังหวัดคุมาโมโตะ ได้ส่ง คุมะมง  เข้าประกวดมาสคอต ระดับประเทศ ในปี 2011 จนทำให้ได้รับรางวัลและโด่งดังไปทั่วประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งทำให้ คุมะมง ได้เลื่อนตำแหน่งป็น Sale Manager ของจังหวัดคุมาโมโตะ เพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า คุมะมง จะปรากฏอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวแทบทุกที่ในประเทศญี่ปุ่นความน่าสนใจอีกอย่างของ คุมะมง คือ เป็นมาสคอตที่มีชีวิต มีความสามารถหลายอย่างเทียบเท่าคนปกติ และเป็นมาสคอตที่มีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้น ไม่สามารถปรากฏตัวพร้อมกันในที่เดียวหลายๆตัวได้ และไม่สามารถให้คนทั่วไปมาสวมชุดเป็นคุมะมงได้ ซึ่งถือเป็นความละเอียดอ่อนตามแบบฉบับของญี่ปุ่นโดยแท้จริง

อกจากจะเป็นที่รู้จัก และเป็นขวัญใจในประเทศญี่ปุ่น และแถบเอเชียแล้ว คุมะมง ยังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปถึงประเทศในแถบยุโรป ซึ่งมีแบรนด์สินค้าระดับโลกมากมาย นำคาแร็กเตอร์พี่หมีใจดีแก้มแดงของ คุมะมง ไปจัดทำสินค้าเป็นรุ่น Limited Edition อย่างมากมายตัวอย่างเช่น Leica Germany กับกล้องรุ่นพิเศษ Kumamon no Leica,Swarovski กับคริสตัลเครื่องประดับรุ่นพิเศษ เป็นรูปคุมะมงแบบ 3D,BMW  กับรถยนต์มินิรุ่น Kumamon ฯลฯ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “คุมะมง” มาแล้ว 3 ปี ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับอย่างท่วมท้น และในเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับวันเกิดของ คุมะมง บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีการจัดงาน KUMAMON FANS THANKSGIVING PARTY 2017 in Bangkok ครั้งแรกในประเทศไทย

งาน KUMAMON FANS THANKSGIVING PARTY
โดยทีมงาน Kumamon Thailand โดยบริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เอง ก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนเช่นกัน ที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดีมาโดยตลอด งานนี้ เราเลยจัดใหญ่ให้ทุกคนได้มาฟินด้วยกัน 4 วันเต็มๆภายในงาน บรรดาแฟนคลับจะสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่หลากหลาย โดยไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอย  คือ จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ได้พา
คุมะมง บินลัดฟ้ามาสร้างความสุขให้กับบรรดาแฟนคลับได้สนุกสนานกับการชมคุมะมงเต้น cover ชมแกลลอรี่ภาพน่ารักๆ ของ คุมะมง ถ่ายรูปกระทบไหล่กับคุมะมง และเป็นเจ้าของสินค้าใหม่อีกหลายรายการด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ

กิจกรรม KUMAMON FANS THANKSGIVING PARTY 2017 in Bangkok ในครั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกจัดในประเทศไทยด้วยเหตุผลของความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีต่อกันมาอย่างช้านาน อีกทั้งจำนวนแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากยอดขายสินค้า คุมะมงที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ ในทุกๆ ปี

Highlight ของงาน คือ
– คุมะมงจะเต้นเพลงพิเศษ 1 เพลง เพื่อขอบคุณแฟนๆ ทางทีมงานขออุบไว้ก่อนว่าเป็นเพลงอะไร อยากให้มาเซอร์ไพรส์กัน

– กิจกรรมแฟนมีตติ้ง อย่างใกล้ชิดกับคุมะมง คนละ 1 นาทีเต็ม มีพรอพถ่ายรูปให้เพียบ มีช่างภาพมืออาชีพถ่ายให้งามๆ ได้รูปทันทีหลังจบงานจ้า
(ติดตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมแฟนมีตติ้งได้เร็วๆนี้)

– สินค้าคุมะมงใหม่ๆ มาพรึ่บ พร้อมโปรสุดคุ้ม ของแถมสุดเจ๋ง โดยเฉพาะสินค้าลิมิเต็ด ที่มีขายแค่ในงานนี้เท่านั้น บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆ!

