วิชวัน อินโฟ กับข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีไอทีครบวงจร


Wishwon Info เทคโอเวอร์ธุรกิจโทรคมนาคม เปิดศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กับหัวใจที่มุ่งมั่น ในการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ หลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิในเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญกับทุกองค์กร และผู้บริโภค วิชวัน อินโฟ ยักษ์ใหญ่วงการไอที  ที่ให้บริการครบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ บุคลากร และไฟแนนซ์ ภายใต้การนำในรูปแบบ บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด
wishwon-85

เจพีกรุ๊ป ขยับรุกตลาดไอที ครั้งสำคัญ เปิดศูนย์บริการครบวงจรเพื่อบุคลกรเฉพาะด้านไอที ภายใต้การนำในรูปแบบ บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด   9 พ.ค. 59 ร่วมงานทําบุญเปิดสํานักงาน บ.วิชวัน อินโฟ จํากัด โดยคุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ (อ้วน)  มิสเตอร์พันล้านแห่ง เจพีกรุ๊ป วันนี้่  เปิดโอกาสแถลงข่าว ในการขยับรุกตลาดไอที   ครั้งสำคัญเปิดศูนย์บริการครบวงจร เพื่อบุคลกรเฉพาะด้านไอที ภายใต้การนำในรูปแบบบริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด

JP CORP จับมือร่วมธุรกิจกับ ANXIR WON เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น WISHWON INFO จากเวลานี้ไป เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จะทำให้ข่าวสารความรู้ จากทุกมุมโลกเชื่อมต่อกับผู้คน เป็นลักษณะเครือข่าย อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับองค์กรโดยสมบูรณ์ จนทำให้โลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว วิชวัน อินโฟ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมเป็นพันธมิตรในการร่วมขยายตลาดไอที ให้ลูกค้าองค์กร เช่น ทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย ศูนย์กลางข้อมูล ระบบจอดรถ ระบบการประชุมทางไกล (Conference room system) เช่นเดียวกับธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน มีการขยายงานร่วมกัน เริ่มจากผลิตภัณฑ์แอลอีดี ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมาย 80% ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ทาง วิชวัน อินโฟ ต้องการจะมือกับ IRCP เพื่อรุกตลาด ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้จะร่วมกันต่อยอดทางธุรกิจซึ่งกันและกันในระยะยาว อย่างยั่งยืนและมั่นคง

คุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ กล่าวว่า ” เชื่อผมเถอะว่ามันคือความพร้อม คนสำเร็จลุยทั้งๆ ที่ไม่พร้อม ทำไปทั้งที่กลัว ทำไปทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรฯ ต่างกับคนทั่วไป  จะรอให้พร้อมและปลอดภัยถึงลงมือทำ ผลลัพธจึงต่างกัน”

wishwon-4
คุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ Chairman ผู้บริหาร บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด ประกอบกิจการดำเนินการจัดหาและอบรมบุคลากรทางด้าน IT ให้กับลูกค้าตามความต้องการรวมถึงบริการให้คำปรึกษาการวางระบบ IT Solution และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภท LED Lighting คุณภาพสูงซึ่งในปัจจุบัน ลูกค้าให้การยอมรับและพอใจในบริการต่างๆ

TRAINING CENTER
ศูนย์ฝึกอบรมทางด้าน IT และภาษาอังกฤษ สามารถใช้เป็นที่ฝึกอบรมให้กับบุคลากร และลูกค้าได้ ทำให้เราสามารถสร้างบุคคลากรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนี้ ให้เป็นศูนย์สอบ Certificate ต่างๆ  ด้วย

IT OUTSOURCING
บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด มีความเชี่ยวชาญกับงาน IT Outsourcing เป็นอย่างมาก เพราะเรามีลูกค้าระดับ
Big Name ของประเทศ ที่ให้การยอมรับในความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากรทางด้าน IT ความไว้วางใจของลูกค้าทำให้เรามีสัญญาจ้างงานมากกว่า 50 โครงการ

IT HEAD HUNTER
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างบุคลากรและประสบการณ์ของบุคลากรด้าน IT เป็นสิ่งที่ ทำให้เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญมากกว่า 350 คน จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจ้างบุคลากรโดยตรงแบบเป็นพนักงานประจำ ทำให้ลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในเรื่องของการหาบุคลากรเอง

IT INTEGRATION SERVICES
ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ , IT Facilities, และ IT security แบบครบวงจร เพื่อประยุกต์ปรับใช้งานให้เหมาะสมกับโครงการต่างๆ ของลูกค้า

wishwon-5
คุณปิยฐกรณ์ บวรเจริญพันธ์ และคุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ

