ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่ามี!

ระนอง วิถีชีวิต หมู่บ้านที่ซ่อนตัว
ท่ามกลางธรรมชาติ

ระนอง เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ งดงาม มีเสน่ห์ ดึงดูด ชวนให้นักเดินทางได้ไปเยือนสักครั้ง  ท่องเที่ยวทั้งที  ต้องมีในลิสต์  คนชอบทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักไปพักกับบรรยากาศ 28 หมู่บ้าน 5 อำเภอ OTOP นวัตวิถี จังหวัดระนอง

ครั้งนี้เลือกไปเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ชื่นชมวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพแบบธรรมชาติไม่ว่าจะชอบเที่ยว ทะเล เที่ยวภูเขา
หรือชอบหาของกินอร่อยๆ  เลือกซื้อสินค้าในชุมชน เลือกมุมถ่ายรูปสวยๆ กิจกรรมดีดีเหล่านนี้ มีแต่เสียงหัวเราะล้วนแล้ว เป็นความสุขที่ให้กับ
ตัวเองทั้งนั้น

Toptotravel เพิ่งกลับมาจาก จังหวัดระนอง นี่คือ การไปเยือนจังหวัดระนองเป็นครั้งแรก  “ระนอง”  จังหวัดที่มีสโลแกนว่า เมืองฝนแปด แดดสี่ หมาย ความว่า สภาพอากาศตลอดในหนึ่งปี ฝนตกแปดเดือน และแดดออกอีกสี่เดือน  ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ก็แอบลุ้นๆ ว่าจะฝนจะตกสักกี่วัน

เหตุผลที่มาครั้งนี้ก็ เพราะ ระนอง เป็นเมืองที่มีครบทุกอย่างในด้านการท่องเที่ยว ด้านขวาของจังหวัด  ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงเขียวขจี บริเวณโดยรอบมีทั้งป่าและน้ำตก ส่วนฝั่งซ้ายลาดลงไปสู่ทะเลอันดามัน และสามารถข้ามไปเกาะต่างๆ มากมาย

เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไป จังหวัด ระนอง ทริปนี้เรามากันทั้งหมด  2 วัน  1 คืน  Totptoravel เดินทางทั้งขาไปและขากลับ โดยสายการบิน นกแอร์ ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เครื่องบินชื่อน่ารัก นกคาปู คือชื่อของนาง สภาพอากาศระหว่างการเดินทางอากาศดีฟ้าใส  เผลอแปร๊ปเดียวถึง  ยังสนามบินระนอง นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7312 เวลา 6.05 น. ถึงระนอง เวลา 7.30 น.
ใช้ระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณ 1.25 ชม. หลังจากนั้น เราเดินทางเข้าสู่เมือง จ.ระนอง ไปหาอาหารเช้าพท้นเมืองทานกัน

ระหว่างทาง มองเห็นสถานต่างๆ รอบตัวเมืองระนอง แต่ละที่ดูแล้ว ช่างมีเอกลักษณ์และเสน่ห์แตกต่างกันออกไป และด้วยเวลาที่จำกัด Tototravel จึงเลือกไปชมวิถีชีวิต รูปธรรมชาติ ภูเขา ทะเล และผู้คนให้มากยิ่งขึ้น

สิ่งต่างๆ ที่เราจะได้เห็นจากการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน  สถานที่ต่างๆ อยู่ในชุมชนเกือบทั้งสิ้น   โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ OTOP​ นวัตวิถี​ ระนอง​ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระนอง

OTOP นวัตวิถี เน้นให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน สามารถสัมผัสรายละเอียดของธรรมชาติ วิถีชีวิตแต่ละภาพจะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตพื้นบ้านที่เรียบง่ายของชาวจังหวัดระนอง ธรรมชาติบำบัด สัมผัสชีวิตคนระนอง เดินฟังเสียงน้ำไหล กินไข่ออนเซน เสน่ห์ของวิถีชุมชน อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ ศิลปะพื้นถิ่น น่าอิจฉาวิถีชีวิตของคนที่นี่ และนักท่องเที่ยวทุกท่านมาผล้วไม่ผิดหวัง คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต  ของชาวระนอง มาเที่ยวระนองทั้งที  ถ้าไม่ได้ลง 5 อำเภอ 28 หมู่บ้าน  ถือว่าคุณยังมาไม่ถึงระนอง

การเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้  ได้รับเชิญจาก พช. จังหวัดระนอง   จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง เพิ่มรายได้ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่นธรรมชาติบำบัด สัมผัสชีวิตคนระนอง เดินผังเสียงน้ำไหล กินไข่ออนเซน OTOP นวัตวิถี  จุดหมายของคนรักสุขภาพแบบธรรมชาติ น่าอิจฉาวิถีชีวิตของคนจังหวัดระนอง

ที่ จ.ระนอง บอกได้เลยว่าดีเทลธรรมชาติ 100%  แห่งหนึ่งในประเทศไทย  จึงทำให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรวมตัวของการท่องเที่ยวระดับชุมชน ‘แอ่งเล็ก’ สร้างเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ชาวบ้านปลูกกาแฟแบบธรรมชาติปลอดสารพิษ ทำให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพล้ำเลิศทั้งในด้านรสชาติและความหอมหวล ไม่แพ้เมล็ดกาแฟจากแหล่งใดในโลกยังเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชน  ที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

ด้วยวิถีชีวิต ความสามัคคี ระบบระเบียบที่ชัดเจน กับความคิดดีๆ โดยใช้นวัตกรรม บวกกับวิถีชีวิตของชุมชน ยกเสนห์ความงดงาม  ของท้องถิ่น
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ของนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผลสำคัญของการท่องเที่ยวทำให้ชาวบ้าน มีรายได้ดี เพื่อ
จุนเจือครอบครัวมากขึ้น  จากการที่ชาวบ้าน ได้มีการร่วมตัวกันจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

เพื่อรับการอบรมพัฒนาอาชีพเสริม ที่ผู้นำหมู่บ้านจัดกลุ่มนวดแผนโบราณ กลุ่มเครื่องเรือนไม้ไผ่ กลุ่มจักสานหมวก กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน กลุ่มดนตรีพื้นเมือง กลุ่มฟ้อนรำ กลุ่มไกด์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งทุกกลุ่มของแต่ละชุมชนมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับ Otop นวัตวิถี กับการท่องเที่ยวทั้งสิ้น

ทุกวันนี้ชาวบ้าน  28 หมู่บ้าน 5 อำเภอ OTOP นวัตวิถี จ.ระนอง  เข้าใจเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการบริหารจัดการในทุกด้าน รวมถึงรู้จักหน้าที่และบทบาทของตัวเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมิให้เกิดเป็นผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน เช่นในอดีตที่ผ่านมา

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าในชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชนที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ เดินทางมาทีนี่ทั้งที เพื่อสนันสนุนสถานที่ท่องเที่ยว เรามาชม 8 เส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านโอทอป นวัตวิถี ในระนองกันดีกว่า มีที่ไหนบ้างไปดูกัน!

เส้นทางที่ 1 ล่องคลอง ท่องเล เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวOtop​ นวัตวิถี​ หมู่บ้านดีๆ​  ชื่อสุขสำราญ บ้านเหนือ หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง ที่กำลังจะกลายเป็นมรดกโลก ซึ่งอยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563  Otop นวัตวิถี ที่นี่สื่อถึงสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติที่งดงาม เรามีโอกาสได้ล่องเรือชมป่าชายเลนที่งดงามที่สุด หรือสวยเป็นลำดับที่สอง  รองจากประเทศบังคลาเทศ

เดินทางถึงท่าเรือ ป่าชายเลนของระนองยังเป็นเหมือนกำแพงที่ป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง

การล่องเรือชมป่าชายเลนที่เส้นทางเชื่อต่อกับทำเล โดยเรือประมงของชาวบ้าน

เส้นทางที่ 2 ชวนมาถ่ายรูป เชคอินสะพานแขวนบ้านเหนือ คำพวน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สะพานไม้ยาว ข้ามธารน้ำสะพานไม้มีความยาวข้ามธารน้ำไปอีกฝั่ง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนอกจากมาแช่บ่อน้ำร้อนแล้ว ยังสามารถมาเดินเล่น นั่งเล่น เก็บภาพได้ที่สะพานไม้ อยู่ในโซนขวาของจังหวัดที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา จุดหมายของคนรักธรรมชาติ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวระนอง เพราะที่นี่มีแหล่งงท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  ล่องเรืองชมบรรยากาศและศึกษาชีวิตชายฝั่ง ป่าชายเลนมรดก  ล่องคลอง ท่องเล สเน่ห์บ้านเหนือ ธรรมชาติสวยที่เมืองรอง

