Images

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่

เน้นสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมพัฒนา
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

​วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดย นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงาน แถลงข่าว โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เน้นสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด ชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ลาน กิจกรรมชุมชนบางเสร่ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้าน ม.4 บางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

​จังหวัดชลบุรี มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ชลบุรีเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกถือว่าจัดอยู่ในระดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัด

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น เรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเอง คือ ชุมชนชายทะเล มีวิถีชีวิตในการทำประมงพื้นบ้าน จูงใจ ให้นักท่องเที่ยว กลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เข้ามาชมและศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ และศักยภาพของพื้น
ที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบเอง หรือพัทยา ซึ่งสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวได้ สิ่งเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ตลาดดีวิถีชุมชน ด้วยการพัฒนาแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ เป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุน และเสริมสร้าง เศรษฐกิจ รากฐานให้เจริญเติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ชุมชน โดยในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

​1. กิจกรรมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”
​2. กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “บางเสร่ บ้านฉัน” ​​3. การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บางเสร่ยิ้มได้” ​
​4. กิจกรรมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง ระดับประเทศ ​
​5. กิจกรรมเดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่) ​
​6. กิจกรรมประกวดวงดนตรีไทย ระดับจังหวัด ​
​7. กิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ​ใครอยากหาเวลาไปชิลล์ เปลี่ยนที่นอนเพื่อชาร์จแบท ลองไปกันดูค่ะ ​สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

สอบถามได้ที่ โทร 03 827 6407 ต่อ 12
Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4
ตำบลบางเสร่ – ตลาดดีวิถีชุมชน