เพื่อแสดงความขอบคุณ ภายในงานนี้ บริษัทฯ ได้นำสินค้าคุมะมงมาวางจำหน่าย อาทิ หมวกแก๊ป เสื้อ กระเป๋า ผ้าคลุม และยิ่งไปกว่านั้น ยังมีคอลเลคชั่นล่าสุด คือ ตุ๊กตาคุมะมงขนาด 22 นิ้ว

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดคุมาโมโตะ เพื่อนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ “คุมะมง (Kumamon)” ในประเทศไทย เมื่อปี 2558 เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดคุมาโมโตะให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเมืองไทย โดยเปิดเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าแบรนด์ คุมะมง ภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ และช่องทางOnline ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดีเสมอมา

แฟนคลับหรือผู้สนใจ สามารถเข้าเลือกชมสินค้าได้ที่ www.kumamonthailand.com หรือต้องการพูดคุยกับทีมงาน
คุมะมง สามารถสื่อสารผ่านทาง เฟสบุคแฟนเพจ Kumamon Thailand
หรือ โทร 02-295-0710

สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
งานนี้เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!
KUMAMON FANS THANKSGIVING PARTY 2017  in Bangkok
ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2560
ณ. ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

แอปเปิ้ลซันฟูจิ แอปเปิ้ลโอริน จากอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น มาถึงเมืองไทยแล้ว

แอปเปิ้ลสัญชาติญี่ปุ่น
บินมาเสิร์ฟความอร่อยกันถึง 2 สายพันธุ์

แอปเปิ้ลสัญชาติญี่ปุ่น
แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ใช่แค่สด สะอาด ต้องทานแล้วปลอดภัย การทานแอปเปิ้ลจะไปกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส เมื่อพอพูดถึง แอปเปิ้ล อดไม่ได้ที่จะคิดถึงแอปเปิ้ล จากญี่ปุ่น แอปเปิ้ลแดงสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ต้องยกให้ แอปเปิ้ลฟูจิ  (Fuji)  มีสีแดงสดใส เนื้อกรอบ รสชาติหวานฉ่ำ การปลูก
แอปเปิ้ลใน จ. อาโอโมริ ญี่ปุ่น  เริ่มเมื่อ 130 ปีก่อน ในขณะนี้มีประมาณ 300 สายพันธุ์ แถมเป็นแหล่งปลูก แอปเปิ้ลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

นางสาววิภาวี วัชรากร กรรมการผู้จัดการ (กลาง) วางแผนเปิดตัวสินค้านำเข้าตัวแบรนด์ดอสคอย (Doscoy) จากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน ดอสคอย ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำ จากจังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นการเปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกในประเทศไทย แอปเปิ้ลซันฟูจิหวาน หอม อร่อย แอปเปิ้ลโอริน เป็นตระกูลแอปเปิ้ลเขียว ที่มีรสหวานละมุนลิ้น อร่อย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก

นางสาววิภาวี วัชรากร กรรมการผู้จัดการ ผลไม้เกรดพรีเมียมทุกชนิด อันดับ1ของประเทศไทย กล่าวว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเวลานี้อยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ส่งผลให้กำลังซื้อหดตัว ตลาดนำเข้าผลไม้ของประเทศไทย มีดัชนีการจับจ่ายใช้สอยขึ้น – ลง ตามช่วงเทศกาล แต่ถึงกระนั้น ผลประกอบการในไตรมาสแรก ปี 60  ของบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในไตรมาสแรกนี้ บริษัทฯ  มีการวางแผนเปิดตัวสินค้านำเข้าตัวใหม่ ถึง 2 ประเทศคือ ผลไม้นำเข้าจากประเทศเกาหลี แบรนด์อิพมาชุม (เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมีนาคม 60) และ แบรนด์ดอสคอย (Doscoy) จากประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ชั้นนำ จาก จังหวัด
อาโอโมริ เปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกในประเทศไทย

สาเหตุในการนำเข้าผลไม้จาก 2 ประเทศนี้ เพื่อเป็นการเปิดตลาดใหม่ และสร้างความคึกคักให้กับตลาดนำเข้าผลไม้ในประเทศไทย ให้มีสีสันมากขึ้น

“เราทุกคน ทำงานกันอย่างหนัก เพื่อทำการวิจัย สำรวจตลาด และค้นหาผลไม้ชั้นดี ที่ไม่ใช่แค่สด สะอาด ปลอดภัย แต่ยังต้องเป็นอะไรที่ทันสมัย
ตรงกับเทรนด์  โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ติดตามข่าวสาร
เพิ่มเติมและกิจกรรมดีๆ จาก วัชมนฟู้ด”

ได้นำเข้า แอปเปิ้ล 2 สายพันธุ์จาก แบรนด์  ดอสคอย  Doscoy
ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำ จาก จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

1. แอปเปิ้ลซันฟูจิ โดยขนาดที่บริษัทฯ นำเข้ามา จะมีขนาดเล็กลงจากท้องตลาดทั่วไป ทำให้สามารถรับประทานได้ทุกเวลา
ซึ่งยังคงความเป็นเกรดพรีเมียม แต่ในราคาที่ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถจับต้องได้ ซึ่งแอปเปิ้ลซันฟูจิแท้จากประเทศญี่ปุ่นมีความฉ่ำน้ำ และหวานกว่าแอปเปิ้ลทั่วไป

2. แอปเปิ้ลโอริน เป็นตระกูลแอปเปิ้ลเขียว ที่มีรสหวานละมุนลิ้น อร่อย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก และแอปเปิ้ลทั้ง 2 สายพันธุ์นี้
สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน- เมษายน และสามารถ
จัดจำหน่ายได้ในช่วงเดือน ธันวาคม – สิงหาคม

บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่าย แอปเปิ้ลขนาดกลาง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการฉีกกฎเดิมๆ ที่ผู้บริโภคยึดติดกับผลไม้ลูกใหญ่ (เนื่องจากนำมาจัดกระเช้าของขวัญดูสวยกว่า) แต่หากวัดกันที่รสชาติแล้ว แอปเปิ้ลขนาดกลางนั้น มีรสชาติที่อร่อยกว่าขนาดใหญ่มาก  ซึ่งเห็นได้จากผลการวิจัยการสำรวจผู้บริโภคประเทศไต้หวันและฮ่องกง พบว่า แอปเปิ้ลขนาดกลาง เป็นขนาดที่มีการซื้อเพื่อบริโภค อย่างต่อเนื่องบ่อยที่สุด

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีการศึกษาเทรนด์จากประเทศไต้หวัน และฮ่องกง ว่าสินค้าอะไรมีความโดดเด่น มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แบรนด์ดอสคอย  Doscoy ถือว่าตอบโจทย์บริษัทฯ ได้ทุกข้อ และคาดว่าจะเป็นที่นิยมในประเทศไทย เช่นกัน บริษัทฯ  มีความคาดหวังอัตราการเติบโต อยู่ที่ 500 เท่าจากปัจจุบัน โดยตั้งระยะเวลาไว้ 3 – 5 ปีในอนาคต โดยมีการวางแผนทำการตลาด ทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว  ด้วยความที่แบรนด์  ดอสคอย Doscoy มีความแข็งแรงมากอยู่แล้วในประเทศญี่ปุ่น จึงไม่ยาก ในการครีเอทแบรนด์ให้น่าสนใจ  สามารถสร้างความแตกต่างจาก แอปเปิ้ลแบรนด์ต่างๆ ในตลาดได้ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ และกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก

แบรนด์ดอสคอย Doscoy ถือว่าตอบโจทย์บริษัทฯ ได้ทุกข้อ

การทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  กับการจับมือร่วม  กับ  แบรนด์  ดอสคอย (Doscoy)  มีแผนในการลงพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลองชิมหลายจุดด้วยกัน
อาทิ กูร์เมต์มาร์เก็ต (Gourmet market) และโฮมเฟรชมาร์ท รวมถึงเทสโก้โลตัส ฯลฯ เป็นต้น

การเปิดตัวสินค้าในครั้งนี้ ถ้าใครชื่นชอบแอปเปิ้ลมากๆ ลองแวะไปที่
กูร์เมต์มาร์เก็ต  (Gourmet Market) เอ็มควอเทียร์  เนื่องจากได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และกูร์เมต์มาร์เก็ต (Gourmet Market)   ยังพร้อมสนับสนุนบริษัทฯ ในอีกหลายแคมเปญ อีกทั้งยังเป็นช่องทาง  การจัดจำหน่ายหลักอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อกลับ
@vachamonfood ส่งข้อความเลย
information@vachamon.com
http://www.vachamon.com/
โทร 02 902 9989

Facebook : Vachamon food

มหกรรมอาหารญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยว ของกิน ของฝาก โทโฮคุ

แค่กินก็ได้ไป โทโฮคุ Tohoku ภาคอีสานของญี่ปุ่น

หลังจากที่ญี่ปุ่น ได้ประกาศยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับคนไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2013 ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2015 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากสุดในประวัติศาสตร์ คือ 796,600 คน (ข้อมูลจาก JNTO) ซึ่งหนึ่งในจุดประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวคือ การมาลิ้มลองอาหารญี่ปุ่น

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแนะนำอาหารท้องถิ่นของภูมิภาคโทโฮคุ จึงได้จัดกิจกรรมมหกรรมอาหารญี่ปุ่นรวมถึงการเจรจาธุรกิจพร้อมลิ้มลองเมนูอาหารท้องถิ่นต้นตำรับรวมร้านอาหารญี่ปุ่นจากทั่วกรุงเทพฯมาไว้ภายในงาน โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุ ร่วมกับ เว็บไซต์ กูรูนาวี่  (www.gnavi.co.jp)  และ  บริษัท เอพอค (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน แค่กินก็ได้ไป โทโฮคุ Tohoku

tohoku japan th tohoku japan 1916tohoku japan HISโทโฮคุ ดินแดนแห่งตำนานเรื่องเล่าขาน  เป็นแห่งสุดท้ายที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต รวมไปถึง ขนบประเพณีโบราณ
รวหัตถกรรมพื้นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ภายใต้ความเจริญ และอารยธรรมสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามา ภูมิอากาศใน
โทโฮคุ ถูกแบ่งโดยเทือกเขาที่เป็นแนวยาวจากเหนือลงมาเป็นสองด้าน คือทางด้านฝั่งทะเลญี่ปุ่น จะมีอากาศหนาวเย็น หิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางด้านฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก จะมีอากาศอบอุ่น  ประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบโทโฮคุมีอยู่ประมาณ 9.85 ล้านคน หากเทียบกับมาตรฐานของญี่ปุ่นแล้ว จัดว่ามีประชากรค่อนข้างเบาบาง บนพื้นที่ราบและลุ่มแม่น้ำเป็นแหล่งเกษตรกรรมหนึ่งในสี่ของข้าวที่ผลิตในญี่ปุ่น

