ประโยชน์การออกกำลังกายแบบแอโรบิค Aerobic For Health

พิธีเปิดการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิค
“Aerobic For Health” ครั้งที่ 2

ในชีวิตประจำวันของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ส่วนใหญ่มักจะบอกเสมอว่า  ไม่มีเวลาออกำลังกาย เพราะต้องทำงานประจำ แต่อย่าลืมว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญ  ที่จะทำให้สุขภาพของท่านสมบูรณ์แข็งแรง เช่นเดียวกับอาหารที่รับประทาน  และน้ำที่ดื่มเข้าสู่ร่างกายอย่างปลอดภัย

Aerobic For Health 4 Aerobic For Health 2

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายที่มีระยะเวลานานพอสมควร คำว่า “ Aerobics” มาจากรากศัพท์กรีกโบราณที่แปลว่า “ อากาศกับชีวิต” (Air life) ซึ่งแสดงนัยว่า ต้องมีก๊าซออกซิเจน (Oxygen) เกี่ยวข้องด้วยเสมอ จึงหมายถึงความต้องการอากาศของสิ่งมีชีวิตในการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้นั่นเอง

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559   ที่ผ่านมา ณ เวทีลานแอโรบิค  โรงเรียนประชาราฎร์บำเพ็ญ
ชมรมเรารักห้วยขวาง จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “Aerobic For Health” ครั้งที่ 2 (เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี) และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชนมีร่างกายและสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

Aerobic For Health
ทนาย เชาว์ มีขวด ประธานฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ เขตห้วยขวาง

การแข่งขัน  Aerobic For Health  ครั้งนี้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมเรารักห้วยขวาง และ นายเชาว์มี ขวด จัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักกีฬาทุกทีม ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาราฏร์บำเพ็ญ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันผ

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ ทนาย เชาว์ มีขวด ประธานฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ เขตห้วยขวาง และประธานชมรมเรารักห้วยขวาง ได้เล็งเห็นว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิต และท่านมีความใส่ใจในด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตห้วยขวาง จึงมีการจัดงานเต้นแอโรบิคขึ้นโดยมีการจ้างครูฝึกสอนเต้นแอโรบิคเพื่อมาฝึกสอนคนในชุมชน และคัดทีมที่เต้นได้ดีทีสุดเข้ามาแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัล 200,000 บาท กิจกรรมเต้นแอโรบิคจะจัดขึ้นทุกๆเดือน สิงหาคม ของทุกปี

ครั้งนี้  จัดเป็นครั้งที่ 2 ทนายเชาว์ มีขวด กล่าวเห็นได้ว่ามีคนสนใจในการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพิ่มมากขึ้นจากปีแรก และท่านทนายเชาว์ มีขวด ยังได้จัดกีฬาประเภทอื่นอีกมากมาย เช่น ฟุตบอล และ ตะกร้อ อีกทั้งท่านยังได้เปิดรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตห้วยขวาง ในด้านความทุกข์ร้อนทางคดี โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนด้านทุนทรัพย์ที่   ท่านทนายเชาว มีขวด นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาของท่านทนายเชาว์ มีขวด โดยการของสปอร์เซอร์ จากที่ต่างๆ และเงินส่วนตัวของท่านเอง โดยไม่ได้พึ่งเงินจากรัฐบาล นับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

TM เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หุ้นเทคโนเมดิคัล เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันแรก

หุ้นเทคโนเมดิคัลเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันแรก TM เปิดสนามเทรดวันแรก 4.80 บาทตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

เทคโนเมดิคัล
พร้อมเข้าเทรด 31 ส.ค. นี้ ด้วยราคาจอง 3 บาท ระดมทุนขยายธุรกิจ-สร้างอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 10% นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

ธุรกิจหลัก
“เทคโนเมดิคัล”  ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายออกเป็น
4 กลุ่มหลัก ได้แก่
1.อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด
2.อุปกรณ์ทางการแพทย์สิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล
3.อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และธนาคารเลือด
4.อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป

แผนการขายไอพีโอ
กำหนดราคาขายหุ้น IPO จำนวน 80,000,000 หุ้นที่ 3 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 59 และคาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 31 ส.ค.นี้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์ระดมทุน
ระดมทุนเพื่อจะนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ และการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่และโชว์รูมสินค้า เพื่อรองรับความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีจนถึงล่าสุด
ปี 2556 มีรายได้จากการขาย 361.10 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20.22 ล้านบาท ส่วนปี 2557 มีรายได้จากการขาย 403.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 34.61 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายปี 2558 อยู่ที่ 510.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28.83 ล้านบาท และสำหรับงวดสำหรับ 6 เดือนแรกปี 59 มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 269.95 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน
คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 10% เมื่อเทียบกับปี 58 ที่มีรายได้ 510.81 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 269.95 ล้านบาท ซึ่งโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายเติบโต รวมถึงสินค้าที่บริษัทเพิ่งเริ่มจำหน่าย คืออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง รวมถึงบริษัทฯจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 7-10% โดยคาดว่าสิ้นปีจะอยู่ระดับดังกล่าวเพราะทุกผลิตภัณฑ์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนแผนการขยายตลาดไปแถบ AEC คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าเพราะขอรอให้การเปิด AEC เป็นรูปธรรมมากขึ้น
**นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมาย การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย
1. กลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวนรวม 200 ล้านหุ้น หรือ 71.43% แบ่งเป็น
1.1 นางสุนทรี จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น หรือ 35.72%
1.2 นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น หรือ 21.43 %
1.3 นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 20 หุ้น หรือน้อยกว่า 7.14%
1.4 นางสาวแพร จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 20 หุ้น หรือน้อยกว่า 7.14%
2.ประชาชนทั่วไป (IPO) ถือหุ้นจำนวน 80 ล้านหุ้น หรือ 28.57%

TM 31859

จัดพิธีเปิด การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เทคโนเมดิคัล  “TM”
TM 85

TM 95
นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM “

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แสดงความยินดีกับ นพ. ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร คุณสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เทคโนเมดิคัล ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบรนด์ชั้นนำ

ในโอกาสเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 840ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TM”

TM 123

การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด(มหาชน) TM ประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของผู้ผลิตรวม 26 ราย จาก 12 ประเทศ

เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกในประเทศไทย

TM 88

นางสุนทรี  จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. เทคโนเมดิคัล (TM)  เปิดเผยว่า บริษัท มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 14 ปี โดยได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้จัดจeหน่ายผลิตภัณฑ์รายเดียวในประเทศไทย จากผู้ผลิตที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ Cardinal Health, Aspen Surgical, CareFusion  จาก สหรัฐอเมริกา Medikit จากญี่ปุ่น GEISTERจากเยอรมณี HemoCue จากสวีเดน และ LivaNova จากอิตาลี การนำบริษัทเข้าระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ  และการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และโชว์รูมสินค้า เพื่อรองรับความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์  ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น TM  มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร ถือหุ้น 71.43%  นายภมร พลเทพ ถือหุ้น0.42% และนายพิชิต  ชินวิทยากุล  ถือหุ้น 0.36% การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อ กำไรสุทธิ  (P/E Ratio) ที่33.02 เท่า คำนวณจากผลประกอบการในรอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2559)   ซึ่ง เท่ากับ 25.44 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted)  คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น  0.09 บาท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40%  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

TM 99
คุณปรางฉาย จรรโลงบุตร ถือหุ้น

TM 999

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM “   เรามีความยินดีที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ซึ่งหลังจากการระดมทุนครั้งนี้บริษัทฯ จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่ได้วางไว้  เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี  และขยายโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย”

TM Techno TM 11นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัท  หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ว่า ราคาหุ้น TM จากการเปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกในวันนี้ (31 ส.ค. 59) นั้น มีราคาเปิดตลาดสูงกว่าราคาจองซื้อ ถือได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของบริษัทฯ และผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน รวมถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจนในอนาคต

วันนี้ 31/8/89  ณ.เวลา  11.05 น. ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.90 บาท เพิ่มขึ้น 63.33% จากราคาไอพีโอ มูลค่าการซื้อขาย 1,069 ล้านบาท อันดับ 1 ของกระดานเอ็ม เอ ไอ การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ของ บมจ. เทคโนเมดิคัล “TM”

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 9.15-10.20 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

LM Wine Journey ค่ำคืนแห่งไวน์

ค่ำคืนแห่งธรรมชาติ และรสชาติจากอิตาลี
Wine Regions of ITALY

โรงแรม Le Meridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa
จัดอีเว้นท์สุดพิเศษ LM Wine Journey – A New Perspective Event  โรงแรมนำไวน์สัญชาติอิตาลี
มาให้ชิมกันถึง 6 ตัว  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559  เอาใจนักดื่ม และนักดื่มที่กำลังมองหาประสบการณ์แพริ่ง
แบบใหม่ในกรุงเทพฯ

Toptotravel กำลังจะเล่าถึง Favola ห้องอาหารอิตาเลี่ยน  พบกับอาหารอิตาเลียน  course dinner เมนูพิเศษโดยเชฟ เมื่อท่านได้ลิ้มลองเมนูนี้ ท่านจะเข้าใจว่า….รสชาติของไข่ที่สมบูรณ์แบบ เป็นอย่างไร Favola เป็นห้องอาหารอิตาเลี่ยน คำว่า Favola แปลว่า นิยาย หรือนิทานพื้นบ้าน ห้องอาหารตกแต่ง ให้ดูคล้าย ๆ บ้านสมัยก่อนก้าวแรกเดินเข้าไปก็จะพบกับห้องส่วนตัว  รวมถึงห้องที่เป็นห้องเก็บไวน์ เข้ากับบรรยากาศของร้าน มีทั้ง indoor และ outdoor ให้เลือกนั่ง ถ้านั่งใน indoor ก็จะได้เห็นครัวที่เชฟปรุงอาหาร
meridien