บริษัท วิชวัน อินโฟ จากัด สามารถรับงานแบบ Turnkey Desktop Management ซึ่งต้องมีส่วนประกอบสามส่วน ได้แก่ Hardware + Human + Finance or Leasing ซึ่งปัจจุบัน บริษัทใหญ่ๆ ไม่ต้องการปวดหัวและยุ่งยากกับการดูแลค่าเสื่อมของอุปกรณ์ IT Hardware TURNKEY LED LIGHTING

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด ยังมีอีกหนึ่ง Business Line เรื่องการประหยัดพลังงาน โดยจับมือกับโรงงานผู้ผลิต ทำการผลิตหลอดประหยัดไฟ LED คุณภาพสูง ภายใต้ Brand iWish LED ผ่านการรับรองมาตรฐาน  IEC/EN 62471 ในระดับ Tier1 สามารถควบคุมแสงสีฟ้าในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสายตา

wishwon-2

wishwon-1
9 พ.ค. 59 ร่วมงานทําบุญเปิดสํานักงาน บ.วิชวัน อินโฟ จํากัด โดยคุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ (อ้วน) มิสเตอร์พันล้านแห่ง เจพีกรุ๊ป

คุณจักรพันธ์ กล่าวต่อ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราคัดสรรเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ และตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง รวมถึงต้องคุ้มค่า กับการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยีถือว่าเป็น เมกะเทรนด์ ที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว เนื่องจากเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญกับทุกองค์กรและผู้บริโภคทุกคน และที่ผ่านมาก็
ได้มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 30% ของพอร์ต

wishwon-7
วิชวัน อินโฟ มีบุคลากรไอทีที่มีความชำนาญงาน มีคุณภาพอยู่ในมือ  ที่พร้อมจะให้บริการ โดยที่เรา จะคัดเด็กใหม่ๆ มาอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และที่เป็นจุดแข็งเลยก็คือเรามีการชดเชยคนที่ขาดลามาสาย เราจะส่งพนักงานไอทีเข้าไปแทนเลย และถ้าไม่พอใจเรื่องคุณภาพของบุคลากรสามารถเปลี่ยนคนได้ ที่สำคัญเรามีระบบตรวจสอบคุณภาพ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะ และยกระดับความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรด้าน IT ข้อมูลที่ได้ยังช่วยให้ฝ่ายไอทีมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับวิเคราะห์และประเมินทิศทางการลงทุนด้านเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  รวมทั้ง  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคง ให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

wishwon-66

ผู้ก่อตั้ง และ พี่ใหญ่แห่งวิชวัน อินโฟ จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ ผู้บริหาร บริษัท เจพี คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ค้าส่งและปลีกอุปกรณ์ไอทีทั่วประเทศ มีจำหน่ายทั้งในทรู เซเว่น บิ๊กซี ฯลฯ รวมไปถึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นำเข้าในหลายๆ แบรนด์ ประกาศควบรวมกิจการกับ “ปิยฐกรณ์ บวรเจริญพันธ์” ผู้บริหาร บริษัท แอนเซอร์วัน จำกัด ผู้ให้บริการบุคลากรด้านไอที เปิดบริษัทร่วมกันภายใต้ชื่อ  บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด

องค์กรที่ไหวตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ทัน ก็เริ่มกระจายความรู้สู่องค์กรที่เขาจับมือด้วย ทำให้ความรู้แตกตัวออก และพัฒนาได้อย่างรวดเร็วขึ้นทันตา จึงทำให้องค์กรที่ปรับตัวทันมีความได้เปรียบองค์กรอื่น จนทำให้เทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะนั่นเป็นคุณสมบัติของนักธุรกิจหลายคน ที่ประสบความสำเร็จ

วิชวัน อินโฟ ยังพร้อมเป็นพันธมิตรในการร่วมขยายตลาดไอทีให้ลูกค้าองค์กร เช่น ทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย ศูนย์กลางข้อมูล ระบบจอดรถ ระบบการประชุมทางไกล (Conference room system) เช่นเดียวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อการประหยัดพลังงานก็จะมีการขยายงานร่วมกัน เริ่มจากผลิตภัณฑ์แอลอีดี ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมาย 80% ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ทาง วิชวัน อินโฟ ต้องการจะมือกับ IRCP เพื่อรุกตลาด ทั้งภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ จะร่วมกันต่อยอดทางธุรกิจซึ่งกันและกันในระยะยาวอย่างยั่งยืน และมั่นคง

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด  เสริมธุรกิจด้วยการรุกตลาด LED เตรียมเปิดตัวแบรนด์ Egos LED เพราะเล็งเห็นถึงตลาด LED ที่ขยายมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากปัจจุบันหลอดไส้เริ่มไม่มีโรงงานผลิตและปิดตัวหมดแล้ว เพราะทุกคนเริ่มหันมาใช้ LED เพราะประหยัดกว่าหลอดไส้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ มีการติดตั้งและดูแลรักษาที่ง่ายโดยใช้ทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านตลาด และขายร่วมกัน รวมไปถึงการขยายธุรกิจด้านประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน

