TM เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หุ้นเทคโนเมดิคัล เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันแรก

หุ้นเทคโนเมดิคัลเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันแรก TM เปิดสนามเทรดวันแรก 4.80 บาทตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

เทคโนเมดิคัล
พร้อมเข้าเทรด 31 ส.ค. นี้ ด้วยราคาจอง 3 บาท ระดมทุนขยายธุรกิจ-สร้างอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 10% นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

ธุรกิจหลัก
“เทคโนเมดิคัล”  ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายออกเป็น
4 กลุ่มหลัก ได้แก่
1.อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด
2.อุปกรณ์ทางการแพทย์สิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล
3.อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และธนาคารเลือด
4.อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป

แผนการขายไอพีโอ
กำหนดราคาขายหุ้น IPO จำนวน 80,000,000 หุ้นที่ 3 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 59 และคาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 31 ส.ค.นี้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์ระดมทุน
ระดมทุนเพื่อจะนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ และการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่และโชว์รูมสินค้า เพื่อรองรับความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีจนถึงล่าสุด
ปี 2556 มีรายได้จากการขาย 361.10 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20.22 ล้านบาท ส่วนปี 2557 มีรายได้จากการขาย 403.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 34.61 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายปี 2558 อยู่ที่ 510.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28.83 ล้านบาท และสำหรับงวดสำหรับ 6 เดือนแรกปี 59 มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 269.95 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน
คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 10% เมื่อเทียบกับปี 58 ที่มีรายได้ 510.81 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 269.95 ล้านบาท ซึ่งโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายเติบโต รวมถึงสินค้าที่บริษัทเพิ่งเริ่มจำหน่าย คืออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง รวมถึงบริษัทฯจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 7-10% โดยคาดว่าสิ้นปีจะอยู่ระดับดังกล่าวเพราะทุกผลิตภัณฑ์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนแผนการขยายตลาดไปแถบ AEC คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าเพราะขอรอให้การเปิด AEC เป็นรูปธรรมมากขึ้น
**นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมาย การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย
1. กลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวนรวม 200 ล้านหุ้น หรือ 71.43% แบ่งเป็น
1.1 นางสุนทรี จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น หรือ 35.72%
1.2 นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น หรือ 21.43 %
1.3 นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 20 หุ้น หรือน้อยกว่า 7.14%
1.4 นางสาวแพร จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 20 หุ้น หรือน้อยกว่า 7.14%
2.ประชาชนทั่วไป (IPO) ถือหุ้นจำนวน 80 ล้านหุ้น หรือ 28.57%

TM 31859

จัดพิธีเปิด การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เทคโนเมดิคัล  “TM”
TM 85

TM 95
นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM “

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แสดงความยินดีกับ นพ. ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร คุณสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เทคโนเมดิคัล ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบรนด์ชั้นนำ

ในโอกาสเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 840ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TM”

TM 123

การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด(มหาชน) TM ประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของผู้ผลิตรวม 26 ราย จาก 12 ประเทศ

เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกในประเทศไทย

TM 88

นางสุนทรี  จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. เทคโนเมดิคัล (TM)  เปิดเผยว่า บริษัท มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 14 ปี โดยได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้จัดจeหน่ายผลิตภัณฑ์รายเดียวในประเทศไทย จากผู้ผลิตที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ Cardinal Health, Aspen Surgical, CareFusion  จาก สหรัฐอเมริกา Medikit จากญี่ปุ่น GEISTERจากเยอรมณี HemoCue จากสวีเดน และ LivaNova จากอิตาลี การนำบริษัทเข้าระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ  และการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และโชว์รูมสินค้า เพื่อรองรับความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์  ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น TM  มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร ถือหุ้น 71.43%  นายภมร พลเทพ ถือหุ้น0.42% และนายพิชิต  ชินวิทยากุล  ถือหุ้น 0.36% การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อ กำไรสุทธิ  (P/E Ratio) ที่33.02 เท่า คำนวณจากผลประกอบการในรอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2559)   ซึ่ง เท่ากับ 25.44 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted)  คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น  0.09 บาท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40%  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

TM 99
คุณปรางฉาย จรรโลงบุตร ถือหุ้น

TM 999

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM “   เรามีความยินดีที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ซึ่งหลังจากการระดมทุนครั้งนี้บริษัทฯ จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่ได้วางไว้  เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี  และขยายโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย”

TM Techno TM 11นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัท  หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ว่า ราคาหุ้น TM จากการเปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกในวันนี้ (31 ส.ค. 59) นั้น มีราคาเปิดตลาดสูงกว่าราคาจองซื้อ ถือได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของบริษัทฯ และผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน รวมถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจนในอนาคต

วันนี้ 31/8/89  ณ.เวลา  11.05 น. ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.90 บาท เพิ่มขึ้น 63.33% จากราคาไอพีโอ มูลค่าการซื้อขาย 1,069 ล้านบาท อันดับ 1 ของกระดานเอ็ม เอ ไอ การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ของ บมจ. เทคโนเมดิคัล “TM”

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 9.15-10.20 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