Favola ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ล้วนแล้วแต่ให้บรรยากาศการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน
ที่นี่บรรยากาศสบายแบบพักผ่อน และอาหารอร่อย ประจำ Favola ห้องอาหารอิตาเลี่ยน
โรงแรม Le Meridien Suvarnabhumi Th

DSC02144Start Your Journey
จิบไวน์ครั้งนี้  เริ่มต้นเหมือนการเดินทางเพื่อนไปเยือน ห้องอาหารอิตาเลี่ยน โดยทาง  โรงแรมแจกพาสปอร์ตเล่มเล็กๆ น่ารัก สำหรับนำไปสแตมป์  ตามจุดไวน์เทสติ้ง  ที่มีด้วยกัน 4 จุด จุดแรก  Prosecco brut, Zonin
สปาร์คกลิ้งไวน์ Sparkling Wine เวลาที่รอคอยเริ่มต้นขึึ้นแล้ว

Route 1 Latitude 13 ํ39′ 
Prosecco Brut, ZONIN
ค่ำคืนแห่งไวน์  และอาหารอิตาเลียน  บรรยากาศแสนชิลล์ ไวน์ในแต่ละแบบ  ให้เข้ากับไวน์แต่ละพันธุ์องุ่นด้วยนะ Wine Journey  Prosecco brut, Zonin สปาร์คกลิ้งไวน์ Sparkling Wine พันธุ์องุ่น Glera 100%  จับคู่กับเมนูเรียกน้ำย่อยอย่างอาหารจานพิเศษ Venetian Crab & Baccala Cod Fish ‘Iced’ Cream, Polenta Chips

Route Latitude1339
Route 1 Latitude 13 ํ39′
welcomes you to Veneto where you will find some of the best Baccala recipes.  Pair this with your favourite Procescco Wine and you are sure to fall in love with this region. The best way
to experience the traditions and customs of local life!

DSC02151DSC02104DSC02119

Route 2  Discover Courtyard
2014 Trabocchetto IGT, Colline Pescaresi, Talamonti

จุดที่สอง จุดนี้ยังคงเป็นไวน์ขาวพันธุ์องุ่น Pecorino ซึ่งทางโรงแรมเลือก 2014 Trabocchetto IGT, Colline Pescaresi, Talamonti สีเหลืองอ่อน ความรู้สึกสดชื่นและนุ่มนวล รสชาติกลมกล่อม สีเหลืองทองอ่อน สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของผลไม้ลอยมาแตะจมูก ที่น่าสนใจคือกลิ่นของมันหอมหวานออกแนวผลแอปริคอท หอมหวานจับคู่กับอาหารทะเล คือ หอยนางรมตัวโต และเนื้อปลาแซลมอนสด
Route2 Discovery
DSC02178 DSC02171
DSC02156

Route 3  I FAVOLA
2014 Palas GAVI,Michele Chiarlo

เป็นโซนขนมปังและชีส ผลไม้ เริ่มเข้าสู่ไวน์ไวน์ขาวพันธุ์องุ่น Cortese 2014 Palas Gavi DOCG, Michele Chiarlo ที่ผลิตจาก องุ่นพันธุ์ Cortese 100%

Route3 Favola
DSC02284
DSC02333
DSC02273DSC02257

Route 04  I FAVOLA
2013 Tre Saggi Montepulciano DOC,Talamonti

ไวน์แดงพันธุ์องุ่น  เป็นองุ่นแดงที่ปลูกกันอย่างแพร่หลาย Montepulciano D’ Abruzzoไวน์แดง  พันธุ์องุ่น Montepulciano D’ Abruzzo  สำหรับดินเนอร์ และนั่งดื่มยาวๆ กับไวน์แดงถึง 3 ขวด คือ 2013 Tre Saggi Montepulciano DOC, Talamonti, 2013 Chianti Classico DOCG, Carpinete และ 2010 Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Riserva, Carpineto
Route 4 Favala
DSC02185
DSC02307

Route 05  I FAVOLA
2013 Chianti Classico  Carpineto
ไวน์แดงพันธุ์องุ่น Sangiovese, Cannolo เป็นพันธุ์องุ่น  ที่ทำไวน์ได้คลาสสิค โรแมนติค อ่อนไหว  ทานคู่กับ
สปาเก็ตตี้เส้นสด เหนียว นุ่ม, มันฝรั่ง, ชีส และ ราวิโอลี่ ราดด้วยหมูสับ ซอสมะเขือเทศซึ่งนอกจากจะมีไวน์  ให้ดื่มแบบไม่จำกัดแล้ว  ยังมีอาหารเลิศรสมาจับคู่  ทั้งพิซซ่า สเต๊ก และของหวาน  ก่อนที่จะอิ่มกันไปมากกว่านี้

Route5 Favola
DSC02081
DSC02310

Route 06

2010 Vino Nobile di Montepulciano Riserva, Carpineto
ที่คุณต้องลิ้มลอง คัดสรรมาจากผู้ผลิตวน์แดงที่ดีที่สุด  จิบไวน์แดงตัว Top  พันธุ์ Sangiovese Cannaiolo Nero ที่นักดื่มไวน์ full body ต้องชอบ

Route 6 Favala
DSC02320

ย้อนกลับมาบนโต๊ะที่ FAVOLA เป็นห้องอาหารอิตาเลียน ของโรงแรม  ที่มีรสชาติต้นตำรับ  สไตล์ทัสคานี สำหรับท่านที่อยากเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพ  พร้อมจิบค็อกเทลแก้วโปรด เลือกที่นั่ง outdoor บริเวณเลาจ์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม FAVOLA ห้องอาหารอิตาเลียน โดย เชฟมาร์โค  คัมมาระตะ (Marco Cammarata) โดยเชฟใหญ่ของห้องอาหารฟาโวล่า คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

Route 07 I FAVOLA
ก่อนที่จะอิ่มกันไปมากกว่านี้  ปิดท้ายด้วยเมนูของหวาน ส่วนเรื่องรสชาติอาหารทั้งหมด   การันตีได้เลยค่ะว่าอร่อยแน่นอน เพราะทางห้องอาหาร FAVOLA เป็นห้องอาหารอิตาเลียน โดย Chef Marco’s รสชาติต้นตำรับสไตล์ทัสคานี ใช้ปรุงอาหาร อาหารจากครัวเปิด  และเตาพิซซาที่ส่งกลิ่นหอมออกมายั่วน้ำลาย  เป็นสถานีสุดท้ายจะเป็นขนมหวานอร่อยมาก ชื่อว่า Art of Gelato Making

DSC02342

ขอขอบคุณโรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ เปิดโอกาสให้ Toptotravel ร่วมสัมผัสความรื่นรมในรสชาติแห่งไวน์กับงาน LM Wine Journey ค่ำคืนแห่งไวน์ที่ให้คุณได้ลิ้มลองไวน์ชั้นยอด  จากอิตาลี่พร้อมทั้งอาหารเลิศรสที่ปรุงอย่างพิถีพิถันโดย เชฟ มาโค่ คามาราตะ แห่งห้องอาหารฟาโวล่า

LM Wine Journey
วัน / เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 / ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป
เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษนี้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เราข้อเสนอแพ็คเกจ “LM Wine Journey”
ที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมผัส  สุดยอดประสบการณ์แห่งไวน์  ในราคาเพียง 2,200++ บาท เท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02118 7777
“You are invited to take a journey through Italy with Le Meridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa. Prepare to embark on an unexpected adventure through culture and cuisine as we take you on an extraordinary feast of heart-thumping, soul-stirring art, food and culture experience”.

WINE JOURNEY – A NEW PERSPECTIVE EVENT
DEPARTURE DATE: THURSDAY, 25 JULY 2016 / ARRIVAL TIME: 18:30

DSC02116
ขอขอบคุณ รร.เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ เปิดโอกาสให้ Toptotravel ได้ร่วมสัมผัส “LM Wine Journey”

Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort&Spa
(เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ) รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว

ห้อง Favola ของโรงแรม Le MERIDIEN Suvarnabhumi

สถานที่ : ชั้น G Floor โรงแรม Le Méridien Suvarnabhumi
เว็บไซต์ : www.lemeridiensuvarnabhumi.com/en/favola
Favola.lmsb@lemeridien.com
เบอร์โทร : 0-2118-7722

 

ASO Coffee Roaster

ASO ร้านกาแฟและโรงคั่วกาแฟ จากดอยปางขอน

สวัสดีครับ  คำทักทายง่ายๆ ที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน ASO Coffee Rosted เป็นชื่อของร้านกาแฟอารมณ์ดีที่ผลิตจากประเทศไทย เป้นกาแฟไทยแท้ๆ คุณภาพสูงมาตรฐานโลก  ที่ดอยปางขอน เก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟจากต้น คั่วจริง คั่วเอง ชงเอง มีรสชาติดี แถมดื่มแล้วสุขภาพดีและยังได้ความรู้เรื่องกาแฟไทยจากเกษตรกรจากดอยปางขอน จังหวัดเชียงรายโดยตรงแบบไม่ธรรมดา

เริ่มตั้งแต่ที่ตั้งของ ASO Coffee  ร้านเปิดใหม่ ในย่าน ถนนศรีนครินทร์   ติดกับพื้นที่ของโรงเรียน อนุบาลเปล่งประสิทธิ์  ASO Coffee สาขาแรกตั้งอยู่ที่ดอยปางขอน ในบริเวณพื้นที่ของCanary Natural Resort ขนาดเล็ก
ที่อยู่อย่างพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ภายใต้วิถีธรรมชาติและวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง ดินแดนที่สวยและงดงามแห่งหนึ่ง จาก จังหวัดเชียงราย