สะพานแขวนบ้านเหนือ คำพวน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ตามเราไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ ระนอง จังหวัดเล็กๆ ที่มีชุมชนน้อยใหญ่

เส้นทางที่ 3  เยี่ยมชมจุดชมวิว เขาฝาชี
ในพื้นที่บ้าน อำเภอละอุ่น ตั้งอยู่บริเวณยอดเขาฝาชี โดยมีเส้นทางจากถนนเพชรเกษม  ไปยังบริเวณยอดเขาฝาชี เส้นทางไต่เขาลักษณะคดเคี้ยวตามไหล่เขา เดิมบริเวณจุดชมวิวบ้านเขาฝาชี เป็นจุดสังเกตการณ์ในการสู้รบของทหารญี่ปุ่น ซึ่งในยุคนั้นจะเรียนว่า เขาหมาหอน

เส้นทางที่ 4
ชมศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “ลิเกป่า”
ชุมชนบ้านเขาฝาชีเป็นชุมชนก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ และชุมชนบ้านเขาฝาชีได้เป็นพื้นที่ในการตั้งฐานทัพของทหารญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาฝาชีจึงมีความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒
จุดชมชมวิวที่นี่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลอันดามัน และจุดบรรจบของแม่น้ำสามกระแส คือ แม่น้ำละอุ่น แม่น้ำกระบุรี และ แม่น้ำมะลิวัลย์ ประเทศเมียนมาร์ และจะมองเห็นหัวเขาค่าง ซึ่งเป็นจุดด่านสกัดในยุคสงครามโลก มองเห็นหาดโหด เห็นสภาพชุมชนบ้านเขาฝาชี และนอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาว สามารถพบทะเลหมอกได้ที่บริเวณจุดชมวิวบ้านเขาฝาชี
ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันนี้ชุมชนดังกล่าวยังคงมีการผลิตกะปิ อาหารทะเล

ชุมชนบ้านเขาฝาชี จะสามารถเห็นวิถีชีวิตแบบชนบท วิถีชีวิตริมแม่น้ำ สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น เกาะแก่งต่างๆ เป็นภาพที่สวยงามสดใสมีชีวิตชีวา ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานสำคัญคือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ ที่มีการประกอบอาชีพลอกใบห่อยาสูบ การทำกะปิ การแปรรูปอาหารทะเลอาหารทะเลสดจากธรรมชาติ อาหารปักษ์ใต้ อาหารท้องถิ่น ขนมโบราณ ผักเหลียงผักพื้นบ้านผักประจำถิ่น

​เส้นทางที่ 5 เปิดหมู่บ้านOTOP นวัตวิถี
ที่ตลาดนัดชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านนำสินค้า ที่ผลิตเองตากบ้านเหนือ หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ “ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระนอง  มาจัดจำหน่ายเพิื่อเพิ่มรายได้ให้แหล่งชุมชน

เส้นทางที่ 6 ชมเสนห์ชาวฮินดู ที่หมู่บ้านบ้านพรรั้ง 
อำเภอเมือง ระนอง นวัตวิถีบ้านพรรั้ง ที่สืบทอดเชื้อสายชาวฮินดูที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน น่าจะมาจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในสมัยก่อน (สมัยต้นตระกูล ณ ระนอง)  สัมผัส ชีวิตคนระนอง เดินผังเสียงน้ำไหล กิสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตพื้นบ้านที่เรียบง่ายของชาวจังหวัดระนอง ธรรมชาติบำบัด สัมผัสชีวิตคนระนอง เดินผังเสียงน้ำไหล กินไข่ออนเซน เสน่ห์ของวิถีชุมชน อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปะพื้นถิ่น

เส้นทางที่ 7 บ่อน้ำแร่พุหลุมพี
วันนี้ไปแช่น้ำแร่กันที่ บ่อน้ำแร่พุหลุมพี ออนเซ็นเมืองไทยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น จ.ระนอง  อุณหภูมิสูงประมาณ 65  และต้องห้ามพลาดบ่อน้ำร้อนไหลอุ่นๆ ตามธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่นอย่างมากของชาวชุมชน เป็นบ่อพุน้ำร้อนขนาดเล็กไม่กว้างมาก น้ำแร่ธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ที่นี่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบบรรยากาศเงียบ คนไม่เยอะ ลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อนตรงกลางและมีที่นั่งรอบๆ บ่อ สำหรับตักอาบแต่ไม่สามารถลงไปแช่ได้

