Little Sprouts Runway 2017 ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง

ครั้งแรกของเมืองไทย การแสดง
แฟชั่นโชว์ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์

เพื่อน้อมสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐแก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์สาขานานับอเนกอนันต์ นำความผาสุกร่มเย็นเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผ่านศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะ “แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้พระบารมีตลอด 70 ปีของการครองราชย์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานมากที่สุดในโลก แบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำของเมืองไทย นำโดย อมลระดา ทรงพัฒนาศิลป์ เจ้าของ แบรนด์ La Famille และ สายวลี สาครจิตร เจ้าของ แบรนด์ La Lune ร่วมกับอีก 5 แบรนด์ดัง ได้แก่ Cara Kids / Alisa / Little Bella / Fairy Fay และ Baby captain

จึงได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว
“Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง” การแสดงเดินแฟชั่นโชว์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย ผ่านเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่และมีความหมายต่อความรักและความผูกพัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางตามที่พระองค์  ทรงทำคุณความดีตลอดพระชนม์ชีพขึ้น​อมลระดา ทรงพัฒนาศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรินพัฒน์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ La Famille เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ว่า งาน Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง

 

ในงานนี้ มีการการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์เด็กจากแบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำของเมืองไทยหลายแบรนด์ดังในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายโครงการจาก 4,000 กว่าโครงการตลอด 70 ปี ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำลำบากพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนอาณาประชาราษฎรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกถิ่นที่ทุรกันดาร ตลอดจนก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยพลิกฟื้นผืนป่า เป็นแหล่งชุบชีวิต สร้างรายได้เศรษฐกิจสู่ชาวไทยและประเทศไทยตราบถึงทุกวันนี้ สิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อพวกเรานั้น
มิอาจเทียบได้กับสิ่งที่พวกเราคิดทำ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระเมตตามหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเราชาวไทย 

วันนี้ เราจึงอยากจะร่วมใจกันจัดงานที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่พวกเราชาวไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำการเดินแฟชั่นโชว์มาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย  กับการผสมผสานกับการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่และอยู่ในความทรงจำของพวกเราถึงสิ่งที่ในหลวง  รัชกาลที่ 9  ซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์หลายต่อหลายบทเพลงล้วนไพเราะทั้งท่วงทำนองและเนื้อร้อง แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีในฐานะคีตราชันย์อีกทั้งยังสามารถนำมาสอดประสานกับการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ของเยาวชน ตลอดจนนักแสดงรุ่นใหม่  ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในงานนี้ ให้สามารถน้อมนำแนวคำสอนของพระองค์ท่านไปปรับใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สมดังแนวคิดของการจัดงานที่ว่า ๙ ตาม
ที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง”สายวลี สาครจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรินพัฒน์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ La Lune กล่าวถึงรูปแบบของการจัดงานครั้งสำคัญนี้ว่า “จากแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ใพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การแสดงแบบแฟชั่นโชว์แบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำ ส่งต่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงศาสตร์ของพระราชาที่ทรงคุณค่า รวมด้วยการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากนักร้องมีชื่อเสียง ซึ่งพิธีเปิดมีการแสดงพิเศษจาก เก่ง ธชย แสดงขับเสภาโหมโรง และการแสดงโชว์ปิดจากศิลปินระดับประเทศร่วมกับนักร้องประสานเสียงและนักแสดงที่ผ่านการออดิชั่นในโครงการและโชว์ชุด Finale ของทุกแบรนด์

ภายในงานมีการแสดงเดินแฟชั่นโชว์โดยเด็ก ๆ กว่า 200 ชีวิต ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์กับพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ
เพลงชะตาชีวิต – พระมหาชนก ตอนที่ 1 เพลงสายฝน-โครงการฝนหลวง เพลงใกล้รุ่ง – กังหันน้ำชัยพัฒนา เพลงยิ้มสู้ – ด้านการเกษตร (หญ้าแฝก แกล้งดิน แก้มลิง) เพลงยามเย็น – โครงการหลวง เพลงเกาะในฝัน – ด้านการกีฬา เพลง Oh I Say – ด้านการศึกษา เพลง Still on my mind – การถ่ายภาพ เพลง Echo – คีตราชชันต์ เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงแสงเทียน – เศรษฐกิจพอเพียง เพลงแผ่นดินของเรา – พระมหาชนก ตอนที่ 2 โดยทุกบทเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือและโชว์พระมหาชนกทั้ง 2 ตอนได้นักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่คือ ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ นำแสดง ขับร้องการแสดงชุดพระมหาชนกโดย เก่ง ธชย และเหล่าศิลปิน
อีกมากมาย ได้แก่ จอห์นนิเฟอร์ The Voice, เข้ม ศุภกิจ The Voice, อ้น กันณพงศ์ The Voice, ไตเติ้ล สุทธิชาติ The Voice, โอ๊ด จีรวุฒิ The Voice, สวย สโรชา The Voice, ฝ้าย อาภาภัทร The Voice, แต๊ก วิชย The Voice, ทีม วรัสสรร AF8, ฟาง กฤติยาภรณ์ (นักร้องรางวัลพระราชทาน) และ Saxpackgirl ร่วมด้วยการแสดงพิเศษ บทเพลงของพ่อจาก โดม ปกรณ์ ลัม นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ ‘พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9” ทั้ง 9 ด้านนั้นของในหลวง นิทรรศการและการแสดงผลงานภาพวาดดังกล่าว โดยจัดแสดงภาพวาดของผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 9 เรื่องจะจัดแสดงในส่วนนิทรรศการด้านหน้างาน และผลงานภาพวาดจาก
ผู้เข้าประกวดทุกชิ้นจะนำมาฉายในจอ LED บนเวทีในช่วง Final Show   และบูธพิเศษของ มูลนิธิคุณพุ่ม


ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานยังมอบเป็นพระราชกุศล เข้ามูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษอีกด้วย

​ทั้งนี้งาน Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ :
๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้า
จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศกนี้
ผู้สนใจเข้าชมสามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่ปลายเดือน สิงหาคมเป็นต้นไปที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดการจองบัตรได้ที่ โทร.090-990-9292