Tag Archives: วัดพระเจ้าตากสินมหาราช

เที่ยว ตาก หลากสไตล์

ไหว้พระขอพรพระเจ้าตากสิน


ตาก มีมากกว่าที่คิด!  
เพราะสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดตาก ที่มากไป
ด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งขุนเขา  ป่าไม้  สายน้ำตก วิถีชีวิต วัฒนธรรม วัดวาอารามอันสวยงาม รวมไปถึงบรรยากาศแห่งการชอปปิ้งของเมืองชายแดนอันคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นตากฝั่งตะวันออกที่มีอำเภอเมืองตากเป็นศูนย์กลาง และตากฝั่งตะวันตกที่อำเภอแม่สอดเป็นศูนย์กลาง


ตาก จังหวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล  เป็นสถานที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติและอากาศดี สามารถเที่ยวได้ตลอดปีเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างของไทย มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

วัดดอยข่อยเขาแก้ว หรือ วัดพระเจ้าตากสินมหาราช

มาจังหวัดตาก ต้องห้ามพลาด วัดดอยข่อยเขาแก้ว หรือ วัดพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ ริมถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแม่ท้อ วัดดอยข่อย ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 20 เมตร เป็นที่ตั้งโบราณสถานที่ชาวบ้านเรียกว่า  วัดพระเจ้าตากสิน

สมัยเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ดำรงตำแหน่ง  พระยาตาก พระองค์ได้เสี่ยงทายที่วัดนี้ โดยกล่าวว่า  “ถ้าข้าพเจ้ามีบุญญาบารมีมากพอที่จะเป็นที่พึ่งของอาณาประชาราษฎร์ ได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอน ขอให้
ไม้เคาะระฆังที่จะขว้างไปยังถ้วยแก้วซึ่งตั้งอยู่ห่างประมาณ 5 วา ให้ถูกจำเพาะท่อนกลางที่คอดกิ่วของถ้วยแก้วแล้วแตกหักออกไป ขออย่าให้ส่วนอื่นของถ้วยแก้วแตกเสียหาย ฯลฯ”

 

ปรากฏว่า เมื่อพระองค์ขว้างไม้เคาะระฆังออกไป ก็เป็นอย่างที่พระองค์ได้เสี่ยงอธิษฐาน เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบรรดาพุทธบริษัท  ที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลที่วัดดอยข่อยเขาแก้ว


จนเล่าลือกันว่า พระยาตากเป็นผู้มีบุญญาธิการและบารมีที่มหัศจรรย์ยิ่ง ภายหลังจากการเสี่ยงทายแล้ว พระองค์ได้ให้ช่าง  นำลูกแก้วไปติดไว้ที่ยอดเจดีย์  วัดดอยข่อยเขาแก้วลูกหนึ่ง อีกลูกหนึ่ง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ขออนุญาตนำไปติดไว้ที่ยอดเจดีย์วัดกลางสวนดอกไม้ หลายปีผ่านไป ลูกแก้วที่ติดยอดเจดีย์ทั้งสองแห่งนั้น ได้หลุดหายไป เนื่องจากยอดพระเจดีย์ได้หักพังลงมา

วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย โบสถ์ มีใบเสมาคู่ที่แสดงว่า  พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ เจดีย์และพระพุทธบาทจำลองอยู่ในโบสถ์ ด้านหน้ามีเจดีย์ 1 องค์ บรรจุอังคารบิดา มารดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปัจจุบันวัดนี้ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อ พ.ศ.2545

เมื่อเวลาผ่านมานับร้อยปี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  วัดพระเจ้าตากสินมหาราชได้มีการบูรณะ และฉลองพระอุโบสถ เพื่อเป็นศิริมงคล แก่ชาวจังหวัดตากตซึ่งได้คณะท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  เป็นทุนแรงสำคัญในการสร้างบุญครั้งนี้

แหล่งท่องเที่ยวของ  จังหวัดตาก ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้  แต่จะประทับใจ
สักแค่ไหนคุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้ !!!