ทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินสายเลือดเชียงราย เจ้าของรางวัลเรียนดี ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต

นิทรรศการศิลปะ โดยศิลปินเชียงราย
Art Exhibition By Changrai Artist 

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี  แม่ทัพใหญ่ค่ายสิงห์ จัดนิทรรศการศิลปะ   Art Exhibition By Changrai Artist
โดย ศิลปินเชียงราย จัดขึ้นในวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณร้านอาหารภูภิรมย์ ไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย
เล็งเห็นคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัย ของกลุ่มขัวศิลปะ เชื่อมศิลปะสู่สังคม เชิญเหล่าศิลปินออกเดินทางไป
วาดภาพในอาณาจักรสิงห์ปาร์คเชียงราย ยิ่งใหญ่ด้วย กระแสของ Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคม
โดดเด่นด้วยสีสัน ของไร่ชา พืชผลไม้นานาพรรณ กลิ่นอายของธรรมชาติ สะท้อนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติวิถีชีวิตเกษตร เพื่อหาเลี้ยงปากท้องได้อย่างพอเพียง

สิงห์ปาร์คเชียงราย-1
Art Exhibition By Changrai Artist ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST @สิงห์ปาร์คเชียงราย
ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_2
ภาพวาด ในงาน ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST: คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน

คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ศิลปินสายเลือดเชียงราย นักเรียนทุนที่ทาง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
มอบทุน สำเร็จการศึกษาคณะศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทรางวัลเรียนดี ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต เมื่อ พ.ศ. 2546-2550 เป็นทุนต่อเนื่องจนเรียนจบปริญญาตรี ด้วยการสนับสนุนโดยคุณสันติ ภิรมย์ภักดี บอสใหญ่ของค่ายสิงห์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
ความสำเร็จ และเล็งเห็นคุณค่า เป็นผู้สานต่อความฝันของศิลปินล้านนาเชียงราย ให้มีชื่อเสียงโด่งดังนำความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ สู่ความสำเร็จกับรางวัลมากมาย วันนี้คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินสายเลือดเชียงราย  กลับมา
สร้างรอยยิ้มให้คนเชียงราย กับความภาคภูมิใจรางวัลเรียนดี ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ยังเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมงาน Art Exhibition By Changrai Artist  ร่วมกิจกรรมสร้างสีสรรค์ผลงานศิลปะ จากวันนั้นสู่วันนี้ ดินแดนสีทองของสิงห์ ที่อร่ามไปด้วยพืชสวน พืชไร่ จากทุ่งหญ้าข้าวบาร์เลย์ สู่อาณาจักรไร่ชา สิงห์ปาร์คเชียงรายท่ามกลางความงดงาม สุดแสนโรแมนติกในไร่ชากับอุณหภูมิที่หนาวเย็นเพียง 10 กว่าองศา

ทนงศักดิ์ ปากหวาน-5
คุณสันติ ภิรมย์ภักดี บอสใหญ่ ของค่ายสิงห์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

ความหลงไหลในงานศิลปะ จิตวิญญาณในตัวเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาและเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้านทำให้คุณ เปลว-ทนงศักดิ์ ปากหวาน เรียนจบด้านจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีความสุขกับการทำงานด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหลงใหลในศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานที่ใครเห็นแล้ว ต้องสะดุดตา และชื่นชมในฝีมือ และ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ผู้เป็นแรงผลักดันสำคัญและสนับสนุนตลอดการศึกษา ในวันนีมีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย ในทิศทางเดียวกันกับผลงานที่เป็นแบบอย่าง  ด้วยความสามารถทำให้ อาจารย์ทนงศักดิ์ ได้รับรางวัลอันดับ1 เช่น รางวัลเพื่อแผ่นดินเชียงรายอันเป็นที่รัก อาจารย์ปรับไปตามยุคสมัยปัจจุบัน แต่มีการสอดแทรกภาพวาดวัตถุที่มีจิตวิญญาณของคนทำแฝงอยู่ รูปที่สวยงามต้องให้ความรู้สึก และเข้าถึงคนหมู่มาก เรื่องของศิลปะเหมือนกับงานสถาปัตย์ได้รู้มากเห็นมากก็จะเข้าใจมากขึ้น ประเทศไทย  มีประวัติศาสตร์ที่ดีแบบดั้งเดิม เป็นพื้นฐานงานศิลปะ

ทนงศักดิ์ ปากหวาน-8

ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_4
CR: ภาพจาก FB: บ้านศิลป์ทนงศักดิ์