เส้นทางที่ 8  บ้านไร่ ไออรุณ –  BAAN RAI I ARUN RANONG
ดูแล้วน่าพัก คงจะไม่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบในแต่ละวันจากแนวคิดสำนึกรักบ้านเกิดและความอยากอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ วิถีชุมชน บ้านเล็กๆกลางไร่สวนขนาดใหญ่อิงแอบแนบธรรมชาติชวนเที่ยวบ้านไร่ไออรุณ การกินอยู่อย่างพอดี หลายคนพูดได้แต่ทำยาก ที่ บ้านไร่ไออรุณ ฟาร์มสเตย์ ธรรมชาติที่ดีของคนในชุมชน วิถีชีวิตที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้และป่าเขา อากาศเย็นตลอดปี มีทรัพยากรและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์สุดยอดหมู่บ้านโฮมสเตย์ แลนมาร์คนึงที่คนนิยม จุดหมายปลายทางอาจไม่สำคัญเท่าความสุขใจระหว่างทางหมู่บ้านน่ารัก วิวสวยๆ ทำให้คุณมีรอยยิ้มและความสุขได้ในที่แห่งนี้ได้แน่นอน เรามานั่งจิบกาแฟ  เห็นลำธารอยู่ตรงหน้า

ก่อนกลับกรุงเทพฯ แวะเติมพลังด้วยอาหารกลางวันที่ใครมาระนองต้องมานั่งทาน วิวที่นี่หลักล้าน  ร้านส้มตำ ขนมถ้วย ร้านส้มตำภูเขาหญ้าเจ๊จิ๋ม ที่ตั้งอยู่ ตรงข้ามภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน แต่ให้ความสวยคุ้มค่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนอง ดังที่ได้กล่าวไว้ในคำขวัญของเมืองระนอง คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

ร้านส้มตำภูเขาหญ้าเจ๊จิ๋ม(ไม่มีสาขา)

ภูเขาหญ้าเป็นภูเขาหัวโล้น ขนาดไม่สูงสามารถเดินขึ้นไปได้ เนินเขาแต่ละลูกมีทางเดินเชื่อมถึงกัน เมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนจะชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ ในหน้าฝนภูเขาหญ้าจะเป็นสีเขียวดูสวยงามภูเขาหญ้าสีน้ำตาล เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน , ภูเขาหญ้าสีเขียว เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม หน้าฝนควรมาเที่ยวช่วงเช้า หญ้าจะดูเขียวสดชื่น ส่วนหน้าร้อนควรมาตอนเย็นแดดไม่ร้อนมาก

ที่อยู่: ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ ระนอง 85120
โทรศัพท์: 096 938 2981

หากคุณเป็นคนชอบความสะดวก สบาย ชอบใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าสำหรับการพักผ่อน หรือการเดินทางที่อสนยาวไกล ขอแนะนำ FarmHouse ที่จะทำให้ชีวิตคุณประหยัดเวลามากขึ้น

ทริปนี้ไม่ผิดหวังเราพักที่ โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ระนอง FarmHouse ตัวโรงแรมทั้งภายในและภายนอกตกแต่งด้วยโทนสีขาวสะอาดตา  รองรับด้วยเตียงนุ่ม
หลังใหญ่นอนสบายๆ นอกจากนี้โรงแรมยังบมีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นให้บริการอีกด้วย แนะนำต้องห้ามพลาด

โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ระนอง FarmHous
ที่อยู่: ตำบล บางนอน อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000
โทรศัพท์: 087 278 4224

ไม่ลืม แวะซื้อของใากจากระนอง

งานจบอารมณ์ไม่จบ ใช้ชีวิตช้าๆ ที่ระนอง  ด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสานกับเสน่ห์ที่ยากจะหาจังหวัดใดเหมือน ทำให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่
มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศ ต้องหลงรักจังหวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

ขอบคุณ : พช.จังหวัดระนอง พา Totottravel
เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระนอง

ติดตามเราได้ที่
web site : www.toptotravel.com
google+ : tototravelvariety
blog : www.toptotravelvariety.com