ประโยชน์การออกกำลังกายแบบแอโรบิค Aerobic For Health

พิธีเปิดการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิค
“Aerobic For Health” ครั้งที่ 2

ในชีวิตประจำวันของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ส่วนใหญ่มักจะบอกเสมอว่า  ไม่มีเวลาออกำลังกาย เพราะต้องทำงานประจำ แต่อย่าลืมว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญ  ที่จะทำให้สุขภาพของท่านสมบูรณ์แข็งแรง เช่นเดียวกับอาหารที่รับประทาน  และน้ำที่ดื่มเข้าสู่ร่างกายอย่างปลอดภัย

Aerobic For Health 4 Aerobic For Health 2

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายที่มีระยะเวลานานพอสมควร คำว่า “ Aerobics” มาจากรากศัพท์กรีกโบราณที่แปลว่า “ อากาศกับชีวิต” (Air life) ซึ่งแสดงนัยว่า ต้องมีก๊าซออกซิเจน (Oxygen) เกี่ยวข้องด้วยเสมอ จึงหมายถึงความต้องการอากาศของสิ่งมีชีวิตในการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้นั่นเอง

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559   ที่ผ่านมา ณ เวทีลานแอโรบิค  โรงเรียนประชาราฎร์บำเพ็ญ
ชมรมเรารักห้วยขวาง จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “Aerobic For Health” ครั้งที่ 2 (เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี) และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชนมีร่างกายและสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

Aerobic For Health
ทนาย เชาว์ มีขวด ประธานฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ เขตห้วยขวาง

การแข่งขัน  Aerobic For Health  ครั้งนี้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมเรารักห้วยขวาง และ นายเชาว์มี ขวด จัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักกีฬาทุกทีม ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาราฏร์บำเพ็ญ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันผ

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ ทนาย เชาว์ มีขวด ประธานฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ เขตห้วยขวาง และประธานชมรมเรารักห้วยขวาง ได้เล็งเห็นว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิต และท่านมีความใส่ใจในด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตห้วยขวาง จึงมีการจัดงานเต้นแอโรบิคขึ้นโดยมีการจ้างครูฝึกสอนเต้นแอโรบิคเพื่อมาฝึกสอนคนในชุมชน และคัดทีมที่เต้นได้ดีทีสุดเข้ามาแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัล 200,000 บาท กิจกรรมเต้นแอโรบิคจะจัดขึ้นทุกๆเดือน สิงหาคม ของทุกปี

ครั้งนี้  จัดเป็นครั้งที่ 2 ทนายเชาว์ มีขวด กล่าวเห็นได้ว่ามีคนสนใจในการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพิ่มมากขึ้นจากปีแรก และท่านทนายเชาว์ มีขวด ยังได้จัดกีฬาประเภทอื่นอีกมากมาย เช่น ฟุตบอล และ ตะกร้อ อีกทั้งท่านยังได้เปิดรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตห้วยขวาง ในด้านความทุกข์ร้อนทางคดี โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนด้านทุนทรัพย์ที่   ท่านทนายเชาว มีขวด นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาของท่านทนายเชาว์ มีขวด โดยการของสปอร์เซอร์ จากที่ต่างๆ และเงินส่วนตัวของท่านเอง โดยไม่ได้พึ่งเงินจากรัฐบาล นับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง