Tag Archives: ดร.อาภาภัทร หินซุย

สมาย มิวสิคแอนด์มีเดีย จัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปลาบปลื้มใจกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกับ 2
ด็อกเตอร์ คนใหม่

สมาย มิวสิคแอนด์มีเดีย จัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กับ ด็อกเตอร์ คนใหม่ ท่าน ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ ดุษฎีบัณฑิต จากการทุ่มเท  เวลาเรียน เพื่อคว้า  ปริญญาเอก และ รับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด็อกเตอร์ คนใหม่ ท่าน ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ ดุษฎีบัณฑิต ปริญญาบัตร ปรัชญดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในตอนเย็นวันที่ 29 มิถุนายน 2560  สมาย มิวสิคแอนด์มีเดีย ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี  แด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ณ.ครัวพฤกษา เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพฯ

พิธีการเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 19.00 น. ณ ครัวพฤกษา เลียบทางด่วนรามอินทรา
ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์  จิราคม  กิติยากร  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  โดยการกล่าวขอแสดงความยินดี  กับผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ทุกท่านทั่วประเทศ  ความสำเร็จเป็นของคนที่ใช้ความพยายาม   ในความวิริยะ อุสาหะ มานะ พากเพียร จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ขอให้ใช้ความ
รู้ที่มี พัฒนาชาติไทยให้เจริญหม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร  แสดงความยินดีต่อ ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ และ ดร.อาภาภัทร หินซุย ประธานบริษัท สมาย มิวสิคแอนด์มีเดีย จำกัด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงาน ในหน้าที่สำคัญต่างๆ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ในฐานะแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจการ บริษัท สมาย มิวสิคแอนด์มีเดีย จำกัด   ให้ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ สมาย มิวสิคแอนด์มีเดีย ในการรักษาความเป็นผู้นำใน ด้านมิวสิคแอนด์มีเดีย อย่างแข็งแกร่ง พร้อมด้วย คุณเวชท์ หินซุย ประธานกรรมการบริษัท เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และแขกกิติมศักดิ์ และเพื่่อนๆ หลายท่าน รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแสดงความยินดี


ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ ปัจจุบันท่านทำงาน  บริษัทการบินไทย จำกัด  (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สายการบิน ท่านจบปริญญาเอก ปรัชญดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในเรื่องการศึกษา
-ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

– ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาเอกการปกครอง วิชาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประธานนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานนักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-The Best Practices To Grow Your Business And Wealth by
JAY ABRAHAM 14-15 June 2016 Muang Thai GMM Live House,
Central World.

พร้อม ด้วยทีมที่ปรึกษา พร้อมผ่านการอบรมหลักสูตรมามากมาย อาทิ
วิชาและหัวข้อที่บรรยาย
การสร้างผู้นำในองค์กร
การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร
การเพิ่มมศักยภาพผู้นำยุคใหม่
การเพิ่มมศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่
การฝึกอบรมระบบค่ายด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Family Rally, Rally Activity และ Jungle Rally สาหรับการพัฒนา
นักบริหาร เป็นต้น

ดร.อาภาภัทร หินซุย ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว หลายคนอาจจะรู้จักแต่อีกด้านของเธอ ดร.อาภาภัทร หินซุย (แม็ก)  ดำรงตำแหน่ง  ประธานบริษัท สมาย มิวสิคแอนด์มีเดีย จำกัด ด้วยดีกรีปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในวันนี้ ดร.อาภาภัทรมีโอกาสร่วมพัฒนาร่วมผลักดันให้โอกาส ด้านการศึกษา  ของบ้านเราเปิดกว้าง เธอมักจะให้  ข้อคิดเรื่องแนะแนวการศึกษา และการใช้ชีวิต ปัญหาของการพัฒนาประชากร  สนับสนุนให้รู้จักใช้ทรัพยากรและโอกาสอย่างเต็มที่  ขยายพื้นที่ความคิดในเรื่องการศึกษา ให้กับความเจริญของประเทศ

และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ศรศักดิ์ ชูดำ และ ดร.อาภาภัทร หินซุย ในความตั้งใจ มุ่งมั่น  ในการบริหารงาน และ การสร้างรากฐานที่มั่นคง แข็งแกร่ง จนประสบความสำเร็จ ตามแนวคิดของ  ดร.อาภาภัทร  หินซุย
ที่ว่า……

อย่ากังวลกับสิ่งที่มาไม่ถึง…แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ…สิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคน…สิ่งที่ต้องอดทนคือใจเรา หนึ่งครั้งที่ผิดพลาด…อาจทำให้…ไม่มีโอกาสได้แก้ไข…คิดก่อนที่จะทำอะไรลงไป…จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ทำ…คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต…บางคนเป็นมิตร…บางคนเป็นศัตรู…แต่ทั้งหมดล้วนเป็นครู

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงดร. ศรศักดิ์ ชูดำ  และ ดร.อาภาภัทร หินซุย

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้มอบของที่ระลึก พร้อมช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมด้วยคุณเวชท์  หินซุย  ประธานกรรมการ  บริษัท เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   และ
แขกกิติมศักดิ์   จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อน และ  สื่อมวลชน เป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นบรรยากาศงานที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อผู้ได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเป็นความภาคภูมิใจ

ข่าว/ภาพ : ชัญญา จันทะรังษี