DSC02367
DSC02366DSC02363
จุดเริ่มต้นของ ร้านกาแฟ ASO เป็นกาแฟไทย ที่นี่เสริฟกาแฟหลากหลายรสชาติ  ด้วยประสบการณ์และความตั้งใจชงกาแฟทุกแก้วให้ดีที่สุด วันนี้เรามีโอกาสลองจิบ เอสเปรสโซ แบบเข้มข้นและนุ่มละมุน  จากสุดยอดฝีมือการชงของคุณโอ บาริสต้า ดีกรีปริญญาโท นอกจากวันนี้ได้ฤกษ์เปิดร้าน ยังเป็นเจ้าของวันเกิดครบ 24 ปี  (26 August)  ภายใต้บรรยากาสดใส ของร้าน ASO โดย คุณโอ โอสถานุเคราะห์ ลูกชายเจ้า ของร้านบอกด้วยว่า ได้ไอเดียการตกแต่ง ASO Coffee จากย่านนิวยอร์ค สไตล์ Industrial Loft ตกแต่งสวยเรียบง่ายไม่เหมือนใคร  เมื่อได้นั่งจิบกาแฟ  ทำให้ความรู่สึกเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ในแก้วกาแฟ ที่แวดล้อมไปด้วย ความโปร่งใสของกระจก โดยจะเห็นได้ว่าในการตกแต่งสไตล์ industrial เพียงแค่ เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ตามคู่สีสไตล์ลอฟท์ด้านบน  ก็ทำให้ร้านดูเท่ห์ ทันสมัย และดูดีแบบไม่เหมือนใคร

คุณโอ โอสถานุเคราะห์ บาริสต้า และ เจ้าของร้าน
DSC02508DSC02352DSC02515

Syphone COFFEE
กรรมวิธี Syphon Coffee (ไซฟอน) หรือการชงกาแฟด้วยระบบสุญญากาศ ซึ่งคุณโอ โอสถานุเคราะห์ บาริสต้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟของ ASO  เครื่องชงที่มีตัวกรองด้านบนก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผงกาแฟตกลงไปด้านล่างเติมน้ำไปในตัวหม้อด้านล่าง ปิดฝาตัวหม้อด้านบน จุดไฟต้มน้ำให้เดือด จะเกิดปรากฎการณ์ลักน้ำดันน้ำขึ้นไปยังหม้อด้านบน จากนั้นก็ดับไฟและรอให้น้ำร้อนไหลผ่านกาแฟผ่านตัวกรอยังหม้อข้างล่าง เท่านี้ก็เรียบร้อย  การชงกาแฟแบบ syphon ดูแล้วเพลิดเพลิน กลิ่นหอมของกาแฟหอมฟุ้งไปทั้งร้านเลย

DSC02376
DSC02416

DRIP COFFEE
นำกาแฟบดวางบนกระดาษกรอง จากนั้นเทน้ำร้อนลงรอบกรวยกระดาษเพื่อไล่กลิ่น ตัวกรวยที่อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือแบบที่เป็นทรงกรวยธรรมดากับแบบที่เป็นกรวยตัด โดยกรวยที่เป็นทรงตัดนั้นจะอุ้มน้ำได้ดีกว่า ทำให้ตัวกาแฟมีบอดี้มากกว่าการทำกาแฟดริป อาโซบอกว่าต้องใช้ประสบการณ์และการฝึกฝนอยู่นาน กว่าจะดึงรสชาติที่ดีที่สุดของกาแฟตัวนั้นออกมากได้ ถือเป็นเสน่ห์ของ ร้าน ASO Coffee
DSC02425
DSC02432

กาแฟดีที่สุดมาจากการคั่ว และที่นี่นำเข้าเครื่องคั่วกาแฟที่ดีที่สุด  อยากแนะนำเพื่อนๆ ที่กำลังมองหาร้านนั่งจิบกาแฟชิลล์ๆ ASO Coffee ร้านกาแฟร้านเล็ก ๆ ขายทั้งกาแฟ สมูทตี้ และเบเกอรี่ ร้านกาแฟที่เปิดบริการแต่เช้า ทันเวลาเข้างาน และยังอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ทำให้ทุกคนที่เข้ามาพักรู้สึกสบายกับโลกส่วนตัวแบบเป็นตัวของวังเอง ส่วนการตกแต่งของที่นี่ แน่นอนว่า  สวยงามตามแบบฉบับ สไตล์จากนิวยอร์กแท้ๆ  ชิคไม่แพ้ใคร

มาเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการจิบกาแฟหอมๆ คุณภาพพรีเมี่ยม ของไทย พร้อมทั้งมี WiFi คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่นี่ขายทั้งเครื่องดื่ม และขนมปัง เค้ก เปิดให้บริการกันตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไป พร้อมแล้วหาที่นั่งพักสมอง  รีเฟซความสดใสก่อนเริ่มวันทำงานของวันใหม่กันดีกว่า

DSC02488
กาแฟอราบิก้าแบบเอสเพรสโซ่ที่มีความเข้มข้น เปรี้ยว และหวานติดปลายลิ้น และรสชาติจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิที่ลดลง
DSC02379
ASO อาโซ นายมิตรภาพ ยาแปงกู่ เกษตรกรชาวอาข่า ดอยปางขอน จังหวัดเชียงราย

แรงผลักดันให้ไปศึกษากว่าจะมาเป็นกาแฟ ASO
ด้วยความที่ อาโซ (นายมิตรภาพ ยาแปงกู่) เกษตรกรชาวอาข่า ดอยปางขอน จังหวัดเชียงราย ที่เริ่มปลูกต้นกาแฟ บนพื้นที่สูงกว่า 1,200-1,500 เมตร มีความมุ่งมั่นต้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ บอกเล่าเรื่องราวของเพื่อการผลิตเมล็ดกาแฟ Arabica 100%  มาดูกันว่ากาแฟ อาโซ ของเด็กหนุ่มชาวอาข่า ดอยปางขอน ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูก คั่ว ชง กาแฟ ที่แท้จริงกาแฟกับความตั้งใจขร้านกาแฟอาโซ เกษตรกรชาวอาข่า  ที่ทำกาแฟมาเป็นรุ่นที่สาม  เป็นที่กล่าวถึงในหมู่คอกาแฟเมืองไทยไปจนถึงคอกาแฟสากล แม้ว่าจะอยู่ไกลถึงดอยปางขอน  เมื่อมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องกาแฟอย่างจริงจัง  จากความชอบจึงกลายมาเป็นความรักในศาสตร์ของกาแฟ

 

DSC02370 DSC02371 DSC02373 DSC02377 DSC02500

อยากให้คอกาแฟ  มาสัมผัสประสบการณ์ จิบกาแฟจากเครื่องชงมาตรฐานโลก ทีมีเพียง 4 เครื่อง ในประเทศไทย และสุดยอดเครื่องคั่วกาแฟมาตราฐานโลกสำหรับการผลิต เมล็ดกาแฟอาราบีก้า Arabica 100% ที่มีคุณภาพ เกรด  AA  ,เกรด A กาแฟไทยคุณภาพพรีเมี่ยม ปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,200-1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล รวมถึงสภาพภูมิประเทศ อากาศดีที่อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นกาแฟ ด้วยความตั้งใจ และใส่ใจทุกขั้นตอน ของเกษตรกร จนไปถึงการเก็บเกี่ยว จนถึงกรรมวิธีการผลิต เมล็ดกาแฟดิบ แบบเปียก   (Wet Processing)  ที่ถูกต้องตามหลักสากล

ASO 1
คุณโอ โอสถานุเคราะห์ (บาริสต้า) อาโซ (มิตรภาพ ยาแปงกู่)กลาง คุณภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

คุณภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ผู้บริหารร้านกาแฟ 
จากความชอบจึงกลายมาเป็นความรักในศาสตร์ของกาแฟ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นกาแฟ  เมื่อหลายสิบปีก่อน จากต้นกาแฟต้นแรก จนถึงวันนี้ ผลิตเมล็ดกาแฟ Arabica 100% กาแฟสูตร เฉพาะของ อาโซ ของเด็กหนุ่มชาวอาข่า  จากดอยปางขอน ผู้จุดประกายกาแฟคุณภาพดี  การปลูก คั่ว ชง กาแฟ ที่แท้จริง กาแฟกับความตั้งใจของ ร้านกาแฟอาโซ เกษตรกรชาวอาข่า ที่ทำกาแฟมาเป็นรุ่นที่ 3  ปัจจุบัน ASO เป็นที่กล่าวถึง ในหมู่คอกาแฟเมืองไทยไปจนถึงคอกาแฟสากลระดับต่างประเทศ  อย่างต่อเนื่อง

DSC02517
คุณภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ผู้บริหารร้านกาแฟ ASO

DSC02402DSC02374DSC02357

คุณภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ผู้บริหารร้านกาแฟ
คงเป็นเพราะ ความตั้งใจและใส่ใจของ คุณภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ผู้บริหารร้านกาแฟ
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ ดอยปางขอน เพื่อพักผ่อน วันนั้น ได้มีโอกาสพบกับร้านกาแฟรสชาติดีของชาวเขาเผ่าอาข่า คู่หนึ่ง ด้วยแนวความคิดของอาโซ  ที่อยากพัฒนากาแฟไทยให้มีคุณภาพดี ขายได้ราคา  จึงได้ตัดสินใจชวนมาเปิดร้านกาแฟ  ที่รีสอร์ท เพื่อสนับสนุน และสร้างโอกาสเกษตรกร ชาวดอยปาง ด้วยควะามคิดริเริ่ม แลการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูกกาแฟให้กับเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากทั่วโลก มาน่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับอุตสาหกรรมกาแฟอย่างครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การปลูก การเก็บเมล็ดกาแฟ การคั่ว ไปจนถึงขั้นตอนการชงกาแฟให้มีรสชาติหอม อร่อย  เพื่อจำหน่าย ผลผลิตกาแฟไทยดังกล่าว ช่วยสร้างอนาคต ส่งเสริมชีวิตและรายได้ ให้กับเกษตรโดยกำหนดพื้นที่ปลูกกาแฟตัวอย่าง พลิกชีวิตชาวเขา และยกระดับมาตรฐานเกษตรกร ดอยปางขอน  สู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน

DSC02368
ASO 260859DSC02397

DSC02540
ASO Coffee Roaster วันที่ 26 สิงหาคม 2559

ภายในร้านจะแบ่งเป็นหลายโซนตามไลฟ์สไตล์ และในเร็ว ๆ นี้ ทางร้านก็มีแพลนจะเปิดเวิร์คช็อป และผลิตงานคราฟท์ต่างๆ ให้แฟนงานคราฟท์มาร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ กันในวันหยุด

ใครที่อยากค้นพบเสน่ห์รสชาติกาแฟ เช่นนี้  ลองแวะมา ร้านกาแฟดีๆ ที่   ASO Coffee Roaster
ภายในซอยศรีนครินทร์ 55  ซึ่งบริเวณต้นซอย  ติดกับห้าง พาราไดร์พาร์ค  เป็นที่ตั้งของร้าน

ASO Coffee Roaster3
กาแฟ ASO Coffee Roaster,Bangkok
พร้อมเปิดบริการ แล้ว
อยู่ตรงทางเข้าสวนหลวง ร.9 ศรีนครินทร์ 55
ร้านเปิดเช้า 07.00 น. เย็นปิด 18.00 น.
12/9 Soi Muban Seri Villa, Srinakarin Rd., Nong Bon, Prawet, Bangkok

 

พิธีเปิดร้านกาแฟ อาโซ  ASO Coffee Roaster วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ บริเวณ โรงเรียน อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์  (หลังพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์)ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30-13.00 น. ณ บริเวณ โรงเรียน อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์

 

เคล็ดลับการเลือกชุดชั้นในสำหรับสาวแอคทีฟ

Sloggi (สล็อกกี้) จัดงาน Fashioned to Move (แฟชั่น ทู มูฟ)
ร่วมทำกิจกรรมสุดแอคทีฟ อวดหุ่นเป๊ะกับชุดชั้นในรุ่นล่าสุด

นวัตกรรมชุดชั้นในที่ดีที่สุด ของสาวสปอร์ต
สาวๆ  ออกกำลังกายทั้งที ต้องพร้อมทั้งภายในและภายนอก เมื่อใจพร้อมแล้วก็เหลือแต่การเลือกชุดที่ใช่ที่สำคัญต้องสวมใส่ชุดชั้นในที่เป๊ะเพื่อเติมความมั่นใจและบุคลิกที่ดี ล่าสุด บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ชุดชั้นในสตรี sloggi (สล็อกกี้) จัดงาน Fashioned to Move (แฟชั่น ทู มูฟ) เพื่อสาวแอคทีฟ ดูแลสุขภาพ รักการออกกำลังกาย มาพิสูจน์นวัตกรรมชุดชั้นในของสาวสปอร์ต บริเวณ
วอเตอร์ การ์เดน ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

DSC02643

thumbnail_27.คุณสุชาร์ มานะยิ่งและคุณธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพราะทุกวันนี้  มีชุดชั้นในให้สาวๆ เลือกสรรมากมาย ทั้งวิวัฒนาการของเนื้อผ้า วัสดุที่ใช้ ลวดลาย สีสัน ตลอดจนรูปทรงออกมาเอาใจสาวๆ มากมาย ดังนั้น สโรชา ซบินเด้นท์ แนะวิธีถนอมชุดชั้นในตัวโปรด ให้ถูกวิธี

สำหรับการซักชุดชั้นใน ควรแยกชุดชั้นในออกจากผ้าชนิดอื่น ควรใช้ผงซักฟอกหรือน้ำสบู่อย่างอ่อนในการซัก ไม่ควรขยี้ หรือใช้แปรงขัดชุดชั้นในแรงๆ ควรตาก ในที่ร่ม มีลมโกรก และไม่ควรตากในแดดจ้าเกินไป เพราะจะทำให้เนื้อผ้าและสีเสื่อมสภาพเร็วขึ้น นอกจากนี้สาวๆ ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายควรเลือกชุดชั้นในหรือสปอร์ตบราให้เหมาะกับชนิดของการออกกำลังกาย เพราะจะช่วยปกป้องสรีระ และช่วยกระชับหน้าอกไม่ให้หย่อนคล้อยขณะออกกำลังกาย ที่สำคัญ sloggi (สล็อกกี้) ใส่ง่าย ถอดง่าย เนื้อผ้าใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี รวมถึงเวลาเหงื่อออกไม่อับชื้น แห้งเร็ว ใส่แล้วเล่นกีฬาคล่องตัว

คุณสโรชา ซบินเด้นท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ชุดชั้นในสตรี sloggi (สล็อกกี้) กล่าวว่า ยุคนี้สาวๆ หันมาสนใจการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น ทางสล็อกกี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้สรีระก่อนการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง จึงได้จัดงาน “Fashioned to Move” (แฟชั่น ทู มูฟ) ชวนคนดังมานำทีมสาวๆ ออกกำลังกายหลากหลายกิจกรรม พร้อมเผยชุดชั้นในสำหรับสาวแอคทีฟ ให้สาวๆ ได้สนุกกับการมิกซ์แอนด์แมตช์กับชุดตัวเก่งในคอลเลกชัน “sloggi Be Active” (สล็อกกี้ บี แอคทีฟ) สีสันสดใส ด้วยเนื้อผ้าไลคร่าสปอร์ต ยืดหยุ่นสูง กระชับสัดส่วน ระบายอากาศได้ดี และดีไซน์ทันสมัย พร้อมปกป้องรังสียูวี มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

sloggi -1
คุณสโรชา ซบินเด้นท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ชุดชั้นในสตรี sloggi (สล็อกกี้)

กิจกรรมครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยความสนุกสนาน โดยมีดาราสาวสุดฮอต คุณออม-สุชาร์ มานะยิ่ง สาวหวานร่างเล็กแต่แอบแอ็คทีฟมาก  มาร่วมกิจกรรม DIY แต่งเสื้อตัวเก่าใส่เท่ๆได้ในวันออกกำลัง พร้อมเผยเคล็ดลับดูแลตัวเองในแบบฉบับของเธอ และ หนุ่มหล่อมาดเข้ม คุณฌอห์ณ จินดาโชติ มาทดสอบพลังการชก พร้อมเต้นฟุตเวิร์ค

สาวๆ เซเลบริตี้ และบล็อกเกอร์หุ่นดี อาทิ คุณโอบอุ้ม-รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณแพร-พัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณอุ๋ย-ปวรวรรณ วีระภุชงค์,  คุณเมย์-เมลนีย์ ศิรจินดาภิรมย์,  คุณปริม-กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา, คุณเอย-ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, คุณมิ้งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ, คุณมิลค์-ณัฏฐิ์มาฎา ชุณหะวัณ, คุณกิ๊ฟท์-ณัฐชา หอสัจจกุล, เกรซ-ชิดชนก หอสัจจกุล, กวาง-กมลรัตน์ เต็งรุ่งโรจน์, คุณมัดหมี่-พิมพ์อร โมกขะสมิต, โซโนนุ้ย-พิชชากร เคียร่า บาลลา ฯลฯ

thumbnail_41.สาวๆร่วมกิจกรรม DIY
สาวหุ่นฟิตออม-สุชาร์ มานะยิ่ง ได้เผยถึงเคล็ดลับชุดชั้นในสตรี sloggi (สล็อกกี้)  ว่า ดูแลตัวเองแบบพื้นฐานทั่วไป คือ ดื่มน้ำ พักผ่อนให้เพียงพอ และที่ขาดไม่ได้คือการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ร่างกายได้สร้างเหงื่อและเผาผลาญอยู่ตลอด “ส่วนมากออมจะเข้ายิม เล่นเครื่องวิ่งโดยจะมีเทรนเนอร์มาประกบและให้คำปรึกษาว่าควรเล่นท่าไหน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและร่างกายของเรา ให้ร่างกายกระชับ เฟิร์ม และเล่นโยคะเพื่อฝึกลมหายใจและสร้างสมาธิค่ะ”

14159100_1511614622197737_953653453_n

ในส่วนของชุดชั้นในที่ใส่ออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญ สาวออมบอกว่า เธอมักเลือกชุดที่มีความคล่องตัวใส่สบาย โดยจะเลือกใส่สปอร์ตบาร์ เนื่องจากบางครั้งในการออกกำลังกายบางท่า เธอหรือครูผู้สอน อาจจะต้องเห็นการยืดตัวหรือการเกร็งของกล้ามเนื้อในส่วนตรงนั้นด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ สปอร์ตบาร์ส่วนใหญ่มักจะมีการออกแบบมาไว้สำหรับการออกกำลังกายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้า รูปทรง และสีสัน รวมถึงสาวออมยังชื่นชอบการมิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้า ให้สามารถใช้ได้หลายๆ ครั้ง อย่างเช่น วันนี้ใส่เสื้อตัวปล่อยยาวลงมา อีกวันอาจจะใส่เสื้อตัวเดิมแต่มีการมัดปมตรงปลาย แล้วเลือกเปลี่ยนสีกางเกงที่ไม่ซ้ำกัน แค่นี้ก็ได้ลุคออกกำลังกายที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง

ด้านเซเลบริตีสาวที่มาร่วมงานต่างร่วมเผยเคล็ดลับการออกกำลังกายแบบฮิปๆ ในสไตล์ของตัวเอง เริ่มจาก แพร-พัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เล่าว่า “แพรเป็นคนชื่นชอบการออกกำลังกายมาก โดยส่วนตัวชอบออกกำลังกายสลับปรับเปลี่ยนชนิดกีฬาไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจ ทั้งออกกำลังกายในยิมแบบธรรมดา หรือจะเป็นการไปวิ่งในสวนลุม บางครั้งก็เลือกไปโยคะ เพราะได้ยืดเส้นยืดสายจาการทำงาน หรือถ้าเป็นกีฬาเลย ชอบไปตีแบตมินตันกับเพื่อนๆ มีการมูฟเม้นท์ร่างกายในทุกส่วน โดยชอบเลือกชุดออกกำลังกายที่เน้นสีสัน เพราะให้ความรู้สึกสดชื่น”

