Tag Archives: superbrand

อะไรคือ superbrands?

Superbrands องค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลก

Superbrands เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีตัวแบรนด์ เงื่อนไขการเลือกแบรนด์ที่เป็น Superbrand  ต้องเป็นแบรนด์ที่สร้างชื่อให้กับตัวเองมากที่สุดในประเภทสินค้าเดียวกันโดดเด่น  ในการให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกหรือความสะดวกสบายแก่ลูกค้า โดยสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และเป็นแบรนด์ที่เป็นที่จดจำของสาธารณะ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจที่จะจ่ายเงินภาพพจน์ของแบรนด์ และภาพลักษณ์ของสินค้า ความโดดเด่นของแบรนด์ รวมไปถึงเจตนารมณ์ของแบรนด์ ความภักดีของลูกค้าความเชื่อถือและความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้า


Superbrands ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลก ที่เป็นผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ รางวัล Superbrands แบรนด์ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ คุณภาพของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคและเอกลักษณ์ของแบรนด์ ความเป็นสุดยอดแบรนด์ส่งผลให้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสายต่างๆ โดยรางวัลในปีนี้มาจากผลสำรวจ และวิจัยผ่านกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากการวิจัยผ่านผู้บริโภค เป็นรางวัลที่มอบโดยหน่วยงานอิสระที่ทำงานด้านการวัด และประเมินความเป็นเลิศของการสร้างแบรนด์ เพื่อทำการโปรโมทความสำเร็จของแบรนด์ในแต่ละประเทศ และทั่วโลกกว่า 93 ประเทศ โดยมี Superbrands Thailand เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีประกาศและมอบรางวัล Superbrands 2016 ให้กับสุดยอดแบรนด์ของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 27 แบรนด์

พิธีมอบรางวัลให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่ได้รับเลือกให้เป็น Superbrands ประจำปี 2016

Superbrands Thailand สุดยอดแบรนด์แห่งปี 2016  มาตรฐานการประเมินคุณค่าแบรนด์สินค้า  ในสายตาผู้บริโภค และทำงานด้านการประเมินความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก 3 หลักเกณฑ์ คือ
1. BRAND QUALITY   (คุณภาพของแบรนด์)
2. BRAND AFFINITY  (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค)
3. BRAND PERSONALITY (เอกลักษณ์ของแบรนด์)

ประกาศรางวัล Brand of the Year 2016 ผู้ได้รับรางวัล Brand of the Year 2016

Superbrands Thailand สุดยอดแบรนด์แห่งปี 2016  มาตรฐานการประเมินคุณค่าแบรนด์สินค้า  ในสายตาผู้บริโภค และทำงานด้านการประเมินความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก 3 หลักเกณฑ์ คือ
1. BRAND QUALITY   (คุณภาพของแบรนด์)
2. BRAND AFFINITY  (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค)
3. BRAND PERSONALITY (เอกลักษณ์ของแบรนด์)

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 Superbrands 2016 @ Life Style Hall, ชั้น 2, Siam Paragon  พิธีมอบ
รางวัล สุดยอดแบรนด์ประจําปี2016 ให้กับ 27แบรนด์ชั้นนําของประเทศไทย ที่ผ่านมา SUPERBRANDS ให้เป็นแบรนด์ยอดนิยม ประกาศรางวัล Brand of the Year 2016  รางวัล SUPERBRANDS 2016 สุดยอดแบรนด์แห่งปี 2016 จาก Mr. Mike English, Managing Director, Superbrands Organisation และคุณปรีชา แก่นพรหม Superbrand Thailand Director ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารเช่น คุณปรีชา แก่นพรม – Country Director, Superbrand Thailand, Mr. Mike English – Managing Director, Superbrands Organisation, คุณชาญ ศรีวิกรม์ – Chairman of Council Members, Superbrands Thailand พร้อมด้วยตัวแทนจากแบรนด์ต่างๆ

นำโดย คุณชฎาทิพ จูตระกูล – CEO  สยามพิวรรธน์กรุ๊ป,  ร่วมด้วย   นายสุกิจ หวั่งหลี   ประธานกรรมการ
บริษัทพูลผลจำกัด, คุณสาระ ล่ำซำ – President และ CEO จาก เมืองไทยประกันชีวิต,  พ.ญ.นลินี ไพบูลย์  ประธานกรรมการจาก Giffarine, คุณวิชา พูลวรลักษณ์ – CEO จากMajor Cineplex, คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ – ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ
สินเชื่อยานยนต์ กลุ่มงานธุรกิจยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ  ผู้บริหารจากทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัล

Superbrands 2016 @ Life Style Hall, ชั้น 2, Siam Paragon พิธีมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์ประจําปี  2016 ให้กับ 27  แบรนด์ชั้นนําของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ Brand of the Year 2016

AIS,  Blackmores,  Central Food Hall,  Giffarine,  Hi-Kool,  King Power,  Kratingdaeng,
Krungsri Auto, Lamina Films, LG, Major Cineplex, Mali, Mansome, MK Restaurants,
Morakot, Muang Thai Life Assurance, Oishi, Orchid, SB Furniture, Siam Paragon, Sponsor,
Thai Life Insurance, Tiparos, Tonson, Watsons, Yamaha  และ 12plus

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: Superbrands 2016
คุณแชมเปญ เทียนแขวะ โทร:  02-660-1567, 088-956-5556
Email: champagne@superbrandsmena.com
Superbrands 2016 @ Life Style Hall, ชั้น 2, Siam Paragon