โรงงานและบริษัทก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนหลอดไส้ในบริษัทให้เป็น หลอด LED  เพราะ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแต่ปัญหาก็คือการจะเปลี่ยนระบบหลอดไฟทั้งโรงงานหรือทั้งบริษัทนั้นจะต้องใช้เงินจำนวนมาก จึงเข้าไปซัพพอร์9ทั้งเรื่องสินค้าและการบริการด้านสินเชื่อ เรียกว่างานนี้วินๆ ทั้งคู่ เพราะสามารถผ่อนจ่ายได้ไม่ต้องใช้เงินก้อนหลายสิบล้านในการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังสามารถประหยัดค่าไฟได้ โดยที่เรามีการรับประกัน3 ปีเปลี่ยนฟรี

wishwon-16
ทั้งนี้ บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด ได้เข้ามาทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม และเข้ามาเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ Solution ระบบการสื่อสาร  เพื่อลดต้นทุนทางด้าน Voice & Data Communications ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก มีเป้าหมายเข้าไปลดต้นทุนค่าโทรศัพท์ ให้กับ  บริษัทที่เป็น Callcenter ซึ่งมีมากกว่า 100 รายทั่วประเทศ และยังมียอดค่าโทรที่สูงมากในปัจจุบัน และแนวโน้มตลาด callcenter ก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วย Solution ลดต้นทุนค่าโทรตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Call Center อย่างตรงจุด

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด เผยกลยุทธ์ลุยตลาดวอยซ์โอเวอร์ไอพี (VOIP) โดยส่ง 4 รูปแบบบริการ

1 บริการค้าส่งและนำเข้า Traffic Thailand จากต่างประเทศในรูปแบบ Wholesale

2  บริการออกแบบ Solution ลดต้นทุนของกลุ่มองค์กรที่มียอดค่าใช้งานโทรศัพท์สูง โดยทางเราจะใช้ระบบ ISDN PRI E1 และ IPDID ในระบบ SIP Trunk บนอินเตอร์เน็ต MPLS โดยผู้ใช้ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ ติดตั้งง่าย สะดวก ประหยัด สามารถเคลื่อนย้ายได้ คุณภาพเสียงระดับ High Definition

3  บริการ โทรระหว่างประเทศ  (International call) โดยเริ่มต้นที่เพียง 70 สตางค์ต่อนาที 4 บริการลดค่าอินเตอร์เน็ตให้กับกลุ่มองค์กรที่มียอดการใช้งานค่าอินเตอร์เน็ตสูง และทางเรามีแพจเก็จเน็ตสุดประหยัดสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน โดยคาดการว่าจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาด ของบริการระบบการสื่อสาร
Voice & Data Communications

ทั้ง 4 บริการ มากกว่า 50% ของมูลค่าในตลาด Voice & Data Communications ในประเทศไทย และทางบริษัทจะขยายฐานลูกค้าค้าส่งและนำเข้า Traffic Thailand ในต่างประเทศให้มากกว่า 50 รายทั่วโลก ธุรกิจรุกตลาดไอซีทีครบวงจร และจะขยายฐานลูกค้าองค์กรในประเทศไทย

เน้นไปยังกลุ่มลูกค้า Call center ให้มากกว่า 300 ราย โดยทาง บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด  ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอด Traffic การใช้งานของลูกค้า  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 200 ล้าน นาที/ปี
ภายในปี 2560

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร
(IT –Total Solution)

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายหลอดประหยัดไฟ LED คุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์

wishwon-3
คุณปิยฐกรณ์ บวรเจริญพันธ์ CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มีบุคลากรไอทีที่มีความชำนาญงานและมีคุณภาพที่พร้อมจะให้บริการ และจะทำการคัดเลือกพนักงานใหม่เข้ามาอบรม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการขยายตลาดในอนาคต  ในเบื้องต้นคาดการณ์ว่า  จะเปิดให้บริการ ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ขณะนี้ได้ทำการจัดอบรมพนักงานไอที ให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา และต้องตรงกับความต้องการของตลาด  ศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ตั้งเป้าไว้ปี 2559 นี้ จะมียอดขาย 300 ล้าน และเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560 โดยตั้งเป้ามียอดขายกว่า 500 ล้าน และจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในเร็วๆ  นี้
wishwon map

Wishwon Info Company

บริษัท วิชวัน อินโฟ จากัด  (Wishwon Info Co., Ltd.)
สำนักงานใหญ่:

ตั้งอยู่ที่ : 1529 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 66 2 559-0531-2
โทรสาร :   66 2 559-0533