นอกจากนี้เจ้าตัวยังเผยถึงเคล็ดลับการการเลือกชุดชั้นในไปออกกำลังกายในสไตล์ของเธอเองว่า ต้องเลือกชุดชั้นในที่ซับพอร์ตกับร่างกายของเรา ให้มีความฟิตพอดี ไม่หลวม หรือแน่นเกินไป อย่างเช่นกีฬาแบตมินตันที่ตนเองชื่นชอบนั้นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายค่อนข้างเยอะ ก็ควรที่จะต้องเลือกชุดชั้นในที่กระชับ หากเลือกชุดชั้นในที่ไม่เหมาะกับชนิดกีฬาที่จะไปเล่นอาจทำให้เล่นกีฬาไม่สนุก เพราะชุดชั้นในไม่กระชับ เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่เต็มที่

thumbnail_41.สาวๆร่วมกิจกรรม DIY

ขณะที่ โอบอุ้ม-รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา อีกหนึ่งสาวรักการออกกำลังกาย บอกว่า เธอใช้หลัก 3 อย่างในการดูแลสุขภาพให้หุ่นเป๊ะสุขภาพดี คือ การกิน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเธอบอกว่า “อุ้มไม่ทานอาหารประเภทจั๊งก์ฟู๊ดส์ ไม่ควบคุมแคลอรี่ แต่จะเน้นรับประทานอาหารที่เน้นคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ในส่วนของการออกกำลังกายนั้น ส่วนใหญ่อุ้มจะเข้าฟิตเนสด้วยการเล่นโยคะ ต่อยมวย หรือจะเป็นเต้นซูมบ้า ชอบออกกำลังกายแบบเข้าคลาส เพราะดูสนุก เปิดเพลงเต้น เรื่องของการพักผ่อน แต่ละวันต้องนอนอย่างต่ำให้ได้ 6 ชม.”

DSC02642 DSC02644 DSC02650

ในส่วนของการเลือกชุดไปออกกำลังกาย โอบอุ้ม เล่าว่า เดี๋ยวนี้ชุดออกกำลังกายมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ทั้งการดีไซน์ที่ดูสวย และเก๋ออกมาค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนตัวจะเน้นไปที่สีสัน โดยเฉพาะโทนสีแดง ดำ เทา จะเป็นสีที่ชื่นชอบ เพราะใส่แล้วขับผิว ช่วยให้ผิวดูมีออร่า และในการเลือกใส่สปอร์ตบราไปออกกำลังกายแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงการสวมใส่ง่าย มีความยืดหยุ่น และระบายเหงื่อที่ดี

ปิดท้ายที่ เทรนเนอร์และบล็อกเกอร์สาวฟิตแอนด์เฟิร์ม มัดหมี่-พิมพ์อร โมกขะสมิต ที่มาช่วยนำทีมสาวๆ ออกกำลังกายในกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้หันมาออกกำลังกายอย่างจริงจังว่า “ตอนนั้นเกิดจากการลองทำเองตอนปิดเทอมตอนปี 3 เพราะมัดหมี่อยากมีก้น สวยๆ แบบฝรั่ง จึงลองออกกำลังกาย คุมอาหาร และเมื่อเห็นผล มัดหมี่จึงทำบ่อยขึ้นจนกลายเป็นความชอบ จนตอนนี้จะออกกำลังเป็นประจำประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาครั้งละ 30นาที – 1 ชม. ในการออกกำลังกาย โดยเลือกออกกำลังกายในทุกแบบทั้งยกเวท เทรนนิ่ง เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ คาร์ดิโอ เพื่อเบิร์นไขมัน และโยคะเพื่อยืดเหยียด การออกกำลังกายมัดหมี่มองว่า ได้ท้าทายตัวเอง ได้แข่งกับตัวเอง สู้กับตัวเอง และฝึกวินัย”

1สุชาร์ มานะยิ่งธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เจ้าตัวฝากถึงสาวๆ ที่กำลังลังเลในการออกกำลังกายว่า ร่างกายนี้  เรามีโอกาสกับมันแค่ครั้งเดียว ดูแลให้ดี เพราะร่างกายคือบ้านของเรา พร้อมทั้งเธอยังได้แนะวิธีเลือกชุดชั้นชุดชั้นในสตรี sloggi (สล็อกกี้)  ในสไตล์เธอเองว่าต้องไม่รัดและแน่นเกินไป เลือกแบบที่ใส่สบาย ผ้าระบายอากาศได้ดี และเน้นโทนสีสดใส จะได้มีความสุขในการออกกำลังกาย

DSC02645DSC02671

สำหรับกิจกรรม  sloggi (สล็อกกี้)  สุดแอคทีฟครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตลอดทั้งวันด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพพร้อมรับคำแนะนำในการเลือกใช้เสื้อชั้นในอย่างถูกต้องสำหรับสาวแอคทีฟ และพิเศษสุดๆ สำหรับสาวๆ ที่รักสุขภาพ นอกจากจะได้สุขภาพดีกลับบ้านแล้ว สุภาพสตรีที่ลงทะเบียนภาย
ในงาน สล็อกกี้ร่วมบริจาค 10 บาท ต่อท่าน เพื่อมอบให้กับ

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และ ซีซี เอฟ ประเทศไทย นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กที่ขาดแคลน

ที่แรกในเมืองไทย China Delight อาหารค็อกเทลรูปแบบจีนสมัยใหม่

โรงแรมนารายณ์ เปิดตัว China Delight อาหารค็อกเทลรูปแบบจีนสมัยใหม่
ฟิวชั่นอาหารจีนกว่า 60 เมนูคุณภาพ ในบรรยากาศค็อกเทล

มาเปิดประเดิมกันด้วย อาหารจีนที่มีให้เลือกกว่า 60 เมนู ที่แรกและที่เดียวในเมืองไทย ผสมผสานความอร่อยในบรรยากาศรูปแบบค็อกเทล เจาะกลุ่มคออาหารจีน สไตล์โมเดิร์นการเปิดตัว   Modern Chinese Cocktail สุดอลังการ ในธีมงาน Little China Delight Party อาหารค็อกเทลรูปแบบจีนสมัยใหม่ ที่ผสมผสานระหว่างอาหารโต๊ะจีนและอาหารค็อกเทลเข้าด้วยกัน Modern Chinese Cocktail จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารจีน อิ่มอร่อยแบบสะดวกสบาย

14139327_1509241169101749_2104532094_o
หมูหันฮ่องกง14123373_1509273389098527_867176485_o

นอกจากนี้อาหารทุกเมนูจะถูกวางเสริฟพร้อมกัน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรออาหารเหมือนการทานโต๊ะจีนทั่วไป ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของงานเลี้ยง เพราะไม่ต้องใช้พื้นที่ในการวางโต๊ะกลมจีน อีกทั้งแขกในงานจะรู้สึกสะดวกสบายไม่อึดอัดเพราะสามารถเดินไปยังเมนูอาหารที่ต้องการต่างๆได้อย่างอิสระ

14114064_1509240885768444_893627597_o
14139493_1509241105768422_587448400_o 14163625_1509241275768405_1582101250_o

14163695_1509273349098531_2140631063_o
คุณนที นิธิวาสิน รองกรรมการผู้อำนวยการ บริหารงานส่วนงานโรงแรม กลุ่มบริษัทเครือโรงแรมนารายณ์

คุณนที นิธิวาสิน รองกรรมการผู้อำนวยการ บริหารงานส่วนงานโรงแรม กลุ่มบริษัทเครือโรงแรมนารายณ์ เปิดเผยว่า โรงแรมนารายณ์ เป็นที่แรกและทีเดียวในเมืองไทย ที่ทำการเปิดตัวเมนูอาหารจีนสำหรับห้องจัดเลี้ยงในรูปแบบ ‘Modern Chinese Cocktail’

สัมผัสใหม่แห่งการผสมผสานระหว่างความอร่อยของอาหารจีน ที่เสริฟในรูปแบบโมเดิร์นไชนีส ค็อกเทล เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลงใหลอาหารจีน หากใครที่ชื่นชอบบรรยากาศสมัยใหม่ในรูปแบบของค็อกเทล ที่พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารจีนเลื่องชื่อ ต่อกันด้วยซุ้มเมนูเด็ดอย่าง หมูหันฮ่องกง ซุ้มหูฉลามเนื้อปู ซุ้มเป๋าฮื้อไต้หวันน้ำแดง ซุ้มเป็ดยัดไส้เกาลัดสด กุ้งทอดครีมสลัด ยำแมงกะพรุนน้ำมันงา สลัดหอยเชลล์ ปีกไก่เหล้าแดง ไก่ซีอิ้ว ยำกระเพาะปลากรอบ และเมนูอื่น ๆ อีกมากมายจากสุดยอดเชฟมือมืออาชีพผู้มากประสบการณ์ ปัจจุบัน ลูกค้ามีพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ในการรับประทานอาหาร ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และมีความหลากหลายของอาหาร

14087474_1509273489098517_294792202_o
chaina delight10
14113899_1509241245768408_469158490_o (1)

คอนเฟริม์ความอร่อย อย่างลงตัว อาหารทุกเมนูจะถูกวางเสริฟพร้อมกัน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรออาหารเหมือนการทานโต๊ะจีนทั่วไป เพิ่มพื้นที่ใช้สอยของงานเลี้ยง เพราะไม่ต้องใช้พื้นที่ในการวางโต๊ะกลมจีน อีกทั้งแขกในงานจะรู้สึกสะดวกสบายไม่อึดอัดเพราะสามารถเดินไปยังเมนูอาหารที่ต้องการต่างๆ ได้อย่างอิสระ
อิ่มแบบสะใจแบบไม่อั้นฟิวชั่นอาหารจีนกว่า 60 เมนู ในบรรยากาศค็อกเทล