ศิลปะ เปรียบเหมือนลมหายใจของเรา ทำให้เต็มที่ด้วยความรัก เพราะศิลปะ สอนให้คนทำความดี และความดีงามจะส่งผลให้ สังคม ครอบครัว ประเทศชาติ ซึ่งเป็นคำกล่าว ที่ฝากไว้ จากใจ ศิลปินสายเลือดเชียงรายและ นักเรียน ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต เกียรตินิยมอันดับ1 จิตนาการจากนิทานพื้นบ้านล้านนา และนิทานชาดกพื้นบ้าน เป็นที่ทราบกันดีว่าอาจารย์ทนงศักดิ์  มีความรักและผูกพันกับจิตรกรรมไทยแนวประเพณีไทย ความรู้ความสามารถและฝีมือการวาดภาพโดดเด่น เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรมสามารถสร้างสรรค์งานทั้งสีน้ำมันและสีน้ำ ผลงานที่อาจารย์สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นภาพนามธรรมแสดง เรื่องราวของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีสีสันสดใสงดงาม

ทนงศักดิ์ ปากหวาน-6
Singha Balloon_917_2016 02 14
Singha Balloon_896_2016 02 14 Singha Balloon_906_2016 02 14

ผู้ซึ่งมีแรงบันดาลใจ  จากประสบการณ์จากความรักความผูกพัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพวาด อันงดงามสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมอันยาวนานของชาวเชียงราย ซึมซับจากวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่าย สุข สงบมีความผูกพันกับ วัด ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อ และคำสอนในตำนานนิทานพื้นบ้าน ที่ใช้เนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึง คุณค่าในคติพื้นบ้านล้านนา บวกกับการศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์นำมาผสมผสานอย่างกลมกลืน ซึ่งแสดงถึง ความเชื่อตามคำสอนในพุทธศาสนา เรื่องกฎแห่งกรรม อานิสงค์ผลบุญ บาปบุญคุณโทษ ชาติภพ กระตุ้นให้คนในภาคเหนือเกิดความสนใจ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาพื้นเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_3
CR: ภาพจาก FB: บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ ภาพถ่ายขณะ วาดภาพ: ทนงศักดิ์ ปากหวาน

ที่ภูภิรมย์ สิงห์ปาร์คเชียงราย ภาพรูปธรรมของศิลปะไทยที่มีพื้นหลังเป็นพุทธะของพุทธะศาสนาทั้งหมดสื่อถึงปรากฏการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ  กิจกรรมการวาดรูปนอกสถานที่ ได้เขียนความรู้สึกกับสถานที่ แบบธรรมะ ธรรมชาติ ไร่ชา พืชพรรณธรรมชาติ วิถีการดื่มชา เป็นสัญลักษณ์ของความสงบ ความสวยงามของธรรมชาติอันร่มรื่น เสมือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา การทำคุณงามความดีจะช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ การวาดภาพเพื่อสอดแทรกเนื้อหา ธรรมะธรรมชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน
ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_22 ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_7
อาจารย์ทนงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ผมไม่เคยท้อกับงานศิลปะ เพราะว่าศิลปินมีมุมสร้างสรรค์ งานศิลปะ มากมาย
และที่ไร่สิงห์ปาร์ค ศิลปินเขียนภาพสวยๆ ได้เป็น100 มุม  มนุษย์ทุกคน มีความสุข คือ ได้ทำในสิ่งที่เราอยาก
ทำ เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี นิทานพื้นบ้านเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นจุดเริ่มของความคิด บวกับแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากมาย

เพราะงานศิลปะช่วยยกระดับจิตใจ สามารถนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย  ซึ่งแนวความคิดจากคติธรรมในนิทานพื้นบ้านล้านนา ในรูปแบบศิลปะแบบประเพณีผสมผสานระหว่างความเป็นอุดมคติกับทัศนคติบนรูปแบบศิลปะพื้นบ้านล้านนามีอัตลักษณ์เฉพาะตัว  ศิลปะเปรียบเสมือนลมหายใจ

เพื่อแผ่นดินเชียงรายอันเป็นที่รักยิ่ง  อาจารย์ทำงานศิลปะ ปรับไปตามยุคปัจจุบัน ภาพมีการสอดแทรกวัตถุที่มี
จิตวิญญาณของคนทำแฝงอยู่ รูปที่สวยงามต้องให้ความรู้สึก ให้ทันความเปลี่นแปลงและเข้าถึงคนหมู่มาก เรื่องของศิลปะ เหมือนกับงานสถาปัตย์ รู้มากเห็นมากก็เข้าใจมาก เรามีประวัติศาสตร์ที่ดี แบบดั้งเดิมเป็นพื้นฐานศิลปะเหมือนลมหายใจของเรา ศิลปะสอนให้คนทำความดี และความดี ส่งผลให้เรา สังคม ครอบครัว ประเทศชาติ คำกล่าวที่ฝากไว้ จากใจ อย่างศิลปิน  นักเรียน ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต 

ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_8

วันนี้ ได้ค้นพบความมหัศจรรย์ ของศิลปินสายเลือดเชียงราย กับคำกล่าวที่ว่า ไม่กลัวไม่ประสบความสำเร็จ แต่กลัวไม่ได้ทำมากกว่า จุดเริ่มต้น ของบ้านศิลป์ทนงศักดิ์  เชียงราย หลังจากเรียนจบปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาโท จากคณะเดียวกันเมื่อเรียนจบ
กลับสู่บ้านเกิด เพื่อเป็นศิลปินตามความฝัน สร้างบ้านศิลป์ทนงศักดิ์  ด้วยประสบการณ์ ทุ่มเทเวลาศึกษาภาพจิตรกรรม เชื่อมศิลปะสู่สังคม ซึ่งแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะการใช้ชีวิตแล ะวิธีคิดของศิลปิน ถ้ามองโลกในแง่ดี ขยันทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต เราอย่าไปโกงเขา อย่าทำบาป และอย่ามัวมองโลกในแง่ร้าย

Singha Balloon_964_2016 02 14
ทนงศักดิ์ ปากหวาน “a day” ฉบับติสต์ “ศิลปินอินเชียงราย” day เริ่มเล่มแรกปีวอก

ทนงศักดิ์ ปากหวาน งานของอาจารย์ เริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้ แรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ความรักและความผูกพัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดอันงดงาม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของชาวเชียงราย ที่ซึมซับจากวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่าย สุข สงบซึ่งมีความผูกพันกับ วัด ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อ คำสอนตำนานนิทานพื้นบ้านโดยใช้เนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในคติพื้นบ้านล้านนา

ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_5

ประวัติ
ทนงศักดิ์ ปากหวาน

MR. THANONGSAK PAKWAN
วันเดือนปีเกิด 10 มีนาคม 2527 ที่จังหวัด เชียงราย
เลขที่ 392 หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน ดงมะดะ
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
เบอร์โทรศัพท์  085 381 7248
E-Mail thanongsak_pakwan@msn.com
Facebook/Website http://www.facebook.com/thanongsak.pakwan

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551 ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2554 ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
พ.ศ. 2552 นิทรรศการวิถีแห่งสายน้ำ ณ. The Gallery สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ

ได้รับรางวัลทางศิลปะ เกียรติประวัติ
พ.ศ.2544 รางวัลที่ 1 องค์ประกอบศิลป์  งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2545 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม  นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 14 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
พ.ศ.2548 ร่วมเขียนภาพปฏิทินพุทธประวัติ บริษัท กนกศิลป์
พ.ศ.2549 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 18 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
พ.ศ.2550 รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 19 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
และได้ทุนไปทัศนศึกษางานศิลปะ ณ. ประเทศเยอรมันนี และอิตาลี
ทุนพระราชทาน “ภูมิพล” ประเภทรางวัลเรียนดี ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต
รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์
พ.ศ.2551 เกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียง แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2553 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 22 โดย บริษัทโตชิบา ประเทศไทย
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ.2554 รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 33
โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ.2555 รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่14
โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2557 ร่วมเขียนภาพตุงพระบฏ “เพื่อแผ่นดินเชียงรายอันเป็นที่รัก”  ณ วัดร่องขุ่น เชียงราย 5

ในปัจจุบัน:
จิตกรแนวไทยประเพณี แบบอุดมคติ ตรี/โท ศิลปะไทย
อาจารย์พิเศษ มหาจุฬาลงกรณ์ คณะพุทธศิลปะ
อาจารย์พิเศษ หมาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทนงศักดิ์ ปากหวาน-7

เปลว-ทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินเชียงรายรุ่นใหม่ เจ้าของชื่อเล่นเปลว เรียกแบบเท่ห์ๆ คนนี้คือ ศีลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ไร้ข้อจำกัดด้านงานศิลปะ  คำนิยามคำว่าศิลปะ สื่อภาพวาดสะท้อนถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ นำปรัชญาธรรมในพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะพื้นที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยงานศิลปะทำอะไรดี เพื่อให้ศิลปะอยู่ร่วมกับชีวิตจริงได้ ความสุขสำหรับชีวิต  คือการได้ในสิ่งที่เรารัก ผลงานตั้งแต่สมัยเรียน จนกระทั้งได้รับทุน และสำเร็จการศึกษา ขอขอบคุณ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี แม่ทัพใหญ่ค่ายสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ให้การสนับสนุน ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต อย่างต่อเนื่องยาวนาน  เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนหลายๆ ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิต

 

 

ร้านชีวิตธรรมดา บรรยากาศงี้! นี่มาชวนนะรู้ยัง?