โทโฮคุ เป็นชื่อเรียกของพื้นที่6 จังหวัดที่อยู่ตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชู เกาะหลักของญี่ปุ่น แต่ยังไม่ข้ามไปถึงเกาะฮอกไกโด ถือว่าเป็นพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู จุดเด่น คือ ธรรมชาติ เทือกเขา ป่า แม่น้ำ ทะเล และอาหาร

tohoku japan20 tohoku japan18 tohoku japan19

tohoku japan12
Mr. Kousuke Shuhama เชฟญี่ปุ่นส่งตรงมาถึงที่ JAPANESE RESTAURANT WEEK in Thailand

อาหารขึ้นชื่อของชาว โทโฮคุ  มีค่อนข้างหลากหลาย  เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ใหญ่ และสภาพภูมิอากาศรวมถึงประชากรที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้มีของขึ้นชื่อ  ประจำจังหวัด ที่แตกต่างกันไป  กิวตัง เป็นอาหารญี่ปุ่น
ที่ทำมาจากลิ้นวัวย่าง การปรุงกิวตังเริ่มต้นที่เซนไดราวปี 2491 ปกติแล้วชาวเซนได จะรับประทานกับข้าวบาร์เลย์ ซุปหางวัวและผักดอง ในพื้นที่อื่นๆในญี่ปุ่นมักจะมีกิวตังในร้านยากินิคุ (ร้านเนื้อย่าง) เดิมทีกิวตังจะปรุงรสด้วยเกลือ ในร้านยะกินิกุหลายร้านจึงเรียกกิวตังว่าทังชิโอะ ปัจจุบันบางร้านจะบริการกิวตังพร้อมกับ tare sauce เซนไดเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของลิ้นวัวเป็นอย่างมากไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาที่นี่รับรองว่าเป็นต้องอดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปลิ้มลองอย่างแน่นอน

tohoku japan16 tohoku japan15 tohoku japan11 tohoku japan4 tohoku japan2
tohoku japan5

ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ฮอนชู   ปัจจุบันเชื่อมต่อกับฮอกไกโด
ด้วยชินคันเซนสายใหม่  บรรยากาศอันอบอุ่นและความนิยมใน “เทศกาล” ต่างๆ โทโฮคุ ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งในช่วงฤดูร้อนทุ่งนาที่เรียงกันสวยงามก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ประกอบไปด้วย 6 จังหวัดโดยมี เซนได (Sendai) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภูมิภาค

ทางเหนือของโทโฮคุ North Tohoku
พื้นที่เหนือสุของเกาะฮอนชูครอบคลุมพื้นที่3 จังหวัด อะโอโมริ (Aomori), อะคิตะ (Akita) และอิวะเทะ (Iwate) บรรยากาศของเมืองปราสาทเก่ายังหลงเหลืออยู่ที่

ฮิโรซาคิที่ซึ่งมี  ปราสาทฮิโรซาคิ  หนึ่งในสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญ
เทือกเขาชิราคามิ มีแนวยาวขนานไปกับ จังหวัดอะโอโมริ, อะคิตะ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีชื่อเสียงในฐานะป่าชั้นหนึ่งซึ่งมีต้นบีซขนาดใหญ่ซึ่งหาชมได้ยาก “ทะเลสาบโทวาดะ” ในจังหวัดอะโอโมริซึ่งเกิดจากหลุมที่ปล่องภูเขาไฟสองหลุม และ “นํ้าพุร้อนซุคายุ” ซึ่งเป็นนํ้าพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์

เซนได/มัตสึชิม่า Sendai/Matsushima
จังหวัดมิยากิ  เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหารและการเมืองของเขตโทโฮคุ ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 8
โดยมีเซนไดเป็นเมืองสมัยใหม่ที่เป็นตัวแทนของเขตโทโฮะคุ ดาเทะมาซามุเนะ ผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ในศตวรรษที่ 17 เป็นผู้วางรากฐานเมือง เช่น การสร้าง ปราสาทเซนได เขาถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซนได, ภูมิประเทศอันสวยงามของ มัตสึชิม่า ได้รับการยกย่องเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามหนึ่งในสามของญี่ปุ่น