ปัจจุบันโรงแรมฯมี 5 ห้องจัดเลี้ยง รองรับลูกค้าได้ตั้งแต่ 50 ท่านถึง 900 ท่าน  โดยมีอาหารจีนให้เลือกสรรถึง 62 เมนู มีครบทั้งแบบ Appetizer, Canape, Food Stall และ Dessert โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ 23 เมนูอาหารในราคาเพียง 950บาท ต่อ 1ท่าน
14139299_1509273412431858_1039231487_o14087474_1509273489098517_294792202_o

chaina delight9

 

14123371_1509241152435084_1987927758_o
‘Modern Chinese Cocktail

โดย ‘Modern Chinese Cocktail’ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า เป็นทางเลือกใหม่ที่ปฎิวัติรูปแบบการจัดอาหารในธุรกิจห้องจัดเลี้ยงโรงแรมของเมืองไทย

14124197_1509240882435111_71605017_o

14124127_1509273535765179_593766937_o

เปิดตัว Modern Chinese Cocktail สุดอลังการ ในธีมงาน Little China Delight Party
ที่ผสมผสานระหว่างอาหารจีน รูปแบบโต๊ะจีนและอาหารค็อกเทลเข้าด้วยกัน
ในวันที่ 26 ส.ค.นี้ เวลา 18.30-21.30 น. ที่ห้องรัตนโกสินทร์สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

K-District by Mall of Korea (MOK) Retail Mix ค้าปลีกผสมผสานที่แปลกใหม่ที่สุดในเมืองไทย

ครั้งแรกในเมืองไทย K-District” by Mall of Korea (MOK)
ใหญ่ที่สุดนอกประเทศเกาหลี

โชว์ ดีซี นำเสนอความแปลกใหม่ให้กับวงการค้าปลีกไทยด้วยคอนเซ็ปต์ Shop & Enjoy ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร เรารวบรวมสุดยอดประสบการณ์ความบันเทิงแห่งเอเชีย โดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ ‘K-District by The Mall Of Korea (MOK) @SHOW DC’ หรือเมืองเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศเกาหลี   สินค้าและบริการสุดอินเทรนด์จากเกาหลี โดยเราทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างสรรค์พื้นที่ 18,000 ตร.ม. เพื่อมอบประสบการณ์ครบรสแห่งความบันเทิงในแบบฉบับเกาหลีที่แท้จริงแก่ลูกค้า  ที่แรกที่เซเลบริตี้เกาหลีเลือกมาเปิดร้านของตนเองเพื่อแฟนๆ ชาวไทย อาทิ ร้าน PSY Noodle House By Psy Gangnam Style ร้านอาหาร After The Rain ของนักร้องหนุ่ม Rain และ BTS ช้อปเต็มที่กับทั้งแบรนด์ความงาม สินค้าแฟชั่น และอาหารเกาหลีรสเลิศที่คุณหลงรักได้ที่ Korean Walking Street ที่เดียวในมืองไทยที่ยกย่านช้อปปิ้งเด็ดอันเลื่องชื่อจากกรุงโซลมาไว้ให้คุณได้ช้อปเต็มอิ่มพร้อมกันทีเดียว ไม่ว่าจะ K-Fashion K-Beauty หรือ K-Food ที่เลือกสรรมาไว้ให้นักช้อปท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนยกกรุงโซลมาไว้ให้คุณได้ช้อป ชิม ชิลล์

show dc85

K-District  by Mall of Korea (MOK)  ของดีจากเกาหลียกมาไว้ที่ K-District
ช้อปเต็มที่กับทั้งแบรนด์ความงาม สินค้าแฟชั่น และอาหารเกาหลีรสเลิศที่คุณหลงรักได้ที่  Korean Walking Street ที่เดียวในมืองไทยที่ยกย่านช้อปปิ้งเด็ดอันเลื่องชื่อจากกรุงโซลมาไว้ให้คุณได้ช้อปเต็มอิ่มพร้อมกันทีเดียว ไม่ว่าจะ K-Fashion K-Beauty หรือ K-Food ที่เลือกสรรมาไว้ให้นักช้อปท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน

Show dc111

K-Fashion
ไม่ต้องเดินตามหาชิ้นเด็ดที่คุณเห็นจากซีรีย์ดัง หรือลุคเก๋ล่าสุดจากดาราคนโปรดอีกต่อไป เพราะ K-Fashion Select Shop ที่ Korean Walking Street จะคัดสรรทุกชิ้นเก่งนำกระแสโดยสไตลิสต์ชื่อดัง Yun Ki Jung ให้คุณได้ช้อปทุกไอเท็มที่ฝันถึงใน Dongdaemun กันใจกลางกรุงเทพฯ ได้ทันที

K-FOOD
อิ่มอร่อยกับรสชาติแบบเกาหลีแท้ๆ จาก Myeongdong หรือใครกำลังมองหาเครื่องปรุงและวัตถุดิบกลับไปปรุงอาหารเกาหลีด้วยตนเองที่บ้านก็สามารถช้อปทุกอย่างได้ที่นี่ หรือจะนั่งชิลชิมรสชาติของหวานและขนมสไตล์เกาหลีที่คุณหลงรักที่เลาจน์ของหวานสุดเก๋เพื่อเติมพลังหลังการช้อปก็ยังได้

K-BEAUTY
ศูนย์รวมทุกแบรนด์ความงามเกาหลีที่สาวๆ ห้ามพลาด เพราะ Hongdae แห่งกรุงเทพฯ จะรวบรวมโปรดักต์ยอดฮิต และทิปส์ความงามที่สาวๆ เกาหลีกำลังคลั่งไคล้ถึงที่สุดมาไว้ให้คุณได้ช้อปโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล โดยมีทีมงานจากรายการความงามยอดฮิตของเกาหลี “Get It Beauty” เข้ามาช่วยการันตีความเด็ดของทุกซอกมุม นอกจากนั้นยังมี Korean Beauty School ที่ให้คุณได้ลองสนุกกับเทรนด์กาารแต่งหน้าใหม่ๆ จากเมืองหลวงแห่งความงามของโลกได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียว!

คุณชยดิฐกล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ เรายังมีแนวคิดของการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสินค้าของไทย โดยรวบรวมทุกความสุดยอดของสินค้าคุณภาพของบ้านเราเอาไว้ใน ‘Thai Thai Market’ หรือตลาดสินค้าไทย ไทย ขนาดใหญ่บนพื้นที่ 2,500 ตร.ม. ชั้น 4 ของห้างโชว์ ดีซี เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมสินค้าไทยที่ทั้งชาวไทยเองและต่างชาติชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม ผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพรนานาพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ความงามตำรับไทยแท้ สินค้าหัตถกรรม และงานออกแบบแสนประณีต รวมกว่า 150 ร้านค้า เติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้งและซื้อหาสินค้าไทยๆ คุณภาพ”

show dc
คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธาน บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด
show dc1
ดร.จูเลี่ยน เฮอร์ รองประธานกรรมการ ของ The Mall of Korea หุ้นส่วนสำคัญใน ‘K-District @SHOW DC’

ดร.จูเลี่ยน เฮอร์ รองประธานกรรมการ ของ The Mall of Korea หุ้นส่วนสำคัญใน ‘K-District @SHOW DC’ กล่าวว่า “กระแสวัฒนธรรมเกาหลีได้แผ่อิทธิพลอย่างมากในหลายประเทศในเอเชียและทั่วโลก ทาง Mall Of Korea รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับโชว์ ดีซี นำเสนอความบันเทิงที่หลากหลายของเกาหลี ที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียผสานความก้าวหน้าของเทรนด์จากทั่วโลก นับเป็นการยกระดับธุรกิจค้าปลีกทั้งของไทยและเกาหลีร่วมกันไปอีกขั้น เราเชื่อมั่นในศักยภาพทั้งด้านทำเลที่ตั้งและคอนเซ็ปต์ของห้างโชว์ ดีซี ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เราจึงมาร่วมทุนพัฒนา K-District @SHOW DC กับโชว์ ดีซี”

 

 

โชว์ ดีซี เตรียมต้อนรับกองทัพร้านค้าดังที่จะมามอบประสบการณ์ช้อปปิ้งพร้อมสรรพด้วยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบครัน ได้แก่ ร้านอาหาร: เซเลปอีสาน, โรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี ร้านเครื่องดื่มและค่าเฟ่: April’s Bekery, Siam Royale ร้านขนมและของฝาก: Tao Kae Noi Land, Hot Star (ร้าน snack จากไต้หวัน), Stick House (ไอศกรีมโฮมเมดสไตล์อิตาเลียน), คันนา (ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ) ร้านนวดและสปา: Asia Herbs Association สินค้า

show dc8

คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธาน บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด เป็นผู้ให้รายละเอียด พร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ คุณช้อน – ธรรมรัตน์ ธุระทอง จากแบรนด์ Celeb E-San และ อ.ดาว – ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย จากแบรนด์ “โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี” ผู้เช่าพื้นที่รายสำคัญที่เชื่อมั่นในศักยภาพที่ไม่เหมือนห้างใดๆ ในเมืองไทยของห้างโชว์ ดีซี

show dc121

show dc6
เดินแบบโดยนักแสดงสาว “โยเกิร์ต – รวิวรรณ บุญประชม”

รับชมแฟชั่นโชว์เทรนด์ K-Pop ล่าสุด โดยดีไซเนอร์เกาหลีที่บินตรงจากกรุงโซล มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
นำทีมเดินแบบโดยนักแสดงสาว “โยเกิร์ต – รวิวรรณ บุญประชม”

 