ชีวิตธรรมมดาที่ไหน

ร้านกาแฟ ที่ชื่อว่า ชีวิตธรรมดา ใครไปเที่ยวเชียงราย ต้องแวะไปร้านนี้ ชื่อร้านสุดอินดี้
เป็นที่กล่าวขานกันเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ที่นี่อากาศดี เมื่อมีโอกาสได้มาเยือนเชียงรายทั้งที ต้องไม่พลาด ร้านกาแฟสูตรชีวิตธรรมดา ความเงียบสงบ ผสมความโรแมนติกเล็กๆ การออกแบบภายนอกและตกแต่งภายในให้เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่นี่เป็นร้านกาแฟ เบเกอรี่ และอาหารสไตล์โฮมเมดแท้ๆ

ชีวิตธรรมดา-5
ร้านชีวิต ธรรมดา คอฟฟี่เฮาส์ Chivit Thamma Da Coffee House

ชวนจิบกาแฟ อ่านหนังสือริมน้ำกก ที่ ร้านชีวิตธรรมดา บ้านกาแฟสวยริมกก ชีวิตเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะ  ถ้ามีโอกาส ได้เที่ยวจังหวัดเชียงราย บอกเลยต้องแวะไปร้านนี้ร้านกาแฟสไตล์โฮมเมดยอดนิยมที่ใครมาเที่ยเชียงรายต้องแวะ ร้านนี้ไม่ทำให้ใครผิดหวัง สวยเด็ดกว่าทุกทีที่คุณเคยทานแน่นอน บ้านไม้ทรงยุโรปสีขาวแบบโบราณมองแล้วมีเอกลักษณ์ มีต้นไม้เลื่อย และต้นไม้ใหญ่ อากาศเย็นอาจจะเลือกนั่งนอกร้านในสวนสวย มีหลายมุมให้เลือกทั้งใต้ต้นไม้ใหญ่ริมน้ำกก นั่งชิวในแบบธรรมชาติ 100%
ชีวิตธรรมดา-1 ชีวิตธรรมดา-2 ร้านชีวิต ธรรมดา คอฟฟี่เฮาส์ Chivit Thamma Da Coffee House บ้านไม้สีขาว บรรยากาศร่มรื่นที่ตกแต่งภายใน สีขาว อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน บรรยากาศนั่งจิบกาแฟ วางแทรกด้วยเฟอร์นิเจอร์แอนติค และ ของสะสมส่วนตัวของเจ้าของร้านดู สไตลส์รูปทรงของบ้านแล้ว ทุกมุม ทุกห้องสวยใครที่แวะมาก็อดไม่ได้ที่จะเดินหามุมถ่ายรูป และเหมือนทางร้านจะรู้ใจ เลือกที่นั่งสุดชิลล์ได้ตามสบายทั้งนั่งชมธรรมชาติ แบบเอ้าท์ดอร์ หรือเลือกชิลล์เย็นฉ่ำด้านในจัดวางโต๊ะเก้าอี้ในมุมต่างๆ ให้เลือกถ่ายรูปได้ตามใจชอบ
Chivit Thamma Da_21
Chivit Thamma Da_55

เมนูยอดฮิตมีให้เลือกตั้งแต่ ชา กาแฟ โกโก้ และน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ เบเกอรี่ กาแฟ และเมนูอาหารนิดหน่อย กาแฟที่นี่ ใช้กาแฟ จากเชียงรายโดยตรงทั้งหมด เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุด กาแฟร้อนใช้กาแฟ ออร์แกนิกจากดอยช้าง ส่วนกาแฟเย็น ทางร้านใช้กาแฟจากดอยผาฮี้ เมนูกาแฟที่ขึ้นชื่อของร้านก็น่าจะเป็น ธรรมดาคอฟฟี่  ที่ดูแล้วหน้าตาไม่ธรรมดา ชงเป็นเอสเปรสโซ่เข้มข้น เมนูกาแฟที่ขึ้นชื่อของร้านคือ ธรรมดาคอฟฟี่ ทีดูแล้ว หน้าตาไม่ธรรมดาเลย ส่วนใครที่ชอบกล้วยลองสั่งบานอฟฟี คอฟฟี่ ฟรัปเป  รับรองไม่ผิดหวัง คุณภาพอาหารและการได้รับการบริการ เหมาะสมกับราคา สำหรับเมนูสุดฮิต Affogato เป็นอีกเมนูที่ทางร้านนำเสนอ เป็นกาแฟเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม homemade อร่อยเป็นเอกลัษณ์ของทางร้านประทับใจจนอยากมาบอกต่อ