ทางใต้ของโทโฮคุ  Southern Tohoku
เขตไอซุซึ่งล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาโอฮุ และเอฉิโกะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม นอกเหนือจากทะเลสาบและบึงที่อุระบันไดแล้ว, “ทะเลสาบอินาวะชิโร” ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลกถึงความใสของนํ้าที่นี่, “ปราสาททสึรุงะโจ”, สัญลักษณ์ของเมืองเก่าไอซุวะคะมัตสึ เป็นที่ประทับใจของผู้คนในทุกฤดูกาล, “ภูเขาซาโอะ”ซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดยามากาตะ และมิยากิเต็มไปด้วยนักเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว

tohoku japan8

Tohoku  มีบรรยากาศที่สวยงาม โดยมีชายฝั่งทะเลที่สวยงาม เช่น ชายฝั่ง Sanriku และMatsushima พื้นที่ต่างๆใน โทโฮคุ (Tohoku)  อิวาเตะ(Iwate), ฟูกุชิมะ (Fukushima), อาโอโมริ (Aomori), มิยางิ (Miyagi), อาคิตะ (Akita), ยามากาต ะ(Yamagata), ชิราคามิซังจิ (Shirakami Sanchi) ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของภูมิภาคโทโฮคุ ที่นิยมและมีชื่อเสียงในด้านต่างๆ ที่ไม่ว่าใครไปเที่ยวภูมิภาคนี้แล้ว จะต้องไม่พลาดที่จะไปเที่ยวสถานที่ดังต่อไปนี้อย่างแน่นอน

tohoku japan3

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559  TOPTOTRAVEL ได้มีโอกาสร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวงาน มหกรรมอาหารญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยว ของกิน ของฝาก อะไรเด็ดในแถบโทโฮคุ เชิญชวนทุกท่านมาลิ้มลองอาหารญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และแนะนำอาหารท้องถิ่น  ของภูมิภาคโทโฮคุ จึงได้จัดกิจกรรมมหกรรมอาหารญี่ปุ่น  รวมไปถึงการเจรจาธุรกิจ   พร้อมลิ้มลองเมนูอาหารท้องถิ่นต้นตำรับแท้ๆ  โดยรวมร้านอาหารญี่ปุ่น  จากทั่วกรุงเทพฯมา
ไว้ภายในงาน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุ ร่วมกับเว็บไซต์ กูรูนาวี่ (www.gnavi.co.jp) และ  บริษัท เอพอค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวงานมหกรรมอาหารญี่ปุ่น


tohoku japan1tohoku japan4

มหกรรมอาหารญี่ปุ่น Japanese Restaurant Week in Thailand
มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ร้าน  งานมหกรรมอาหารญี่ปุ่น  Japanese Restaurant Week in Thailand มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่เข้าร่วม ซึ่งกระจายอยู่ในเขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีรางวัลพิเศษ  สำหรับผู้รับประทานอาหารในร้านที่ร่วมรายการเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย-ญี่ปุ่น
(โทโฮคุ) สำหรับ 1 คู่(2 ท่าน)   รวมถึงรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ระยะเวลาในการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2559

tohoku japan 33
งานที่รวมร้านอาหารญี่ปุ่นจากทั่วกรุงเทพฯมาไว้ที่เดียว พร้อมชิมอาหารญี่ปุ่นจากต้นตำรับท้องถิ่นโทโฮคุ

tohoku japan7

JAPANESE RESTAURANT WEEK in Thailand

งานที่รวมร้านอาหารญี่ปุ่นจากทั่วกรุงเทพฯ  มาไว้ที่เดียว
พร้อมชิมอาหารญี่ปุ่นจากต้นตำรับท้องถิ่นโทโฮคุ
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 12.30-14:15
ณ บริเวณศูนย์อาหารญี่ปุ่น 88 SHOKUDO NIPPON
(ฮาจิ-ฮาจิ โชคุโด นิปปอน ) ชั้น 5 ห้างอิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์

1 ใน 10 สุดยอดแบรนด์กางเกงยีนส์

มียีนส์จากยูนิโคล่กันสักตัวแล้วหรือยังคะ?

ยีนส์ ถือเป็นหนึ่งในไอเท็มสุดโปรดของหนุ่มสาวทุกยุคทุกสมัยและยังใส่ความสนุกในการมิกซ์แอนด์แมตช์ โดยไร้ซึ่งกฎเกณฑ์  ไม่เว้นแม้แต่ยีนส์ที่ถูกนำมาปัดฝุ่น ปรับลุคใหม่  สไตล์สุดเก๋ตลอดช่วงเดือนนี้ อะไรอิน อะไรชิค ทิ้งความคลาสสิคและจำเจแบบเดิมๆ บอกลาบลูยีนส์เรียบๆ แบบเดิม กับยีนส์ที่เนื้อผ้าสวมใส่สบาย เหมาะกับทุกกิจกรรม แล้วมาตกแต่งลูกเล่นสนุกๆ ทั้งงานแพตเวิร์ก ยีนส์ปักลาย ช่วยสร้างสีสันและรูปแบบให้สดใหม่ยิ่งกว่าเดิมกันดีกว่า ตอบโจทย์หลากแบบหลายสไตล์ที่บ่งบอกความเป็นคุณ
2
Uniqlo Jeans 1
คนรักแฟชั่นได้ครีเอทเก๋ๆ แบรนด์กางเกงยีนส์ดีๆ ยีนส์คุณภาพเยี่ยม ชวนคนรักยีนส์มาอัพเดตเทรนด์ก่อนใครพร้อมชวนตกแต่งกางเกงตัวโปรดให้ยิ่งโดนใจในสไตล์คุณเอง ไม่ว่าจะจับคู่กับเทรนด์ไหนดูเหมือนลุคสปอร์ตจะเป็นส่วนผสมที่ช่วยเติมเต็มความมันไได้ แม้นกระทั่งกางเกงยีนส์บนโครงเสื้อแบบสปร์ต ช่วยสร้างความแตกต่างและสดใหม่ได้อย่างน่าสนใจ เชื่อว่ายีนส์ที่สวมง่ายสุดสบาย ยืดหยุ่น จะทำให้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นไปอย่างสะดวก สบาย ไม่อึดอัด บนการสร้างสไตล์เก๋ๆ ที่จะดึงดูดทุกสายตาให้หันมาจับอยู่ที่คุณ

Uniqlo Jeans
Uniqlo Jeans 86
เทรนด์ฮิตที่ไม่เคยห่างกาย และยังใส่ความสนุกในการมิกซ์แอนด์แมตช์ โดยไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ ไม่เว้นแม้แต่ยีนส์ที่ถูกนำมาปัดฝุ่นปรับลุคใหม่สไตล์สุดเก๋ตลอดช่วงเดือนนี้อะไรอิน อะไรชิค ทิ้งความคลาสสิคและความจำเจแบบเดิมๆ บกลาอบลูยีนส์เรียบๆ แบบเดิม เนื้อผ้าที่สวมใส่สบาย เหมาะกับทุกกิจกรรม

14055649_1499649490060917_532879026_n
เจ้าแม่ DIY เมืองไทย ติว – ดิษยา กรกชมาศ

14054814_1499620486730484_1293895397_n
เปิดตัวแคมเปญ Have You Ever UNIQLO Jeans แคมเปญสุดฮิปที่จะช่วยเนรมิตกางเกงยีนส์ของคุณให้ได้สนุกไปกับการมิกซ์แอนด์แมช

คราวนี้มาเอาใจคนรักการสร้างสรรค์ สไตล์แบบของตัวเอง  ยูนิโคล่ จึงได้จัดแคมเปญพิเศษ Have You Ever UNIQLO Jeans? เพื่อมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ผู้ซื้อกางเกงยีนส์ยูนิโคล่แนะนำยี่ห้อกางเกงยีนส์ทรงสวยๆ ใส่สบาย ราคาสบายกระเป๋า กางเกงยีนส์ธรรมดาที่ส่งมอบความสบายและโครงร่างที่สวยงาม ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับผู้คนทุกวัย ในทุกก้าวเดิของชีวิต ดีไซน์โฉมใหม่ของกางเกงยีนส์ยูนิโคล่ คอลเลคชั่น ฟอล/วินเทอร์ 2016 ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ

Have You Ever UNIQLO Jeans  แคมเปญสุดฮิป  ช่วยเนรมิตกางเกงยีนส์ของคุณให้ได้สนุกไปกับ  การมิกซ์แอนด์แมชได้ทุกสไตล์ไม่มีเบื่อ หวือหวา ตื่นเต้นโชว์ครั้งแรกของประเทศไทยไม่ต้องมีคำพูดแห่งคุณค่าการแสดงสดที่สมบูรณแบบที่สุด  Have You Ever UNIQLO Jeans?

Uniqlo Jeans

อย่างที่รู้กันว่า ยูนิโคล่ กับ คอลเลคชั่นฟอล/วินเทอร์ 2016 ได้มีโอกาสทำคอลเลคชั่นฟอล ที่ใส่ใจในรายละเอียดเรื่องวัสดุมีการใช้เทคนิคผสมผสานในการฟอกสี คุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านดีไซน์ ความทนทาน และสวมใส่สบาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ของคอลเลคชั่นฟอล/วินเทอร์ ที่สอดคล้อง กับความสวยงามของกางเกงยีนส์อย่างแท้จริง เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ สำหรับหนุ่มๆ สำหรับกางเกงยีนส์นี้มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ ทรงสกินนี่รัดรูป (Skinny Fit), ทรงกระบอก (Regular Fit),  ทรงเข้ารูป (Slim Fit)  และทรงจ็อกเกอร์เข้ารูป (Jogger Slim Fit) นอกจากนั้นยูนิโคล่ยังขอแนะนำไอเท็มใหม่ล่าสุดสุดฮิต กางเกงยีนส์ขาดทรงเข้ารูป (Slim Fit Damaged Jeans) จัดได้ว่าเป็นกางเกงยีนส์ทรงสลิมฟิตขนานแท้

Uniqlo Jeans 13
ดีไซน์โฉมใหม่ของกางเกงยีนส์ยูนิโคล่ คอลเลคชั่น ฟอล/วินเทอร์ 2016 ได้แล้ววันนี้ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ

Uniqlo Jeans 2
เจเจ – กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ ต้าเหนิง – กัญญาวีร์ สองเมือง

Uniqlo Jeans 85
นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด

งานเปิดตัวยูนิโคล่ ยีนส์ คอลเลคชั่นใหม่ ยอดนิยมที่สุดของคนไทย ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนาน พร้อมการโชว์ DIY ยีนส์จาก ครั้งแรกคู่รักเด็กแนวอย่าง เจเจ – กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ ต้าเหนิง – กัญญาวีร์ สองเมืองและเจ้าแม่ DIY เมืองไทย ติว – ดิษยา กรกชมาศ

เปิดตัวแคมเปญ Have You Ever UNIQLO Jeans?
แคมเปญสุดฮิปที่จะช่วยเนรมิตกางเกงยีนส์ของคุณให้ได้สนุกไปกับการมิกซ์แอนด์แมชได้ทุกสไตล์ไม่มีเบื่อ นำทีมโดย เจเจ ต้าเหนิง ติว ดิษยา และ เป๊ก เปรมณัช ที่จะมาพูดคุยถึงกางเกงยีนส์ในดวงใจ พร้อมครีเอท DIY ยีนส์ในแนวของตนเอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. เวลา 14.30 น. – 16.00 น. ณ บริเวณ ลาน EDEN 3, ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Uniqlo Jeans 31 Uniqlo Jeans 3

Have You Ever UNIQLO Jeans?
พร้อมสร้างสรรค์กางเกงยีนส์ในสไตล์ของคุณเอง ที่ยูนิโคล่ 6 สาขา ดูรายละเอียดกิจกรรม DIY Jeans
คลิก     http://bit.ly/diyjeans_fb0818

ช้อปกางเกงยีนส์สำหรับผู้ชายคลิก http://bit.ly/m_Jeans_fb0818
ช้อปกางเกงยีนส์สำหรับผู้หญิงคลิก http://bit.ly/w_Jeans_fb0818

 

ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น ไม่มีน้ำตาล มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

รู้หรือยัง? ชาเขียวสดมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

ชวนเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียว ชาเขียวญี่ปุ่นแท้ เป็นชาที่คนญี่ปุ่นรู้จักกันมานานกว่า 100 ปี  ในขณะที่คนไทยเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน ชาเขียวญี่ปุ่นร้อน-เย็น ไม่แตกต่างกัน ทั้งสองชนิด ได้รับความนิยมในการดื่ม ซึ่งผลวิจัยทางการแพทย์ระบุว่า ชาเขียว มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีและอีหลายเท่า

สำหรับคนรักการดื่มชาเขียว การได้ลิ้มรสชาเขียวในทุกๆ วัน ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง  ที่ขาดไม่ได้ แค่ได้กลิ่นหอมสดชื่นของชาเขียวญี่ปุ่น  สามารถช่วยระงับความเครียด  สร้างรอยยิ้ม และความพึงพอใจเล็กๆ สำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศที่มีชีวิตอันเร่งรีบ ต้องพึ่งพาอาศัยร้านกาแฟ ที่มีรสชาติหวานกล่มกล่อม   มีหลายราคาให้เลือกซื้อซื้อ รู้มั๊ยว่าความหวาน มัน อันแสนอร่อย โทษของมันก็ไม่ธรรมดา

13282527_1415061058519761_2009955253_o


คนที่ติดกาแฟ   ผลร้ายต่อผู้ดื่มไม่ใช่แค่คาเฟอีน ครีมเทียมที่อยู่ในชา กาแฟ ไขมันและน้ำตาล รู้หรือไม่ว่า? ดื่มมากแล้วจะเป็นอย่างไร เมื่อเราดื่มแล้ว ไปเพิ่มพลังงานส่วนเกินให้กับร่างกาย  โดยไม่รู้ตัว ทำให้ อ้วน มีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันหลอดเลือด มาหาวิธีดูแลสุขภาพกันดีกว่า วิธีง่ายๆ ที่ทำให้มีสุขภาพดีขึ้นและคืนเงินออมให้ตัวเองได้ประหยัด  ดีกับสุขภาพ  น้ำหนักลดลงทันตาค่ะ ดื่มระหว่างวันได้สุขภาพ ช่วยลดคลอเรสเตอรอล และประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย

13707597_653314694819646_1937800344230306194_n
ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น

ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น มีขายที่ประเทศไทยแล้วไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น ตอนนี้เราดื่มชาเขียวสดแบบง่ายๆ กันแล้ว พกสะดวก อร่อยครับ คอนเฟิร์ม ราคาไม่แพง 3 ซอง 30 บาท สะดวกมาก  ใช้น้ำเย็นชงได้ ขนาดนี้ ต้องนี่เลย!  เชคกุ เชคกุ  Maruzen ชาเขียวสด ดื่มเย็น ลองแล้วติดใจ  ดื่มแทนน้ำไม่มีน้ำตาล   เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชาเขียว หอมแบบญี่ปุ่นแท้ๆ