โยเกิร์ต – รวิวรรณ บุญประชม นักแสดงและนางแบบสาว กล่าวว่า  “ตื่นเต้นมากที่คนไทยเรากำลังจะได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นเกาหลีแบบครบรสขนาดนี้ โดยไม่ต้องบินไปประเทศเกาหลี โดยส่วนตัวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบและติดตามกระแส K-Pop ดูซีรีย์ ฟังเพลง หรือทานขนมเกาหลี เมื่อได้ยินว่าที่เมืองไทยจะมีอาณาจักร K-District เป็นแห่งแรกของโลก เปิดบริการที่ห้างโชว์ ดีซี ก็รู้สึกดีใจว่าเราจะได้สัมผัสกับสุดยอดความอร่อยและความบันเทิงแบบขั้นเทพสไตล์ K-Pop คิดว่าน่าจะถูกใจแฟนๆ ชาวไทยอย่างแน่นอนค่ะ”


ในงานแถลงข่าว วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคมนี้ เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ShowDC K-District  by Mall of Korea (MOK)  ของดีจากเกาหลียกมาไว้ที่ K-District
โชว์ ดีซี ตั้งอยู่บนถนนจตุรทิศ สะดวกต่อการเดินทางด้วยหลากหลายเส้นทาง
-รถยนต์
-รถไฟฟ้า โดยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน
-สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีและพระราม 9
-รวมถึงใกล้ทางด่วนศรีรัชฯ ขาลงด่านพระราม 9 และขาขึ้นด่านอโศก 1

 

มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2016)

เทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น กับความก้าวหน้าของโลกด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
งานแถลงข่าวเปิดตัวงาน SITEX EXPO 2016 มหกรรมแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ภายใต้ธีม Industry 4.0เทคโนโลยี  ที่จะเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในสังคมให้เปลี่ยนไป อาทิ เทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์โลหะขึ้นรูป 3 มิติ
ระบบเปิดปิดประตูด้วยโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเทคโนโลยีเกษตรแปรรูป เป็นต้น

DSC01615

ภายใต้แนวคิดการก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industiral 4.0)
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวงาน SITEX EXPO 2016
มหกรรมแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ภายใต้ธีม Industry 4.0 เทคโนโลยี
ที่จะเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในสังคมให้เปลี่ยนไป อาทิ แขนกลอัจฉริยะ หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์โลหะขึ้นรูป 3 มิติ ระบบเปิด-ปิดประตูด้วยโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเทคโนโลยีเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ฯลฯ พร้อมตักตวงความรู้กับงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีโดยกูรูต้นตำรับ รวมถึงกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น  เน้นการแสดงเครื่องจักรกลต้นแบบ/และสิ่งประดิษฐ์นำร่อง
/การนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมในสาขาต่างๆ / คลินิกอุตสาหกรรม / สัมมนาพิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย

DSC01642
Sixtex expo2016
DSC01633

SITEX EXPO 2016

รับเกียรติจากนายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 24 สิงหาคม 59 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ำไท ซอยตรีมิตร กรุงเทพฯ

DSC01651
DSC01624DSC01659DSC01658

“มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2016)
จัดโดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 – 17:00 น.
ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

DSC01622DSC01653

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bsid.dip.go.th

ครั้งแรกของแอพฯ เกย์ที่ LIVE ได้! รุกแน่นเว่อร์

ครั้งแรกของแอพฯ เกย์ที่ LIVE ได้!
BLUED สุดยอดฟังก์ชั่นแอพฯ แรกของชาวเกย์  รุกแน่นเว่อร์ 

ขอบคุณแอพพลิเคชั่น Blued เชิญไปร่วมงานเปิดตัว BLUED LIVE (บลูดี ไลฟ์) สุดยอดฟังก์ชั่น อันโดดเด่น
ถือว่าเป็นแอพฯ แรกของชาวเกย์ ที่พร้อมให้คุณ LIVE หรือถ่ายทอดสดชีวิตประจำวัน ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งยังสามารถส่งของขวัญให้กันผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย สุดยอดฟังก์ชั่นใหม่ของ BLUED แอพพลิเคชั่น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก

Blued 111

BLUED (บลูดี) แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์   สำหรับชาวเกย์ ที่มีผู้ใช้งานสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของโลก ได้จัดงานเปิดตัวขอบคุณแอพพลิเคชั่น Blued ที่เชิญ “มนตรี” ไปร่วมงานเปิดตัว BLUED LIVE (บลูดี ไลฟ์) สุดยอดฟังก์ชั่นอันโดดเด่น ซึ่งถือว่าเป็นแอพฯ แรกของชาวเกย์ ที่พร้อมให้คุณ LIVE หรือถ่ายทอดสดชีวิตประจำวัน ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งยังสามารถส่งของขวัญให้กันผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย  LIVE (บลูดี ไลฟ์) สุดยอดฟังก์ชั่นอันโดดเด่น ซึ่งถือว่าเป็นแอพฯ แรกของชาวเกย์ที่พร้อมให้คุณ LIVE  หรือถ่ายทอดสดชีวิตประจำวัน ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งยังสามารถส่งของขวัญให้กันผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวความร่วมมือกันระหว่าง BLUED และJINLOE โปรดักชั่นผู้ผลิตซีรี่ส์เกย์สุดฮิตอย่าง “Make It Right รักออกเดิน”

ซึ่งจะมาผลิตซีรี่ส์หนังสั้นให้กับ BLUED จำนวน 3 เรื่อง  โดยจะทยอยฉายออนไลน์ให้ชมกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป

BlueD95 BlueD

THE GRAND OPENING OF  BLUED LIVE
แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์สำหรับชาวเกย์   ที่มีผู้ใช้งานสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก นำโดย   มร. เกิ่น เล่อ (ตรงกลาง) ผู้ก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มร. ค่วง ย่าหลง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำประเทศไทย คุณมารุต ประเสริฐศรี  ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการตลาด ประจำประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ ดนพ ตฤณธรร ผู้กำกับซีรี่ส์เกย์สุดฮิตอย่าง “Make It Right รักออกเดิน ”และดีเจ อ๋อง-เขมรัชต์ สุนทรนนท์  ดีเจและนักแสดงเจ้าบทบาท ถ่ายภาพร่วมกันในงานเปิดตัว “BLUED LIVE” สุดยอดฟังก์ชั่นใหม่ของ BLUED แอพพลิเคชั่น

BlueD5

BlueD8
BLUED ถือเป็นแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์สำหรับชาวเกย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
BlueD1
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเปิดตัว “BLUED LIVE” สุดยอดฟังก์ชั่นใหม่ของ BLUED แอพพลิเคชั่น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก

Mr. Geng Le (มร. เกิ่น เล่อ) ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BLUED ได้กล่าวถึงการเปิดตัว BLUED LIVE ในครั้งนี้ว่า “BLUED (บลูดี) มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอ LIVE ฟีเจอร์ใหม่ที่จะทำให้ผู้ใช้แอพฯ ทุกท่านสามารถถ่ายทอดสด  ไลฟ์สไตล์ และความสามารถพิเศษของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆ ทั่วโลกได้รับชม พร้อมสร้างมิตรภาพใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยไร้พรมแดน ด้วยจำนวนผู้ใช้งาน  BLUED  ที่มีมากกว่า 27 ล้านคนทั่วโลก
เราเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างสังคมเกย์ที่อบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรภาพสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

BlueD4

ทั้งนี้ BLUED ถือเป็นแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์สำหรับชาวเกย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  และนับเป็นครั้งแรก
ที่แอพฯ สำหรับเกย์จะมีฟีเจอร์พิเศษอย่างการ LIVE ถ่ายทอดสด  โดยนอกจากท่านจะสามารถใช้  BLUED ค้นหาเพื่อนใหม่ๆ ในทุกสถานที่ได้แล้ว ยังสามารถถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ให้เพื่อนๆ ทั่วโลกได้รับชมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งยังสามารถส่งของขวัญอันมีมูลค่าให้แก่กันและกันได้ด้วย

ในงานนี้ BLUED ยังได้นำเสนอซีรี่ส์หนังสั้น The Right Man “เพราะ…ฉันรัก” ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง BLUED และ JINLOE โปรดักชั่นผู้ผลิตซีรี่ส์เกย์สุดฮิต สร้างสรรค์ซีรี่ส์หนังสั้นชุดใหม่ ซึ่งเริ่มออนแอร์ให้รับชมผ่านโลกออนไลน์แล้วในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และจะมีผลงานซีรี่ส์หนังสั้นเรื่องอื่นๆ

BlueD3

ชมตลอดทั้งปีนี้ สำหรับ ซีรี่ส์หนังสั้น The Right Man “ เพราะ…ฉันรัก” นั้น ได้รับกระแสความนิยมอย่างรวดเร็ว ด้วยจำนวนผู้ชมในโลกออนไลน์กว่า 1 แสนวิว ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ และได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก กับการนำเสนอประเด็นชาวเกย์กับความรักของแม่  ทั้งนี้ สามารถรับชมซีรี่ส์หนังสั้นของ BLUED ได้ที่ BLUED Channel ใน YouTube ยังมีอีกหลายเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นได้ที่ Blued

รีบอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ V 1.5.0 แล้วมา LIVE กันเถอะ!!
LIVE ฟีเจอร์ใหม่ของ Blued ครั้งแรกของแอพฯ เกย์ ที่ให้คุณสามารถถ่ายทอดสดทุกเหตุการณ์ในชีวิตของคุณให้เพื่อนๆ ใน Blued ได้รับชมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสานสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ด้วยการส่งข้อความและของขวัญอันมีมูลค่าให้กันได้แบบเรียลไทม์

ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น BLUED พร้อม LIVE พร้อมกับเหล่านายแบบหนุ่ม ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “พีท พล” ที่มาขับร้องเพลงเพราะๆ สลับกับเพลงสนุกๆ ให้ทุกคนได้โยกย้าย ต่อเนื่องกันด้วยอาฟเตอร์ปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยง|

BlueD7
ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “พีท พล” ที่มาขับร้องเพลงเพราะๆ สลับกับเพลงสนุกๆ
BLUED
The most popular gay social app with over 15 million users. Easily browse and chat to guys around you, send your location and even videos. Blued is more than just a geo-location app.
It has a discover section offering news updated daily, a gay city guide showing you all the gay friendly places and business around some cities. Download Blued and find out why over 15 Million users worldwide love and use blued.