Chivit Thamma Da_67

Chivit Thamma Da_54ที่ร้านมีเครื่องดื่มหลากหลายทั้ง ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และเมนู signature ของร้านเอง ที่แนะนำเลย คือ กาแฟธรรมดา อร่อยดื่มพร้อม ทานเค้ก อร่อยแบบไม่ธรรมดา ชมบรรยากาศริมน้ำยามเช้า อารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในบ้าน กับบริเวณสวนแบบอังกฤษ ที่มีน้ำพุรูปปั้นเทวดาตัวน้อย Secret garden สไตล์ยุโรปที่ไม่เหมือนใคร

ภายในร้านโซนกาแฟ แยกจากสปา มาเยี่ยมเยือนได้ใช้ชีวิตธรรมดา ลดอากาiอ่อนหล้าปวดเมื่อยตามร่างกาย อยากผ่อนคลายหลังจากการเดินทาง Day Spa ที่มีไว้รองรับบริการทำให้คุณคลายความเหนื่อยล้า
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ  คือ
– ส่วนสั่งขนม เครื่องดื่ม
– เรือนกระจกใส งดงาม
– สวนแบบอังกฤษ ด้านหลังติดริมน้ำกก
Chivit Thamma Da_70Chivit Thamma Da_67

Chivit Thamma Da_197
ร้านชีวิตธรรมดา ที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ

Chivit Thamma Da_198

ร้านกาแฟธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะบรรยากาศงามมากทั้งบ้านเก่า บ่ายๆ แบบนี้ แวะดื่มกาแฟเย็นให้ชื่นใจแล้วออกเที่ยวตะลุยรอบเมือง ดูเมฆ หมอก และดอกไม้ให้ชื่นใจ  ใครมาเที่ยวจังหวัด เชียงราย พบความสะดวกสบายกับแหล่งท่องแที่ยว มากมาย วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค ดอยแม่สลอง แม่สาย การขับรถเที่ยวด้วยตัวเอง อีกหนึ่งทางเลือกที่ลงตัวและสะดวกมากที่สุดในการเดินทาง เราเลือกเช่ารถขับกับไทยเร้นท์อะคาร์ โทรจองล่วหน้ารับรถได้อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินจ.เชียงราย แล้วขับแวะ  ร้านชีวิตธรรมดา มาจากในเมือง  ข้ามสะพานแม่น้ำกก เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 100 เมตร ซอยที่สอง ชื่อ ซอยร่องเสือเต้น 3 เลี้ยว ขับเข้าไปสุดซอย ร้านอยู่ทางซ้ายมือ มาจากในเมืองตาม  ถนนพหลโยธิน เริ่มจาก ห้าแยกพ่อขุนไปทางแม่สาย ข้ามสะพานแม่น้ำกก เจอสี่แยกไฟแดงแรก (ง่ายมากสังเกต จะป้ายบอกชื่อร้านนี้ ตลอดทาง) เลี้ยวซ้ายประมาณ 100 เมตร ประมาณซอยที่สอง ชื่อซ. ร่องเสือเต้น3 เลี้ยวเข้าไปสุดซอย ร้านอยู่ทางขวามือติดแม่น้ำกก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-20.00 น.
Chivit Thamma Da_20

Chivit Thamma Da_188

Chivit Thamma Da_140
บ้านชีวิตธรรมดา ร้านกาแฟ สปาสวย ริมน้ำกก จ.เชียงราย

สอบถามเส้นทางที่  โทร. 053 666 222
ที่ตั้ง ร้านกาแฟ ชีวิตธรรมดา
179 หมู่ 2 ซ.ร่องเสือเต้น 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
179 Moo 2, Bannrongseatean Soi 3, Tambon Rimkok, Chiang Rai 57100
โทรศัพท์:  053 666 222/ 081 984 2925
เวลาทำการ: 8:30–20:00 น.
www.chivitthammada.com