Tag Archives: อ.คีตา จิตบำเพ็ญ

ด้วยศรัทธาเพียงคำเดียว ที่หลายคนไม่เคยรู้

วันไหว้บรมครูใหญ่ประจำปี 2560
อ.คีตา  จิตบำเพ็ญ 1ปี มีเพียงครั้งเดียว
สิ่งดีๆ ที่ครูจะมอบให้

 

สำหรับพิธีกรรมที่สำคัญในวันนี้ คือ พิธีสงฆ์ จะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีไหว้ครู เจ้าพิธี หมายถึงผู้ทำหน้าที่อ่านโองการอัญเชิญเทวดา ครูต่างๆ ลงมาในโรงพิธี  เพื่อรับการบูชาและรับเครื่องสังเวย กระยาหารต่างๆ ที่ศิษย์ได้จัดเตรียมถวาย

หลังจากนั้น เริ่มพิธีการไหว้ครูสิ่งสำคัญในพิธีกรรมไหว้ครู  คือ การสำรวม
ใจ  รำลึกถึงพระคุณของบรมครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์

พิธีครอบครู หลังจากที่ประกอบพิธีไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีครอบครูซึ่งก็คือการนำศีรษะครูมาครอบที่ศรีษะของศิษย์  ที่มาขอรับการครอบ การครอบนั้นมีคติความเชื่อว่า เมื่อลูกศิษย์ที่ผ่านพิธีการครอบครูแล้ว ครูจะคอยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองผู้ได้รับการครอบเศียรครู

พิธีโซฮา พิธีสวดโซฮา ถวายครูและสรรเสริญเทพเทวา อารตีไฟ โดยคณะโซฮาบารมี การสวดสรรเสริญ บูชาองค์เทพ และกล่าวบูชาพระนามองค์เทพ และบูชาด้วย เครื่องอารตรี บูชาไฟ ด้วยน้ำมัน ถั่ว งา ผลไม้  ถวายองค์เทพ ท่าน อ.คีตา เสริมว่า ท่านใดต้องการเสริมมงคลชีวิตให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า

บารมีมหาเทพ ทุกพระองค์ มหาพรหม มหาเทวา มหาเทวี โปรดอำนวยให้คณะศรัทธาและคณะศิษย์สายญานบารมีทุกท่าน มาร่วมพิธีไหว้ครูวันนี้ ประสบแต่ความสุข ทุกทิวาและราตรี ไร้โรคภัย อย่าอด อย่า อยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าเขาควรเข้าร่วมพิธีเบิกแว่นเทียน เวียนบายศรีแบบโบราณ ซึ่งพิธีนี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น ก็เป็นอันจบพิธีไหว้ครูที่สำคัญในวันที่ 4 มิถุนายนศกนี้บ้านพรมาตา ลาดพร้าว 87 ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธพราหมณ์ อาทิ เช่น ดูดวง อาบน้ำมนต์ ตั้งศาล ดูฮวงจุ้ย ลงนะ เป็นต้น มากว่า 6 ปีที่นับได้ท่านเป็นผู้เคร่งครัด นับถือบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุด บูชาเทพเป็นกำลังอันสูงสุด อาทิ องค์พระศิวะ องค์พระนารายณ์ องค์พระพิฆเนศ

องค์พระแม่อุมา องค์พระแม่กาลี ปู่ฤาษี 108 และ องค์พญานาคราช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้อุทิศเวลากับการเยียวยาทางด้านจิตใจให้ลูกศิษย์ที่ประสบปัญหาหลากหลายผ่านญาน วิธีการของท่าน ท่านจะสอดแทรกธรรมะให้กับผู้ทีกำลังประสบปัญหาชีวิตได้แนวคิดและคลายความ
วิตกกังวล และนำไปใช้ได้ผลมากมายนับไม่ถ้วน นอกจากนี้ ท่านยังได้รับเชิญเป็นผู้นำในการประกอบพิธีศาสนาพราหมณ์อยู่บ่อยครั้ง
ดังนั้น ลูกศิษย์เป็นจำนวนมากให้ความเคารพรัก และศรัทธาท่านอาจารย์ อ.คีตา จิตบำเพ็ญ เป็นอย่างยิ่ง ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปร่วมงานและรับของที่ระลึก บ่วงนาคบาศ์ก แจกฟรีในงาน1 ชิ้นไว้บูชาเสริมทรัพย์

ผลงาน :  อ.คีตา จิตบำเพ็ญ
รางวัลคนดีศรีเทพ-คนดีของแผ่นดิน)
โดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต  ปี 2558

รางวัลอภิชาติบุตร รวมใจภักดิ์ เทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดย มรว.วรปภา จักรพันธุ์  ปี 2558

รางวัลบุคคลต้นแบบนานาชาติ โดยสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ
โดย คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ปี 2559

อ.คีตา จิตบำเพ็ญ ดูดวง ตั้งชื่อ ตั้งศาล เช่น ศาลตายาย พระภูมิ เทพ พรหม บรวงสรวงพิธีต่างๆ ลงนะหน้าทองนารายณ์พันหน้า เสริมเสน่ห์ เมตตา การค้าขายเจรจา คล่องตัว

อาจารย์ คีตา จิตบำเพ็ญมอบของที่ระลึกให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
และทำข่าวในพิธีไหว้ครูประจำปี 2560
ณ. บ้านลานเสียงธรรม  นาคนิวาส 40 ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ

อ.คีตา จิตบำเพ็ญ จัดงานไหว้ครูยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ประจำปี 2560  บ้านพรมาตา  อ. คีตา จิตบำเพ็ญ

Facebook:  อ.คีตา จิตบำเพ็ญ
Line: namneur

ติดต่อ ทีมงานผู้ดูแล
โทร. 086-334-4147, 080-459-2999
วันไหว้บรมครูใหญ่ประจำปี 2560  อ.คีตา  จิตบำเพ็ญ 1 ปี
มีเพียงครั้งเดียว สิ่งดีๆ ที่ครูจะมอบให้

ยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์”ประจำปี 2560