ติดตามความเคลื่อนไหวของ BLUED ได้ที่
www.facebook.com/bluedthailand

และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฟรีได้ที่
Android: https://goo.gl/f3wSXC
iOS: https://goo.gl/rLovCl

 

มาชมดอกไม้ มาร้อยมาลัย มาหาแรงบันดาลใจ

มาชมดอกไม้ มาร้อยมาลัย มาหาแรงบันดาลใจ…มอบให้แม่

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน หลังจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีโอกาส ไปเดินชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่ยังมีการสอนงานดอกไม้สำหรับผู้สนใจ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้  เมื่อได้เข้ามารับรองได้ว่า เดินออกไปแล้วรู้สึกได้ว่ามีความสุข และความสวยงามอยู่รอบตัว สิ่งที่จะได้กลับมาคือความรู้ ความสนุกสนานความเพลิดเพลิน  และได้ทำสมาธิ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในย่านถนนสามเสนซอย28 แยกซอยองครักษ์13 ซึ่งเราเองก็พึ่งทราบว่าซอยองครักษ์13 ด้านหน้าซอย คือห้างสุพรีม บางกระบือ

บ่ายวันเสาร์ เดือนสิงหาคม  ได้มีโอกาสร่วมงาน    “Mercedes-Benz Leasing  The Floral Heritage with Mom”   หนึ่งในกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ มอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ คู่กับความรัก ความห่วงใย และรักแท้ที่บริสุทธิ์ เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลวันแม่ และได้โอกาสนำมารีวิวให้ทุกท่านที่สนใจอยากจะลองตามไปชมได้เห็นภาพคร่าวๆ กัน

DSC01458DSC01523
DSC01544

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ตัวอาคารเป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียล จุดเด่นอยู่ที่การใช้ลวดลายไม้ฉลุในการตกแต่ง และมีระเบียงโดยรอบภายในกลับมีบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น หลังจากดื่มเครื่องดื่มต้อนรับแบบไทยๆ เรียบร้อยแล้วถอดรองเท้าวางไว้ด้านหน้า ที่นี่ระหว่างเข้าชมต้องปิดอุปกรณ์สื่อสาร มี มัคคุเทศก์ พาชม  พร้อมอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของชิ้นงานประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นที่จัดแสดงอย่างครบถ้วน ทำให้ผู้เข้าชม
หลงไหลในสไตล์การจัดดอกไม้ที่สวยทันสมัย มีเสน่ห์โดดเด่นไม่เหมือนใคร

DSC01462

DSC1122
วันนี้บรรจงร้อยมาลัยได้สำเร็จ ‪ มาลัยดอกไม้ไทยให้แม่‬ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ (The Museum of Floral Culture)

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ กับกิจกรรมการ ดอกไม้และใบไม้  ที่จะใช้ร้อยมาลัยดอกรัก
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชม ร่วมกันเรียนร้อยพวงมาลัยดอกรัก  เพื่อเป็นของขวัญแทนความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูก ยังได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์สืบสานในงานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านงานดอกไม้ไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้  ในวันนี้ทุกท่านบรรจงร้อยมาลัยได้สำเร็จ

พวงมาลัยวันแม่7

คุณ สกุล อินทกุล นักจัดดอกไม้ระดับชาติ ที่มีความตั้งใจให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่แสดงชิ้นงาน เกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้-ใบไม้ ทุกมุมโลก  นักจัดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศไทยเเละในระดับโลก มีผลงานให้เห็นตั้งแต่ โรงแรม รีสอร์ท  อีเว้นท์  งานแต่งงาน ไปจนถึงเทศกาลระดับนานาชาติ  โดยฝากผลงานสร้างชื่อไว้มากมาย เช่น เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งกรุงโรมประจำปีพ.ศ. 2550 หรืองานเเต่งงานดาราฮ่องกงชื่อดัง เหลียงเฉาเหว่ย นอกจากนี้ยังพิสูจน์ฝีมือโดยการคว้ารางวัลจากสถาบันดัง อย่าง ยูเนสโก (Unesco) เเละจี-มาร์ก(G-mark) เป็นต้น สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทย

ห้องจัดนิทรรศการ ที่อยู่ภายในทั้งชั้น 1 และชั้น 2 รวมทั้งหมด 7 ห้อง

ห้องที่ 1 หอภาพดุสิต จัดแสดงภาพ ถ่ายที่สืบค้นมาจากหอสมุดแห่งชาติ ภาพงานดอกไม้ไทยโบราณ

ห้องที่ 2 โลกแห่งวัฒนธรรมดอกไม้ มีแผนที่โลกแสดงให้เห็นว่า มีวัฒนธรรมดอกไม้ปรากฏอยู่ที่ใดบ้าง
“ต้นดอก”ซึ่งเป็นการจัดดอกไม้บูชาพระของประเทศลาว มีลักษณะคล้ายพานพุ่มทรงข้าวบิณฑ์และมีที่สำหรับเสียบดอกไม้

ห้องที่ 3 อุโบสถแห่งดอกไม้ จัดแสดงเกี่ยวกับประเพณีการแห่ต้นดอกไม้
ของตำบลแสงภา อ.นาแห้ว จังหวัดเลย

ห้องที่ 4 มรดกวัฒนธรรมดอกไม้ จัดแสดงการจัดดอกไม้แบบไทย

ห้องที่ 5 มรดกวัฒนธรรมดอกไม้งานใบตอง มาลัย บายศรี การตกแต่งขันหมากใช้ในงานแต่งงาน

ห้องที่ 6 ปากกา ดินสอ ความเป็นไปได้ จัดแสดงภาพร่างผลงานการจัดดอกไม้ โดยละเอียด และงดงาม
ของคุณสกุล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ห้องที่ 7 หัวใจแห่งการจัดดอกไม้สมัยใหม่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ จะจัดแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจในโอกาสต่างๆ  “Pen Pencil and Possibility ”บนชั้นสองซึ่งเป็นที่จัดแสดงภาพร่างบางส่วนของคุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ

DSC01516

พวงมาลัยวันแม่6
Mercedes-Benz Leasing The Floral Heritage with Mom

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียล
พร้อมศาลาไทย กลางสวน อายุกว่า100 ปี สร้างในสมัย ร.6 บนพื้นที่กว่า1 ไร่ ห้องนิทรรศการอื่นๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ อุโบสถแห่งดอกไม้ ซึ่งแสดงความเกี่ยวพันกันระหว่างธรรมชาติ ชุมชน และวัฒนธรรมที่เอื้ออาศัยกันอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณประสบการณ์ที่มีคุณค่า ชมสวนกลางกรุง จาก Mercedes-Benz Leasing Thailand
ด้วยการเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดอกไม้ โดยมีผู้บรรยาย  แนะนำภายในอาคารบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียล เรียนรู้วิธีการร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมอันดีงามของไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำและสอนให้อย่างใกล้ชิดตลอดการทำกิจกรรม พร้อมทั้งดื่มน้ำชายามบ่ายคู่กับอาหารว่างแบบไทยๆ

เยาวชนไทยและสาธารณชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานในงานศิลปวัฒนธรรมไทย  ผ่านงานดอกไม้ไทยผู้รักดอกไม้และธรรมชาติ และผู้รักการประดิษฐ์ งานดอกไม้สดตามแบบประเพณีไทย   ภายในจัดแสดงภาพถ่ายโบราณหายากที่ยังคงเก็บความละเอียดประณีตของงานดอกไม้ไทยในอดีต โดยย้อนไปจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นสมัยที่งานดอกไม้รุ่งเรืองมากที่สุดสมัยหนึ่ง

DSC01529
ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสกุล อินทกุล (ถือพัดสีฟ้า) ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ

พวงมาลัยวันแม่2พวงมาลัยวันแม่1พวงมาลัยวันแม่4พวงมาลัยวันแม่5พวงมาลัยวันแม่3

เสร็จจากการร้อยมาลัยดอกรัก  นั่งริมระเบียงดื่มน้ำชายามบ่ายคู่กับอาหารว่างแบบไทยๆ หรือจิบกาแฟสุดเก๋ในบรรยากาศชมสวน พิพิธภัณฑ์นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บริเวณโดยรอบพื้นที่พิพิธภัณฑ์ ร่มรื่นไปด้วยไม้ใบ-ไม้ดอกมงคล ที่ปลูกตามความเชื่อของไทยโบราณ

DSC01562
DSC01505

DSC01549
Mercedes-Benz Leasing Thailand เชิญเข้าร่วมรังสรรค์พวงมาลัยดอกรักเพื่อเป็นของขวัญแทนความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูก

DSC01500DSC01508DSC01553

หากท่านใดสนใจวางแผนจะไปชมพิพิธภัณฑ์ฯ  บ้านไม้สักโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราวร้อยปี ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่“ พิพิธภัณฑ์ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันเดินออกไปแล้วรู้สึกว่ามีความสุขและความสวยงามอยู่รอบตัวจริงๆ และยังใกล้ตัวเรานิดเดียว  อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันนะค่ะ

DSC01522
DSC01504

พวงมาลัยวันแม่
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
315 ถนนสามเสน ซอย28 แยกซอยองครักษ์13
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เปิดวันอังคาร–วันอาทิตย์ เวลา10.00น.–18.00น.
โทรศัพท์0-2669-3633-4 โทรสาร0-2669-3632
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
(The Museum of Floral Culture)

– เปิดให้ชมทุกวัน เวลา10.00-18.00 น. (ปิด วันจันทร์)
– บัตรราคา 150บาท
– สอบถาม โทร. 0-2669-3633 แฟกซ์. 0-2669-363

 

DSC01528

ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
www.floralmuseum.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TheMuseumofFloralCulture

อนุญาตให้ถ่ายภาพ  เฉพาะบริเวณภายนอก และบริเวณสวนศาลาไทยกลางสวน เท่านั้น