13626479_649654965185619_8312515797509975067_n
ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น เชคกุ เชคกุ Maruzen ลองดื่มแล้วจะได้รสชาติชาเขียวแท้ๆ

ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น   แบบซอง ที่บริษัทจากญี่ปุ่น Maruzen ยกโรงงานมาตั้งที่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย  ชาเขียวที่ได้รับการปลูก และดูแลแบบสุดพิเศษ เพื่อให้ได้กลิ่น และรสชาติที่ดีที่สุด การเพาะปลูกและดูแลตามขั้นตอนของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เลือกใช้ยอดชา ซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุด ใช้กระบวนการผลิต  แบบญี่ปุ่นแท้ๆ  และนี่ คือที่มาของชาเขียวสดแท้ต้นตำรับ 100% ดื่มแล้วสดชื่น ชุมคอ ดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้ทั้งกลิ่นและรส

IMG_9351

ชาเขียว  (green tea)  เป็นชาที่ได้จากยอดใบชา รู้จักดีในชื่อของชาญี่ปุ่น เป็นชาที่ผ่านการอบแห้งโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหมัก  ทำให้ได้ใบชาที่ยังคงสีเขียวอยู่การดื่มชาเขียวทุกวันเป็นหนึ่งในเคล็ดลับสุขภาพดี  ของชาวญี่ปุ่น ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของการมีชีวิตยืนยาวของชาวอาทิตย์อุทัย กลิ่นหอมสดชื่นของชาเขียวญี่ปุ่นสามารถช่วยระงับความเครียดได้ดี  การดื่มชาเขียว  ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล  และระดับน้ำตาลในเลือด และมีงานวิจัยทางคลินิคพบว่า  ชาเขียวมีฤทธิ์ต่อต้าน การเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจ   นอกจากนี้  ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการดื่มชาเขียวมีผลช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ

เชคคุ-เชคคุ 2

ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น แบบญี่ปุ่นแท้ๆ ดื่มง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

สำหรับสูตรการชงชาเขียวสด ชงเย็นวันนี้ เชคกุ เชคกุ กับ น้ำเปล่า ก็ได้ชาเขียวสดเย็นพร้อมดื่มแล้ว   กับ 3 วิธีง่ายๆ แค่ ฉีก ใส่ แล้วก็เชคคค… น้ำเย็น 500 ml. ต่อ ชาเขียว 1 ซอง ง่ายมาก แค่นี้ เราจะได้ชาเขียวสด ดื่มเย็น ไม่มีน้ำตาล สไตล์ญี่ปุ่นแท้ 100% เชคกุ เชคกุ หอมมาก ชาเขียวสดแบบญี่ปุ่นแท้ๆ 100%  สดชื่น รสชาติญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ความสดชื่นและยังดีต่อสุขภาพ

3 สิ่งที่แตกต่าง ของ ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น เชคกุ เชคกุ Maruzen ได้รับการพัฒนาให้สามารถดึง ความหอม คุณค่า ที่แตกต่างกับชาเขียวชนิดอื่นๆ  ลองดื่มแล้วจะได้รสชาติชาเขียวแท้ๆ  ออกมาด้วยการใส่ซองลงในน้ำเย็น ในเหยือกน้ำแข็ง แล้วดื่มได้เลย ไม่ต้องใช้น้ำร้อนแล้วรอจนเย็นแล้วใส่น้ำแข็งอีกที และควรดื่มให้หมดภายในครั้งเดียว ไม่แนะนำให้ทิ้งแช่ไว้ค้างคืน เพราะอาจทำให้ท้องผูกจากสารแทนนินได้

13754192_10154355739136704_454325971860272728_n
ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น ดื่มเพื่อสุขภาพ ปราศจากน้ำตาลต่อต้านอนุมูลอิสระ

เค้าเชคอะไร?
ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น ดื่มเพื่อสุขภาพ  ปราศจากน้ำตาลต่อต้านอนุมูลอิสระ  ดีไซน์ซองทันสมัย   พกง่ายจะใส่ในกระเป๋าสะพาย  กระเป๋าเป้ หรือจะถือไปไหนก็สะดวก  ด้วยขนาดกะทัดรัด ชาเขียวสดเย็นๆ  ชาเขียวเย็นเพื่อสุขภาพ ปราศจากน้ำตาล ต่อต้านอนุมูลอิสระ ความสดชื่นแบบใหม่จากชาเขียวสดดื่มเย็น เพิ่มความสดชื่นหอมเหมือนดื่มที่ร้านอาหารที่ญี่ปุ่นให้ความสดชื่นถูกใจ มีกลิ่นหอม ดีที่สุดสำหรับสุขภาพเพราะเป็นสูตรไม่มีน้ำตาล

พกสะดวก ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น  เชคกุ เชคกุ  Maruzen ใน 7 Eleven
อยากลอง ชาเขียวญี่ปุ่นชงเย็น  หาซื้อได้ที่ 7-11

CR ภาพ: Face book: เชคกุ เชคกุ ชาเขียวสด 100%